Duurzame gemeenschappen

Duurzaamheid heeft ook een grote impact op het algemeen welzijn. Mensen zijn steeds meer op zoek naar rust, plekken waar het fijn stof niet piekt of waar er nog groene ruimte is om te vertoeven. Steden en gemeenten, en bij uitbreiding bedrijventerreinen, kunnen het verschil maken voor hun leefomgeving door actief na te denken over duurzaamheid en op welke manier zij innovatief kunnen bijdragen aan een aangenamere samenleving.

Innovatie in dienst van de samenleving
Samen sterk
In de zoektocht naar een mooiere samenleving is samenwerking ontzettend belangrijk. Dankzij de inzet van steden, gemeenten en bedrijventerreinen om samen op zoek te gaan naar slimme en vernieuwende ideeën kan er een grote stap voorwaarts gezet worden in een duurzamere samenleving.
CO2-neutraliteit
De eisen van Europa zijn duidelijk, Europa moet CO2-neutraal zijn tegen 2050. Wij helpen steden en gemeenten om dit voor hun grondgebied waar te maken, waarbij we een grotere focus leggen op de effectieve CO2-reductie in de eigen keten dan op CO2 offset, waardoor green washing op elk moment vermeden wordt.
BREEAM
BREEAM vaardigt ook een keurmerk uit dat een compleet gebied op duurzaamheid beoordeelt. duurzaamheidskeurmerk gaat in op verschillende actuele thema’s zoals hittestress, klimaatadaptatie en gezondheid door het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit en sociale cohesie.
Sensibiliseren
Bedrijven op je grondgebied stimuleren en sensbiliseren over het potentieel van duurzaamheid geeft grote opportuniteiten: niet alleen op vlak van het verduurzamen van je stad of gemeente, maar ook als incentive voor interessante investeringen.
Local energy communities
Local energy communities zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende bedrijven, waarbij er gekeken wordt naar slimme oplossingen om energie uit te wisselen en een duurzamer geheel te vormen door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Onze aanpak

Consulting

Onze audits vormen de basis om de huidige situatie in kaart te brengen en een plan van aanpak te creëren om te evolueren naar het ideale toekomstscenario.

Procurement

Om het actieplan op te pakken brengen we een team samen op maat van elke nieuwe uitdaging. We dagen alle spelers uit om het beste van zichzelf te geven tegen competitieve voorwaarden, en negotiëren kwaliteitsgaranties met alle betrokken partijen.

Management

We zijn het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, rapporteren over de vooruitgang van het project en garanderen op die manier de kwalitatieve oplevering van elk project.

De voordelen van een samenwerking

Duurzaamheid trekt aan. Niet alleen bedrijven voelen zich meer en meer aangesproken tot plekken met een “groen stopcontact,” maar ook burgers zoeken naar de rust en gezondheid van een plek die oog heeft voor klimaat en welzijn. Steden, gemeenten en bedrijventerreinen kunnen een voortrekkersrol spelen door hier proactief op in te zetten en het verschil maken door hier slim in te investeren.

  • Extra inkomsten

Bedrijven en bewoners hechten een hogere waarde aan steden, gemeenten en bedrijventerreinen die inzetten op duurzaamheid en een actieve samenwerking stimuleren om energie gebruik te minimaliseren.

 

  • Een sterker imago

Op lange termijn zal duurzame innovatie bijdragen aan het versterken van het imago van de stad, gemeente of bedrijventerrein. Deze lange termijn aanpak zorgt ervoor dat merken consistent stappen blijven zetten en hun 'naam' steeds waardevoller wordt bij de burger, bedrijven of medewerkers.

  • Lagere kosten

Innovatie in duurzaamheid heeft snelle en effectieve implicaties op de kostenstructuur van een bedrijf. Dankzij een nieuwe kijk op processen en grondstoffen daalt het energieverbruik, vermindert de waste, is er minder verloop van medewerkers en neemt de belastingsdruk af.

 

  • Compliance op lange termijn

Dat Europa steeds strenger zal gaan optreden ten opzichte van de voetafdruk van bedrijven, steden en gemeenten is een vaststaand gegeven. Maar ook toeristen en burgers zullen hun eisen alsmaar hoger zetten. Dankzij investeringen in duurzaamheid, die vandaag reeds interessante voordelen met zich meebrengen, zorg je er als stad, gemeente of bedrijventerrein voor om ook op lange termijn relevant te blijven.

Meer weten

Op zoek naar meer inspiratie?
Nieuwsgierig naar ons living lab?
Op zoek naar een job met impact?