Sustainable building

Een nieuw gebouw neerzetten, doe je niet op korte termijn. Een pand zet je neer op de lange termijn en liefst met een lange termijn visie. Het is dan ook belangrijk om bij de start van de bouwwerken de juiste keuzes te maken, zodat je pand ook in de toekomst voldoet aan de steeds strenger wordende klimaatdoelstellingen. De duurzaamheidscertificatie van BREEAM, LEED, HQE, DGNB, WELL of Green Building helpen hierbij. Door het volgen van deze geijkte procedures ben je zeker van een duurzaam gebouw dat klaar is voor de toekomst.

Duurzaamheidscertificering
Een duurzaamheidscertificering is een onafhankelijk beoordelingssysteem dat de duurzaamheid van gebouwen meetbaar maakt. Gebouwen worden beoordeeld op basis van een gekozen bestaand of zelf opgezet ratingsysteem, en deze beoordeling wordt vervolgens vertaald naar een certificaat. Het duurzaamheidscertificaat geeft de eigenaar van het gebouw de garantie dat het duurzaam gebouwd is en dus klaar voor toekomstige klimaatdoelstellingen. Bovendien is dit certificaat ook een bewijs naar externe partijen – bij verkoop of verhuur – dat het tegemoet komt aan de noden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Encon is geaccrediteerd duurzaamheidsexpert en assessor. Dit wilt zeggen dat wij, naast het projectmanagement, de gebouwen ook zelf kunnen beoordelen voor de meest courante schema’s. Naast de begeleiding bij het behalen van het certificaat, kan Encon ook ondersteuning bieden bij de uitvoering van diverse deelstudies voor de certificering. Dit zijn studies die bijdragen tot de eindscore van het project, zoals bijvoorbeeld daglichtsimulatie, dynamische gebouwsimulatie, travel plan...
BREEAM
Het BREEAM ratingsysteem wordt ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk en heeft wereldwijd intussen al meer dan 593.000 gebouwen BREEAM-gecertificeerd.
LEED / HQE / DGNB
BREEAM kent verschillende internationale tegenhangers: het LEED ratingsysteem is de Amerikaanse variant, HQE is de Franse versie en DGNB de Duitse. Deze systemen zijn allemaal gelijkaardig in de basis, maar verschillen subtiel in de invulling van de parameters.
WELL
WELL focust voornamelijk op het effect van gebouwen op gezondheid en welzijn en zorgt ervoor dat mensen zich goed voelen binnen een gebouw.
GREEN BUILDING MANUAL
Bedrijven die op zoek zijn naar een manier om duurzaamheid te vercommercialiseren maar zich niet willen baseren op algemene standaarden kunnen we helpen om een eigen unieke duurzaamheidsstandaard uit te werken.

Onze aanpak

Consulting

Onze audits vormen de basis om de huidige situatie in kaart te brengen. We helpen je terug het bos door de bomen te zien op vlak van mogelijke ratingsystemen, en creëren een plan van aanpak om te evolueren naar het ideale toekomstscenario.

Procurement

Om het actieplan op te pakken brengen we een team samen op maat van elke nieuwe uitdaging. We dagen alle spelers uit om het beste van zichzelf te geven tegen competitieve voorwaarden, en negotiëren kwaliteitsgaranties met alle betrokken partijen.

Management

We zijn het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, rapporteren over de vooruitgang van het project en garanderen op die manier de kwalitatieve oplevering van elk project.

De voordelen van een samenwerking

Gebouwen hebben een belangrijke voetafdruk op onze planeet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Europa in zijn Green Deal van gebouwen een belangrijk ankerpunt maakt om de impact op onze planeet te verminderen. Bovendien zijn gebouwen belangrijk voor ons welzijn. Of het nu gaat over kantoren of productiehallen, als de omgeving afgestemd is op de noden van de gebruiker, zal dit een positieve impact hebben op het algemene welzijn.

  • Verbeterd welzijn

In ‘vroegere’ tijden was de werkplek een fysiek aspect en werd deze vaak gezien als kostenpost waarop zo veel mogelijk bezuinigd moest worden. Deze houding heeft bij een aantal organisaties al plaatsgemaakt voor een compleet andere visie: namelijk die van de werkplek als middel om prestaties te verbeteren. Dus geen kostenpost, maar een middel om de productiviteit en winst te verhogen.

 

  • Een sterker imago

Consumenten, klanten én medewerkers worden steeds gevoeliger voor de manier waarop bedrijven en merken omgaan met hun assets. De investering in duurzaam vastgoed zal dan ook op lange termijn bijdragen aan het versterken van het imago van een bedrijf, merk of product.

  • Lagere kosten

Het energieverbruik van een bedrijf is een belangrijk onderdeel van de kostenstructuur van een bedrijf. En gebouwen zijn hierin een grote boosdoener. Door bedrijven duurzamer te bouwen of renoveren, kan er bespaard worden op variabele kosten.

 

  • Compliance op lange termijn

Dat overheden steeds strenger zullen gaan optreden ten opzichte van de voetafdruk van bedrijven is een vaststaand gegeven.  Maar ook klanten en consumenten zullen hun eisen alsmaar hoger zetten. Dankzij duurzaam asset management, dat vandaag reeds interessante voordelen met zich meebrengt, zorg je er als bedrijf voor om ook op lange termijn relevant te blijven.

Meer weten

Op zoek naar meer inspiratie?
Nieuwsgierig naar ons living lab?
Op zoek naar een job met impact?