Encon ontwikkelt en
realiseert duurzame
energieprojecten

Wie is Encon?

Encon is marktleider als een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in creatieve en vernieuwende oplossingen voor energiebesparingen, hernieuwbare energie en duurzaamheidsprojecten voor industriële bedrijven. Omwille van stijgende energieprijzen en strengere milieunormen worden industriële bedrijven gedwongen om energie efficiënter te gebruiken of om hernieuwbare energie te produceren. Om die reden helpt Encon bedrijven om

  1. technische installaties te laten voldoen aan de geldende wetgeving

  2. energiekosten efficiënt te managen

  3. duurzaamheid te borgen op lange termijn

Binnen deze projecten voert Encon de projecten van A tot Z uit, dus van studie tot en met de effectieve realisatie, zodat de resultaten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Encon kan ook instaan voor de financiering van haar projecten, waarbij het mogelijk is dat industriële bedrijven onmiddellijk geld verdienen aan energiebesparende maatregelen zonder dat ze zelf moeten investeren. Encon heeft diverse vestigingen in België, Nederland en Uruguay. Encon werkt voornamelijk voor bedrijven zoals Heinz, Ikea, Total, Bombardier en Groep Essers en werkt zowel in Vlaanderen en voor haar klanten in Europa.

Encon is gestart in 2002 en heeft 17 jaar ervaring in energiebesparingen, hernieuwbare energie en duurzaamheidsprojecten.

De "why" van Encon

Dat onze aarde opwarmt door een excessieve uitstoot aan broeikasgassen, daar is nagenoeg iedereen het over eens. Dat er dringend vergaande maatregelen nodig zijn om de opwarming binnen de perken te houden is duidelijk. De uitdaging is echter groot.

Gedurende vele duizenden jaren hebben de activiteiten van de mens geen noemenswaardige impact gehad op ons klimaat en onze leefomgeving. Dat is op zeer korte tijd veranderd. De toename van CO2 is in een kort tijdsbestek van slechts iets meer dan 150 jaar, in 3 industriële revoluties, tot stand gekomen. We moeten die excessieve stijging nu zien terug te dringen in de komende 30 jaar, in een tijdsbestek dat nog 5 keer korter is.

Contradictorisch genoeg, staan we op technisch vlak ver genoeg om deze uitdaging aan te gaan en te overwinnen. De grootste moeilijkheid blijkt maatschappelijk van aard. Het is absoluut nodig dat mensen - burgers, bedrijfsleiders en politici - voldoende bereidheid tonen om voluit voor de noodzakelijke oplossingen te kiezen die volop voor handen zijn. Dit gebeurt nog onvoldoende, zo blijkt uit de ervaring van Encon, zelfs wanneer die besparingen zichzelf op korte termijn terugverdienen.

Kortom: de belangrijkste klimaatuitdaging is geen technische uitdaging, maar een maatschappelijke.

Een bewijs dat ecologie en economie effectief hand in hand gaan bewijst de werking van Encon in de praktijk. De volgende tabel geeft een overzicht van de besparingen die Encon heeft bereikt sinds het ontstaan van de organisatie:

15/// 2021-03-07 +++ 2019-12-01 00:00:00/// 255852162

€ 261000000
directe groei
130000 ha
bomen gespaard
1563800 ton
CO2 bespaard

Meer uitleg over de berekening van de CO2 compensatie voor bomen vindt u hier. 

Uit dit alles kon Encon alleen maar concluderen dat het niet alleen naar technisch vooruitstrevende oplossingen moest zoeken, maar dat een minstens even belangrijke taak erin bestaat om bedrijven te overtuigen om de beschikbare technieken, die bovendien geld opbrengen, optimaal te gaan inzetten.

De CO2-neutraliteit die Encon realiseert zijn een voorbeeld van Impact Investing in de praktijk: naast een interessant economisch voordeel wordt er een ecologische impact gegeneerd.

Klik hier voor meer informatie over Impact Investing

Stijgende energieprijzen en strengere milieunormen

Omwille van stijgende energieprijzen en strengere milieunormen worden industriële bedrijven gedwongen om energie efficiënter te gebruiken of om hernieuwbare energie te produceren.

Ecologie en economie hand in hand

Ecologie en economie gaan vandaag hand in hand. Investeren in energieprojecten betekent een hoog investeringsrendement in combinatie met voordelen voor het milieu.

Vraag naar milieuzorg

Visie is dat industriële bedrijven in de verdere toekomst bereid zullen zijn te investeren in milieuprojecten met een lager rendement omwille van strengere milieunormen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Missie: opportunity for impact

Encon helpt bedrijven om        

  1. technische installaties te laten voldoen aan de geldende wetgeving
  2. energiekosten efficiënt te managen
  3. duurzaamheid te borgen op lange termijn

In een eerste fase primeert de kostenefficiëntie en het rendement op kapitaal bij deze energieprojecten. In een tweede fase focust Encon zich op de duurzaamheid en MVO bij haar klanten. Door kennis, ervaring en pragmatische aanpak worden aantoonbare resultaten behaald op maat van onze klanten. Encon neemt zijn verantwoordelijkheid op tijdens het volledige project en creëert zo een duidelijke meerwaarde voor bedrijven. Onze aanpak is gericht op het ontzorgen van onze klanten zowel technisch als financieel. Encon werkt in onafhankelijkheid van leveranciers. Voor deze duurzame energieprojecten wil Encon de referentie zijn bij de industriële bedrijven in Vlaanderen en voor haar klanten in Europa.

Sandra Deraeve, winnares Livia Award

De Livia award, de prijs waarbij Unizo elk jaar vrouwelijk ondernemerschap bekroont, is in 2017 gewonnen door Sandra Deraeve. Een bekroning van jarenlang werken aan de groei van Encon. Klik op de volgende link om het artikel en de video te bekijken.

Artikel: http://www.encon.be/nl-BE/nieuws/sandra-deraeve-wint-livia-award-van-unizo