Duurzame mobiliteit

Woon-werkverkeer, vergaderingen, werknemers die continue op de baan vertoeven om klanten te helpen,… De mobiliteit van je bedrijf heeft een grote impact op het milieu. Het actieplan 2030 Clean Power for Transport van de Vlaamse regering naar aanleiding van het Energie- en Klimaatplan, stelt dan ook zeer scherpe maar noodzakelijke doelstellingen rond mobiliteit. Tegen 2030 moeten alle nieuw verkochte personenwagens en minsten 30% van lichte vracht en bestelwagens koolstofarm zijn.

Tectum Group werd door de ruime hoeveelheid aan vervoer binnen de bouwsector geconfronteerd met de problematiek van een vervuilend en duur transport. Met 15 sites en 135 wagen, zagen zij een opportuniteit om hun CO2-uitstoot drastisch te doen dalen. Zo kunnen de werknemers zich op een groene manier verplaatsen en zijn hun gebouwen klaar voor een toekomst waarin groene mobiliteit een grote rol zal spelen.

Voor de haalbaarheidsstudie namen zij Encon onder de arm. Allereerst wordt er gekeken naar het huidige elektrische verbruik en de beschikbare elektrische infrastructuur. Vervolgens bekijken we wat het toekomstig verbruik zal zijn na aankoop van elektrische wagens en laadpalen op basis van het huidige aantal kilometers dat werknemers afleggen. Ten slotte wordt er bekeken welke laadpalen het best worden geïnstalleerd op basis van de behoefte van tectum. Aan de hand van slimme laadpalen kan men bijvoorbeeld de laadstrategie aanpassen aan de beschikbare stroom om zo niet alle auto’s tegelijkertijd te moeten laden.

De resultaten waren positief. Voor 9 van de 15 kantoren met daar bijhorend het aantal auto’s, bleek de aanwezige elektrische installatie ruim voldoende om de nodige laadpalen te installeren voor het voorziene aantal elektrische voertuigen. Voor 2 sites is een flexibiliteit van laadmomenten van de medewerkers nodig of desnoods een uitbreiding van de elektrische infrastructuur. Voor de laatste 4 blijkt een uitbreiding van de infrastructuur noodzakelijk als ze de gewenste elektrische fleet willen bereiken of zouden ze in fases moeten werken om te starten met een kleiner deel van de fleet elektrisch te maken.

Investeren in elektrisch wagenpark en de daarbij horende laadpalen, zorgt voor de vergroting van het laadpuntennetwerk binnen Vlaanderen. Dit maakt de aankoop van groene wagens aantrekkelijker en zorgt zo mee voor de stimulatie van de verdere ontwikkelingen rond elektrische mobiliteit. Tenslotte speelt ook sensibilisering hierin een cruciale rol. Door gebruik te maken van deze groene ontwikkelingen kan je een voorbeeld geven aan je medewerkers en klanten.

We practice what we preach... Zo kunnen we bij Encon uit ervaring antwoorden op alle vragen. Verbeter mee de mobiliteit van morgen en help zo mee om de uitdagingen, verbonden aan verkeer en mobiliteit, aan te gaan en een sterke economie in stand te houden!