Windturbines produceren hernieuwbare energie

Duurzaam energie produceren

De energie die we kunnen halen uit fossiele brandstoffen is eindig. We zijn onze aarde aan het uitputten en de stoffen die we verbranden, komen niet meer terug. Bovendien schaadt de verbranding van fossiele brandstoffen het mileu. Als we de uitputting van onze planeet willen stoppen én niet verder willen vervuilen, dan is het gebruik van natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen zoals wind, zon en de warmte van de aarde de toekomst.   

Zonne-energie
Wist je dat er vandaag gemiddeld genomen nog maar 4% van de daken benut worden met zonnepanelen? Dat is vreemd, zeker als je weet dat de stroom die zonnepanelen opwekken goedkoper is dan de stroom gegenereerd uit kolen. Bovendien zijn daken vaak onbenutte oppervlakte, die dankzij een interessante investering omgevormd kunnen worden tot je hoogst eigen hernieuwbare energiecentrale.
Windenergie
Windenergie is een van de snelste groeiers in de markt voor duurzame én conventionele elektriciteit. De investering in een windmolen is dankzij de steun van de overheid een rendabele investering. Ook qua CO2-uitstoot is windenergie veruit een van de meest interessante hernieuwbare energiebronnen.
Geothermie
In de kern van onze aarde bevindt zich een warmte van 2.000 tot 12.000°C, die dankzij geothermie een ideale bron van duurzame energie vormt. Via verschillende technieken kan deze aardwarmte naar boven gehaald en gebruikt worden om elektriciteit te produceren.

Onze aanpak

Het plaatsen van een windturbine of zonne-installatie is geen eenvoudig proces. Is je terrein of dak geschikt? Hoe vraag je een vergunning aan? Hoe zorg je voor een zorgeloze en kostenefficiënte installatie? En hoe ga je om met de bezorgdheden van stakeholders? Om deze vragen te beantwoorden heeft Encon met zijn 18 jaar ervaring een uniek proces ontwikkeld. Dankzij deze expertise kunnen we een maximalisering van je investering garanderen.

Consulting

Onze audits vormen de basis om de huidige situatie in kaart te brengen en een plan van aanpak te creëren om te evolueren naar het ideale toekomstscenario.

Procurement

Om het actieplan op te pakken brengen we een team samen op maat van elke nieuwe uitdaging. We dagen alle spelers uit om het beste van zichzelf te geven tegen competitieve voorwaarden, en negotiëren kwaliteitsgaranties met alle betrokken partijen.

Management

We zijn het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, rapporteren over de vooruitgang van het project en garanderen op die manier de kwalitatieve oplevering van elk project.

Proactief communiceren met alle stakeholders

Het plaatsen van een windturbine heeft veel voordelen en is een belangrijke stap in het verduurzamen van de energieproductie in ons land. Een windturbine is echter ook heel zichtbaar in het landschap en heeft daardoor een impact op tal van stakeholders. 

Een gebrek aan informatie bij deze stakeholders leidt vaak tot wantrouwen en dat is uiteraard het laatste dat je als initiatiefnemer van een windproject wil teweeg brengen.

Daarom besteden we dan ook veel aandacht aan het proactief informeren van stakeholders in de verschillende fasen van het projecten en kaderen we eventuele  bezorgdheden zonder hieraan te eenvoudig voorbij te gaan.

Met #Windpositief communiceren we heel open over de voor- en eventuele nadelen van windenergie. We maken het ook mogelijk voor de gemeenschap om op een eenvoudige manier te laten weten of ze voor het project zijn. Op die manier kan je als initiatiefnemer zeker zijn dat ook de community achter je project staat en vermijd je moeilijkheden achteraf.

Wil je graag meer weten?

Een vergunning is geld waard
Als je eenmaal een vergunning voor een windturbine in handen hebt dan heb je drie keuzes. Je kan de bouw van de windturbine helemaal zelf financieren, je kan de vergunning verkopen aan een 3e partij of je kan een financiering aanvragen via een esco-contract. Voor alle drie deze trajecten hebben we een projectbegeleiding op maat.

