Duurzame mobiliteit en opslag

De druk op de logistiek blijft toenemen: alles moet sneller maar ook duurzamer. Hoewel het zeker geen eenvoudige opdracht is zijn er wel tal van innovatieve projecten die logistieke bedrijven kunnen doorvoeren zonder meteen het hele businessplan om te gooien. Door stap voor stap te werken aan de duurzame logistiek van de toekomst kunnen we vandaag al het verschil maken.

De druk neemt toe om de impact van transport te minimaliseren
Vraag naar duurzame partners
Retailers en bedrijven staan op vraag van de consument steeds meer onder druk om de ecologische en maatschappelijke impact van hun transport te minimaliseren. Deze bedrijven zijn vragende partij voor logistieke partners die voorlopen op vlak van duurzame innovatie. Dit zijn alvast enkele potentiële trajecten waarbij wij je kunnen begeleiden om dergelijke voortrekkersrol te gaan spelen.
CO2-neutraliteit
Veel retailers en bedrijven hebben een engagement op vlak van CO2-neutraliteit. Zij eisen dus ook van hun logistieke partners dat deze bijdragen aan dit engagement. Wij ondersteunen je hierbij, waarbij we een grotere focus leggen op de effectieve CO2-reductie in de eigen keten dan op CO2 offset.
Logistiek centrum van de toekomst
Het distributiecentrum is een belangrijk onderdeel van de logistieke keten. Door ervoor te kiezen om deze duurzaam te (ver)bouwen, kan je een grote stap zetten in de transitie naar een duurzame werking.
Duurzame mobiliteit
Is elektrisch de oplossing of toch hybride, en wat met waterstof? Het is geen eenvoudige keuze en dan hebben we het nog niet gehad over de impact ervan op je infrastructuur. Het is daarom belangrijk om het totaalplaatje te bekijken en de juiste keuze te maken voor jouw unieke situatie.
Nieuwe service modellen
Door met een duurzame blik naar je huidige activiteiten te kijken, ontdek je vaak nieuwe, verrassende verdienmodellen die een interessante meerwaarde bieden voor je klanten.
Natuurlijk koelen
Koelinstallaties zijn voor verdelers van verse voeding een belangrijke kostenpost. Bovendien zijn koelinstallaties gebonden aan strenge milieunormen. Wij begeleiden je in de zoektocht naar de juiste installaties om natuurlijk te koelen.
Duurzame gewoontes
Je staat ervan versteld hoeveel van onze dagdagelijkse gewoontes eenvoudig verduurzaamd kunnen worden. Door kritisch te kijken naar wat er voor je medewerkers bijna niet meer opvalt, kunnen we heel interessante – en vaak eenvoudige – aanpassingen bloot leggen in het gedrag van je medewerkers.

Onze aanpak

Consulting

Onze audits vormen de basis om de huidige situatie in kaart te brengen en een plan van aanpak te creëren om te evolueren naar het ideale toekomstscenario.

Procurement

Om het actieplan op te pakken brengen we een team samen op maat van elke nieuwe uitdaging. We dagen alle spelers uit om het beste van zichzelf te geven tegen competitieve voorwaarden, en negotiëren kwaliteitsgaranties met alle betrokken partijen.

Management

We zijn het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, rapporteren over de vooruitgang van het project en garanderen op die manier de kwalitatieve oplevering van elk project.

De voordelen van een samenwerking

Duurzame innovatie is een belangrijke groeifactor in de logistieke sector, waarin partners steeds hogere eisen stellen om de ecologische en maatschappelijke impact op hun transport te minimaliseren. In een wereld waarin de duurzaamheidsnormen almaar toenemen, is het interessant om zo ver mogelijk in de toekomst te kijken en je organisatie aan te passen aan de normen van de toekomst.

  • Extra inkomsten

In een wereld waarin het lijkt dat er zich geen opportuniteiten meer voordoen is het heel interessant om dankzij duurzaamheid nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor je klanten en hen nog beter te bedienen.

 

  • Een sterker imago

Op lange termijn zal duurzame innovatie bijdragen aan het versterken van het imago van een bedrijf, merk of product. Deze lange termijn aanpak zorgt ervoor dat merken consistent stappen blijven zetten en hun “naam” steeds waardevoller wordt bij de klant, de consument of medewerkers.

  • Lagere kosten

Innovatie in duurzaamheid heeft snelle en effectieve implicaties op de kostenstructuur van een bedrijf. Dankzij een nieuwe kijk op processen en grondstoffen daalt het energieverbruik, vermindert de waste, is er minder verloop van medewerkers en neemt de belastingsdruk af.

 

  • Compliance op lange termijn

Dat overheden steeds strengen zullen gaan optreden ten opzicht van de voetafdruk van bedrijven is een vaststaand gegeven.  Maar ook klanten en consumenten zullen hun eisen alsmaar hoger zetten. Dankzij investeringen in duurzaamheid, die vandaag reeds interessante voordelen met zich meebrengen, zorg je er als bedrijf voor om ook op lange termijn relevant te blijven.

Meer weten

Op zoek naar meer inspiratie?
Nieuwsgierig naar ons living lab?
Op zoek naar een job met impact?