Back to overview Nieuws

Wat na biomassa? We vergeten de vanzelfsprekende oplossingen.

Genk en Gent. De namen lijken op elkaar. En ook het lot van hun biomassa-centrales lijkt aan elkaar verbonden. De biomassa-centrale in Gent komt er niet, dat is ondertussen beslist. En in de slipstream van deze beslissing komt ook die van Langerlo (Genk) op de helling te staan.

Maar de CO2-uitdagingen blijven. Hoe kan Vlaanderen haar CO2-doelstellingen halen zonder deze centrales? Windenergie wordt als een van de belangrijkste troeven naar voor geschoven. Maar ook zonne-energie kan rekenen op hernieuwde aandacht. Bjorn Rzoska, fractieleider van Groen, gaf vanmorgen op Radio 1 nog aan dat er weer meer draagvlak is voor zonne-energie nu de terugbetaaltermijn zonder financiële steun is teruggebracht tot 8 jaar. “Mensen beseffen dat het 5 na 12 is, en zijn bereid om mee te werken.”

Genk en Gent. De namen lijken op elkaar. En ook het lot van hun biomassa-centrales lijkt aan elkaar verbonden. De biomassa-centrale in Gent komt er niet, dat is ondertussen beslist. En in de slipstream van deze beslissing komt ook die van Langerlo (Genk) op de helling te staan.

Maar de CO2-uitdagingen blijven. Hoe kan Vlaanderen haar CO2-doelstellingen halen zonder deze centrales? Windenergie wordt als een van de belangrijkste troeven naar voor geschoven. Maar ook zonne-energie kan rekenen op hernieuwde aandacht. Bjorn Rzoska, fractieleider van Groen, gaf vanmorgen op Radio 1 nog aan dat er weer meer draagvlak is voor zonne-energie nu de terugbetaaltermijn zonder financiële steun is teruggebracht tot 8 jaar. “Mensen beseffen dat het 5 na 12 is, en zijn bereid om mee te werken.”

Om het wegvallen van de ‘groene’ stroom van de biomassa-centrales op te vangen zullen we nu nog een tandje moeten bijsteken. Ook voor de compensatie van het wegvallen van die ene vorm van hernieuwbare energieproductie wordt gedacht in termen van andere hernieuwbare energieproductie. Nog meer zon- en windenergie dus. Dat kan. Maar in die logica vergeten we voordehandliggende oplossingen. We hebben er al eens op gewezen in een open brief vlak na de klimaattop van Parijs, maar in de discussie van vandaag lijkt het ons toch nuttig om die alternatieve oplossing even opnieuw onder de aandacht te brengen.

Wist u dat er een techniek bestaat die de CO2-uitstoot drastisch kan verminderen en die nog milieuvriendelijker blijkt dan het gebruik van zonnepanelen en windturbines? De techniek kan sneller worden ingevoerd dan die laatsten en zorgt dus sneller voor een vermindering van de CO2. Hoewel hij overal toepasbaar is, kan de techniek vooral in bedrijven spectaculaire resultaten neer zetten. Het mooist van al is dat deze techniek geen geld kost maar geld opbrengt. Een veelvoud, vaak, van wat een windturbine of een PV-installatie opbrengt. Zonder subsidies. Indien alle bedrijven hem vandaag ten volle zouden benutten is er geen enkele windturbine of zonnepaneel meer nodig om onze CO2-doelstelling te halen. De techniek is niet nieuw, en toch investeert slechts een zeer kleine minderheid van de bedrijven er in. De methode bestaat eigenlijk uit een veelheid van verschillende technieken, maar heeft een verzamelnaam: energiebesparing. Geen enkele kWh is zo duurzaam als de kWh die niet wordt verbruikt.

Verlichtingsarmaturen vervangen door energiezuinige varianten, oude compressoren vervangen door nieuwe, vraaggestuurde toestellen, nieuwe verwarmings-en koeltechnieken, het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het energieverbruik met 30% of meer kunnen verminderen. Zelfs zonder enig milieu-effect zijn deze investeringen, met een terugverdientijd van minder dan 2 jaar tot 5 jaar, een verstandige en vanzelfsprekende keuze. Toch wordt er op dit ogenblik nauwelijks in geïnvesteerd. Wat de oorzaken van deze lacune ook zijn, het is in ieder geval duidelijk dat er meer informatie en sensibilisering nodig is voor het belang van investeringen in energiebesparing. En voor het belang van aandacht en inspanningen in het milieu in het algemeen. Want windenergie mag dan wel in trek zijn bij investeerders, en zonnepanelen mogen opnieuw aan interesse winnen, meer algemeen hebben inspanningen voor het milieu en de klimaatproblematiek nog niet het gewenste imago. Dat bewijst de desinteresse in energiebesparende maatregelen. Zelfs als ze geld opbrengen.

Zoals ook Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten vanmorgen in hetzelfde programma op Radio 1 aangaf, is het voor beleidsmakers inderdaad moeilijk om steunmaatregelen te nemen die 15 jaar gelden in een markt die dagelijks wijzigt. Anderzijds is het natuurlijk zo dat het moeilijk is om te investeren in dure installaties met lange afschrijftermijnen als men op de lange termijn niet zeker is van de financiële steun voor het project. Het voordeel van een doeltreffende en massale promotie van energiebesparende maatregelen is niet alleen dat de effecten ervan veel sneller voelbaar zijn, de terugverdientijd is zo kort dat er geen echte financiële langetermijngevolgen aan verbonden zijn. Een lange termijn nut is er wel. Des te meer mensen we nu overtuigd krijgen om actief mee te werken aan klimaatvriendelijke oplossingen, des te meer draagvlak er is voor alle acties die nog nodig zijn om onze doelstellingen te halen. In 2020 en later.

Voor meer informatie: neem vrijblijvend contact op met

- Robin Bruninx, +32(0)89 410 820 – robin.bruninx@encon.be

 

Download hieonder het persbericht

0