Duurzame technische installaties

Duurzame procesinnovatie

Stijgende energieprijzen, strengere regelgevingen en de druk om de concurrentie voor te blijven, vragen om duurzame procesinnovaties. Dankzij procesintensivering hebben bedrijven niet alleen het potentieel om veiliger, duurzamer en schoner te produceren, maar ook om efficiënter te worden. Op die manier zorgt de verduurzaming van de processen in één klap ook voor betere resultaten én lagere kosten: een win-win-win situatie.

Onze specialisaties
Verlichting
Als het op energieverbruik aankomt, is verlichting de verraderlijkste van alle nutsvoorzieningen in een bedrijf. Verlichting is vanzelfsprekend en zolang het werkt, ontsnapt het aan de aandacht. Toch is de kans groot dat de verlichting ook in jouw bedrijf nodeloos veel energie verbruikt en dat je eenvoudig tot 70% kan besparen door een verbetering in de installatie door te voeren.
HVAC
Bij de optimalisatie van verwarmingsinstallatie, ventilatie-installatie en/of airconditioning focussen we ons niet alleen op de energiebesparingen en onderhoudsbesparingen, maar tevens op het comfort voor de medewerkers.
Perslucht
Persluchtinstallaties hebben een rendement tussen 5% en 15% en verbruiken dus al snel te veel energie. Kleine defecten of verouderingen hebben vaak een groot effect: de doorlichting van je installatie levert daarom vaak interessante winsten op.
Procesverwarming
Productieprocessen die proceswarmte vragen, zijn doorgaans erg energie-intensief. Dat maakt hen uitermate geschikt voor een interessant besparingspotentieel.
Industriële koelinstallaties
Door de Europese wetgeving inzake het uitfaseren van synthetische koudemiddelen zijn veel bedrijven verplicht om hun koelinstallaties te vervangen en een natuurlijk koelmiddel te installeren. Bovendien zijn koelinstallaties vaak energievreters, waarbij de vervanging interessante efficiënties met zich kan meebrengen.
Warmtekrachtkoppeling
Bij een warmte-krachtinstallatie wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd op basis van een brandstof zoals gas, stookolie of biomassa. In een gescheiden opstelling liggen de rendementen van een elektriciteitscentrale en een verwarmingsinstallatie 16% lager dan bij een WKK installatie. De rendementsverbetering van een WKK ligt dus voor de hand.

Onze aanpak

Consulting

Onze audits vormen de basis om de huidige situatie in kaart te brengen en een plan van aanpak te creëren om te evolueren naar het ideale toekomstscenario.

Procurement

Om het actieplan op te pakken brengen we een team samen op maat van elke nieuwe uitdaging. We dagen alle spelers uit om het beste van zichzelf te geven tegen competitieve voorwaarden, en negotiëren kwaliteitsgaranties met alle betrokken partijen.

Management

We zijn het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, rapporteren over de vooruitgang van het project en garanderen op die manier de kwalitatieve oplevering van elk project.

Energiemonitoring

Energie-efficiëntie rapporten op maat in één klik

Wie op een gezonde manier het maximale uit zijn lichaam wil halen, sport met een hartslagmeter. Een bedrijf dat op een duurzame manier een maximaal energierendement wil halen, doet aan energiemonitoring.

Een energiemonitoringsysteem vertelt je immers niet alleen hoe het vandaag met je energieverbruik gesteld is, het geeft je ook de nodige inzichten om voortdurend je energie-efficiënties te maximaliseren.

Om voortdurend op de hoogte te blijven van je energie-efficiënties hebben we een eenvoudige online tool ontwikkeld. Deze tool is gekoppeld aan verschillende meters en loggers zodat het op een overzichtellijke manier je energie verbruik in kaart brengt.

Ontdek hier meer informatie

Een energie efficiënt proces zonder investering

Ben je wel overtuigd van de noodzaak om je proces energie-efficiënter te maken, maar ontbreekt het je vandaag aan de nodige financiële middelen om te kunnen investeren, dan is een esco-overeenkomst misschien wel de oplossing.

