Koel en groen voor Greenyard

Industriële koelingsinstallaties zijn in vele industrieën zoals voedingsbedrijven of diepvriesbedrijven, dé grootste energieverbruikers doordat ze de klok rond moeten werken. De steeds strenger wordende milieuwetgeving daagt deze bedrijven dan ook uit om in te zetten op een duurzame toekomst. Neem daarbij dat de consument steeds meer beseft dat de milieu-impact van voeding beperkt moet worden en het wordt een evidente keuze om te investeren in een milieuvriendelijke en energiebesparende koelinstallatie.

Als verdeler van consumentengoederen is het daarom een must om na te denken over je impact en te kijken waar je duurzaam kan gaan innoveren om zo je plek op te eisen binnen het retaillandschap. Toch blijkt dit vaak met betrekking tot koelinstallaties een complexe opdracht. Dit door onder meer de keuze van een bepaald koelmiddel, de verschillende kosten die er bij komen kijken zowel bij de investering als de exploitatie en ook het ontwerp dat mee moet zijn voor de groei van een bedrijf en de veranderende wetgevingen.

In 2014 werd Greenyard geconfronteerd met een strenge milieuwetgeving. Europa besliste een geleidelijk verbod op synthetische koelmiddelen wegens de nefaste invloed op de ozonlaag en de opwarming van de aarde bij eventuele lekkage. Als een van de grootste leveranciers van verse groenten en fruit ter wereld is voor Greenyard een betrouwbare koelinstallatie van cruciaal belang. Encon werd gecontacteerd vanwege de complexiteit van de opdracht. De installatie was namelijk net zoals het bedrijf, op een organische manier gegroeid. Naarmate er ruimte bijkwam, raakte het koelsysteem verder versnipperd met als resultaat vele installaties met uiteenlopende leeftijden en technologieën.

Sindsdien wordt er volop gewerkt om het volledige bedrijf up-to-date en duurzaam te krijgen en dit met Encon als partner om mee te denken rond de groei van het bedrijf. In eerste instantie kregen de machines die niet meer aan de wetgeving voldeden voorrang met nog een extra zone die volgde in 2016. Hierbij werd dankzij een uitgebreide conceptanalyse en koellastberekening voor een zeer energiezuinige en duurzame koeling gekozen met gebruik van CO2 en ammoniak. Dankzij het natuurlijke karakter en de energie-efficiëntie van deze vloeistoffen zorgen we voor een zeer positieve impact op het milieu.

Na een uitgebreide en grondige vergelijking van offertes waarbij alle verbruiks- en onderhoudskosten in rekening werden gebracht, werd hiervoor de ideale partner gevonden voor de volledige uitvoering, die ook werd opgevolgd door Encon. Vervolgens werd ook de nieuwe gecentraliseerde machinekamer voorzien op ruim voldoende uitbreidingscapaciteit om uiteindelijk de volledige site te kunnen bedienen van de perfecte temperatuur.

Het resultaat is dat de nieuwe installatie meer dan 28% energie bespaart met de daarbij horende kostenbesparing van €638.000 over een periode van 10 jaar. Zo volgde in 2018 en nu ook in 2020 de koeling van andere zones bij Greenyard. Elk project wordt strikt opgevolgd van studie, offertes, overleg met architecten en aannemers tot installatie en oplevering. Zo mag de productie op geen enkel moment stilvallen tijdens het hele duurzaamheidsproces. Een goede organisatie, flexibiliteit en planning zorgden ervoor dat alle partijen hun werk in de beste omstandigheden konden uitvoeren.

Greenyard streeft naar een minimum aan milieu-impact om zo gehoor te geven aan de roep van de consument naar een gezondere en duurzame toekomst. Dit is geen eenmalige aanpassing maar continue strijd en deze gaat Greenyard aan in samenwerking met Encon. Door het in beeld brengen van productielijnen kan je inzetten op groei door je installaties hierop te voorzien.  Wil je jezelf ook klaarstomen voor een duurzame toekomst?