Een energie-efficiënt proces zonder investering

Ben je wel overtuigd van de noodzaak om je proces energie-efficiënter te maken, maar ontbreekt het je vandaag aan de nodige financiële middelen om te kunnen investeren, dan is een esco-overeenkomst misschien wel de oplossing.

Esco staat voor Energy Service Company. De essentie van een esco-overeenkomst is eenvoudig: het esco-bedrijf voert een energie-project in je bedrijf uit, en financiert die investering ook zelf. Door deze investering daalt het energieverbruik, en daardoor ook de energiefactuur, drastisch. Met een gedeelte van deze besparing betaal je vervolgens je nieuwe installatie af. Nadat de installatie is afbetaald, word je volledig eigenaar van de installatie en geniet je verder van een lagere energiefactuur zonder extra kosten

Een belangrijk voordeel van esco-overeenkomst is dat het bedrijf zelf geen middelen moet vrijmaken voor de investering in het energieproject. De investering gebeurt door ons, en kan vervolgens worden afbetaald met de energiebesparing die door het energieproject wordt gerealiseerd. Meer nog, wij zorgen ervoor dat het bedrag van de afbetaling lager ligt dan de energiebesparing die men realiseert. Daardoor geniet je vanaf de eerste dag van een netto opbrengst. 

Omdat een bedrijf zelf niet moet investeren, kan het haar kredietvolume volledig voorbehouden voor investeringen in de core-business. Omdat het energieproject zichzelf volledig financiert, moet er geen ruimte worden voorzien in de begroting. Dit biedt als voordeel dat de projecten sneller kunnen worden uitgevoerd en dat er, in het geval van een organisatie met een internationale structuur, ook geen goedkeuringstraject moet worden opgestart. Een snellere uitvoering van het energieproject zorgt ook voor een snellere opbrengst.

Maar de financiële voordelen zijn zeker niet de enige overwegingen die meespelen in de beslissing van bedrijven om met een esco-formule te werken. Het ontzorgende karakter van een dergelijke samenwerking is ook een belangrijk voordeel. De tijd die jij en je organisatie in het energieproject moeten investeren, wordt tot een minimum beperkt.

De volledige opvolging gebeurt door onze experts, die gespecialiseerd zijn in het realiseren van energiebesparingsprojecten voor bedrijven. Daarom is er geen specifieke expertise meer nodig binnen het bedrijf of kunnen de personen met de juiste technische achtergrond zich toeleggen op hun eigen projecten.

 

Vraag je verkennend gesprek aan

De voordelen van een samenwerking

Strengere regelgeving zal ervoor zorgen dat energieprijzen exponentieel zullen groeien. Energie zal met andere woorden een steeds grotere druk op je kostenstructuur leggen. Hernieuwbare energiebronnen zijn hiervoor een interessante oplossing. Niet alleen is je investering eenmalig en kan je erna profiteren van energie die onuitputtelijk is, het zal ook een positieve impact hebben op je imago op lange termijn. 

  • Een sterker imago

Consumenten, klanten én medewerkers worden steeds gevoeliger voor de manier waarop bedrijven en merken omgaan met hun assets. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zal dan ook op lange termijn bijdragen aan het versterken van het imago van een bedrijf, merk of product.

  • Lagere kosten

Het energieverbruik van een bedrijf is een belangrijk onderdeel van de kostenstructuur van een bedrijf. Aangezien de prijzen van niet-duurzame energie alsmaar zullen toenemen is de overschakeling op hernieuwbare energiebronnen dan ook een goede ingreep om de kosten op lange termijn te reduceren.

 

  • Compliance op lange termijn

Dat overheden steeds strenger zullen gaan optreden ten opzichte van de voetafdruk van bedrijven is een vaststaand gegeven. Maar ook klanten en consumenten zullen hun eisen alsmaar hoger zetten. Dankzij duurzaam asset management, dat vandaag reeds interessante voordelen met zich meebrengt, zorg je er als bedrijf voor om ook op lange termijn relevant te blijven.

Meer weten

Op zoek naar meer inspiratie?
Nieuwsgierig naar ons living lab?
Op zoek naar een job met impact?