Esco staat voor Energy Service Company. De essentie van een esco-overeenkomst is eenvoudig: het esco-bedrijf voert een energie-project in je bedrijf uit, en financiert die investering ook zelf. Door deze investering daalt het energieverbruik, en daardoor ook de energiefactuur, drastisch. Met een gedeelte van deze besparing betaal je vervolgens je nieuwe installatie af. Nadat de installatie is afbetaald word je volledig eigenaar van de installatie en geniet je verder van een lagere energiefactuur zonder extra kosten

Een belangrijk voordeel van esco-overeenkomst is dat het bedrijf zelf geen middelen moet vrijmaken voor de investering in het energieproject.  De investering gebeurt door ons, en kan vervolgens worden afbetaald met de energiebesparing die door het energieproject wordt gerealiseerd. Meer nog, wij zorgen ervoor dat het bedrag van de afbetaling lager ligt dan de energiebesparing die men realiseert. Daardoor geniet je vanaf de eerste dag van een netto opbrengst. 

Omdat een bedrijf zelf niet moet investeren, kan het haar kredietvolume volledig voorbehouden voor investeringen in de core-business. Omdat het energieproject zichzelf volledig financiert, moet er geen ruimte worden voorzien in de begroting. Dit biedt als voordeel dat de projecten sneller kunnen worden uitgevoerd en dat er, in het geval van een organisatie met een internationale structuur, ook geen goedkeuringstraject moet worden opgestart. Een snellere uitvoering van het energieproject zorgt ook voor een snellere opbrengst.

Maar de financiële voordelen zijn zeker niet de enige overwegingen die meespelen in de beslissing van bedrijven om met een esco-formule te werken. Het ontzorgende karakter van een dergelijke samenwerking is ook een belangrijk voordeel. De tijd die jij en je organisatie in het energieproject moeten investeren, wordt tot een minimum beperkt.

De volledige opvolging gebeurt door onze experts, die gespecialiseerd zijn in het realiseren van energiebesparingsprojecten voor bedrijven. Daarom is er geen specifieke expertise meer nodig binnen het bedrijf of kunnen de personen met de juiste technische achtergrond zich toeleggen op hun eigen projecten.

Ontdek hier meer informatie

De voordelen van een samenwerking

Stijgende energieprijzen, strengere regelgevingen en de druk om de concurrentie voor te blijven, vragen om duurzame procesinnovaties. Dankzij procesintensivering hebben bedrijven niet alleen het potentieel om veiliger, duurzamer en schoner te produceren, maar ook om efficiënter te worden. Bovendien zorgt een duurzaam asset management op lange termijn voor een sterk imago van je bedrijf.

  • Een sterker imago

Op lange termijn zal duurzame asset management bijdragen aan het versterken van het imago van een bedrijf, merk of product. Deze lange termijn aanpak
zorgt ervoor dat merken consistent stappen blijven zetten en hun ‘naam’ steeds waardevoller wordt bij de klant, de consument of medewerkers.

  • Lagere kosten

Duurzaam asset management heeft snelle en effectieve implicaties op de kostenstructuur van een bedrijf. Dankzij een nieuwe kijk op processen en grondstoffen zal het energieverbruik dalen, de waste verminderen, er zal minder verloop zijn van medewerkers en de belastingsdruk zal afnemen. Op die manier hebben wij al bewezen bij onze klanten dat de projecten die we uitvoeren de total cost of ownership met 20% verlagen.

 

  • Compliance op lange termijn

Dat overheden steeds strenger zullen gaan optreden ten opzichte van de voetafdruk van bedrijven is een vaststaand gegeven. Maar ook klanten en consumenten zullen hun eisen alsmaar hoger zetten. Dankzij duurzaam asset management, dat vandaag reeds interessante voordelen met zich meebrengt, zorg je er als bedrijf voor om ook op lange termijn relevant te blijven.

Meer weten

Op zoek naar meer inspiratie?
Nieuwsgierig naar ons living lab?
Op zoek naar een job met impact?