EOC Group sensibiliseert met ENO

Als bedrijf zijn er verschillende mogelijkheden om energie te besparen. Door bijvoorbeeld in te zetten op het opwekken van eigen energie, duurzame verlichting, vernieuwde installaties, enz. Maar het gedrag van medewerkers blijkt een zeer belangrijke factor om voldoende draagvlak te creëren en echt volop te kunnen gaan voor succesvolle energiebesparingen en dus voor die duurzame toekomst.

Net omdat er zoveel afhangt van de medewerking van de mensen rondom je, heeft Encon de ENO campagne opgericht. een sensibiliseringscampagne helemaal in teken van het engageren van medewerkers. Uit de praktijk weten we namelijk dat aangepast gedrag gemiddeld een besparing van 10% tot 15% kan opleveren.

Echter niet eenvoudig om een grote groep van mensen te scharen achter energiebesparende maatregelen. Dat besefte ook EOC, internationaal producent van onder meer latex & adhesives. Zij kozen voor de brede invalshoek van een ENO campagne waarbij er wordt gestart vanuit de visie: ‘Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor de toekomst van je kinderen en kleinkinderen”.

De essentie van de ENO-campagne is dat de besparingen niet draaien om euro’s maar om CO2. Deze besparing wordt gekoppeld aan de toekomst van onze planeet en we maken dat tastbaar door die te koppelen aan de toekomst van de kinderen en kleinkinderen van de medewerkers. Aan hen wordt gevraagd om een schilderij te maken over wat energie voor hun betekent en hoe zij de toekomst zien.

De tentoonstelling die hierop volgt is een kick-off van wat een volledig gepersonaliseerde campagne is. Centraal in de campagne is ENO, een overtuigend ventje, die centraal staat om medewerkers te duiden op energiebesparingen.

Mensen zijn best bereid om hun gedrag aan te passen als ze weten waarom, en als ze merken dat hun inspanningen ook resultaat opleveren. Door hen te confronteren met de daadwerkelijke resultaten, blijkt deze aanpak een groot succes.

“De resultaten van deze campagne overtreffen onze verwachtingen.“Het is opvallend hoe herkenbaar de ENO-campagne al binnen het bedrijf is, en vooral welke moeite onze medewerkers doen om effectief energie te besparen in hun eigen gedrag.”

Guy van Hecke – EOC

Bij de eerste campagne op de site van Oudenaarde, werden bepaalde thema’s naar voren gebracht na een gedrags- en communicatiescan. Door het analyseren van het aanwezige gedrag en gebruikte kanalen,  wordt er namelijk een concreet campagneplan opgesteld met duidelijke doelstellingen. Zo werd er eerst gewerkt aan de thema’s verlichting, stoom- en persluchtlekken. Dankzij de inspanningen en betrokkenheid van de medewerkers werd er zo maar liefst 740.000kWh bespaard en 190 ton CO2. Dit komt overeen met de aanplanting van bijna 8000 bomen.

Door het succes werd ook de 2e site aangepakt met 2 campagnegolven met telkens een nieuwe focus. Dit resulteerde in een charter waarmee alle medewerkers zich verbinden om te werken aan een mooie toekomst voor onze kinderen. Door de aanhouding van deze inspanning, en het cumulerende effect van nieuwe campagnegolven, kan de impact van deze campagne alleen maar stijgen.

Geen standaardcampagne dus maar een op maat gemaakte sensibiliseringscampagne. Een combinatie van effectieve metingen, vooropgestelde doelen en persoonlijke aanpak.