We ondersteunen je bij de integratie van een duurzame strategie

Duurzaamheid heeft impact, en dat op alle lagen van je organisatie. Het is niet altijd even eenvoudig om in te schatten hoe je je organisatie kan verduurzamen, of op welke manier duurzaamheid een positieve hefboom kan hebben op de groei van je organisatie. Onze experten kunnen je daarbij helpen. Dankzij hun externe blik en brede expertise weten zij als geen ander welke ingrepen het meeste impact zullen hebben. Bovendien wordt elke ingreep gekaderd binnen de totale bedrijfsvoering, waardoor elk project maximaal gevaloriseerd wordt en niet alleen een positieve impact heeft op onze planeet, maar ook helpt groeien.

Hoe kunnen we je helpen?

 • Duurzaamheid als belangrijke peiler binnen je bedrijfsvoering dankzij een duurzaamheidsstrategie

  Duurzaamheid is een breed begrip dat vaak verschillende betekenissen krijgt. Door je inspanningen op vlak van duurzaamheid juist te kaderen binnen een strategie zal de impact veel groter worden, en dit zowel op het niveau van de bedrijfsvoering als voor de maatschappij.

  Contacteer ons voor meer info

 • Een duurzame bedrijfs- of merkstrategie als basis voor een geloofwaardig duurzaam imago

  De vertaling van duurzaamheid naar een duurzaam imago vereist een integratie van duurzaamheid in elk onderdeel van de bedrijfsvoering. Om je merk geloofwaardig duurzaam in de markt te zetten, moeten de bedrijfs- of merkstrategie en de duurzaamheidsstrategie naadloos geïntegreerd worden.

  Contacteer ons voor meer info

Lean Sustainability

Lean Sustainability© is het resultaat van 18 jaar ervaring in het implementeren van duurzaamheidsprojecten bij bedrijven waarbij we op een efficiënte manier duurzaamheid integreren.

Lean Sustainability

Lean Sustainability© is gebaseerd op 2 PDCA-cycli - een proces van meten, analyseren, verbeteren en borgen dat noodzakelijk is om duurzaamheid enerzijds te implementeren in de bedrijfsvoering en anderzijds te integreren en zo een duurzaam imago op te bouwen.

Duurzaamheidsstrategie

Op basis van een duurzaamheidspolicy worden er concrete targets afgestemd, die middels een goed inzicht in de huidige situatie leiden tot een geïntegreerd projectplan en S.M.A.R.T. doelstellingen.

Project management

Op basis van het projectplan stellen wij het juiste team samen om de projecten te begeleiden, en er op toe te zien dat de S.M.A.R.T. doelstellingen op een efficiënte manier behaald worden.

Status check

Een geïntegreerde aanpak betekent dat elke actie impact heeft op meerdere andere zaken binnen de organisatie. Het is dan ook belangrijk om een juiste meetstrategie te handeren waarbij al deze links juist worden opgevolgd.

Duurzaamheidsrapportering

Door jaarlijks te rapporteren volgens de GRO protocollen houden we een vinger aan de pols en zorgen we ervoor dat de plannen ook effectief uitgevoerd of eventueel bijgestuurd worden.

Duurzame bedrijfs- of merkstrategie

In een tweede PCDA-cyclus wordt de duurzaamheidsstrategie geïntegreerd met de merk- en bedrijfsstraegie en op basis van een goed inzicht in de huidige situatie vertaald naar een integratieplan.

Integratie management

De hele organisatie wordt geactiveerd om het integratieplan tot leven te brengen en processen, procedures en cultuur op basis van dit plan te laten evolueren.

Integratie check

Het integratieniveau wordt periodiek opgevolgd waarbij er systematisch te werk gegaan wordt.

Geïntegreerde duurzaamheidsrapportering

Het resultaat van het integratieplan wordt in een duurzame bedrijfs- en/of merkrapportering naar de stakeholders gecommuniceerd.

Van duurzaamheidsstrategie tot duurzame merk- of bedrijfsstrategie

In de duurzaamheidstransitie worden de fundamenten gelegd om van duurzaamheid een belangrijke peiler te maken binnen de bedrijfs- en/of merkvoering. In een duurzame bedrijfs- en/of merkstrategie wordt duurzaamheid echter een integraal onderdeel van de bedrijfs- en/of merkvoering.

 • Duurzaamheidspolicy Het kader waarbinnen je als bedrijf duurzaamheid kan definiëren. Meestal bestaat dit kader uit een - of een combinatie - van de verschillende universele kaders waaruit het bedrijf zijn eigen policy kan destilleren.
 • Duurzaamheidsscope In deze stap wordt de link gemaakt met de bedrijfsuitdagingen en kan er een prioriteitenlijst worden opgesteld. We gaan gestructureerd na welke keuzes een bedrijf moet maken op vlak van duurzaamheid om de best mogelijke impact te genereren zowel voor de eigen resultaten als voor de maatschappij.
 • Duurzaamheidsnulmetingen We gaan voor specifieke gegevens na waar het bedrijf vandaag staat. Want zonder een grondige kijk op de huidige stand van zaken in functie van cijfers zoals CO2, energie, diversiteit, etc, kunnen we geen uitspraken doen over de toekomst.
 • Duurzaamheidsstrategie projectplan Ten slotte maken we op basis van een S.M.A.R.T. target setting een geïntegreerd plan van aanpak op. Het is belangrijk dat dit plan van aanpak een goed zicht geeft op de systemische aanpak van duurzaamheid en dat alle belanghebbende partijen juist betrokken worden.

De integratie van duurzaamheid met je merk

Om een juiste integratie mogelijk te maken tussen de duurzaamheidsstrategie en de merk- en bedrijfsstrategie is het belangrijk dat de merk- en/of bedrijfsstrategie op basis van gekende universele kaders is opgemaakt. Wij hanteren hiervoor het principe van de community brand method©️. Deze methode zorgt ervoor dat een geloofwaardige integratie mogelijk is waarbij er een focus ligt op een consistente en consequente bedrijfsvoering.

Meer weten

Op zoek naar meer inspiratie?
Nieuwsgierig naar ons living lab?
Op zoek naar een job met impact?