Winnaar 2018

School: Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Ingenieurswetenschappen
Titel eindwerk: Optimal bidding strategies for large-scale energy storage system owners

 

De 8e Encon Energieprijs is voor KU-Leuven Alumnus Arthur Schillemans die een model ontwikkelde dat energieopslag op grote schaal economisch aantrekkelijk maakt en daarmee het gebruik van duurzame energie de norm zal maken. Het model helpt zowel eigenaars van energieopslagsystemen als beleidsmakers zich strategisch te positioneren op de energiemarkten. Schillemans ontving de fel gegeerde prijs uit handen van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters, die de mogelijke impact van het werk benadrukte: “Een bijzonder eindwerk, dat een bijzondere bijdrage levert aan de toekomst van de energiemarkten,” aldus de minister.

Winnaar 2017

School: Katholieke Universiteit Leuven – Masterstudent in de Wetenschap van Artificiële Intelligentie
Titel eindwerk: Using reinforcement learning for residential demand responde of building model in modelica

Thijs Peirelinck heeft in zijn eindwerk een intelligent systeem ontwikkeld dat de elektrische verwarming (via een warmtepomp) van een woning regelt. Het systeem houdt daarbij niet alleen rekening met de gewenste temperatuur, maar ook met de kostprijs van elektriciteit op elk gegeven moment. Het systeem probeert vooral te verwarmen wanneer de elektriciteit goedkoop is. Al na 8 dagen is het zelflerende systeem goedkoper dan de thermostaat die nu in bijna alle woonkamers staat. Het systeem doet dat door de woning, binnen vooropgestelde grenzen, wat warmer te stoken dan nodig wanneer de energie goedkoop is, zodat het langer duurt eer de verwarming weer aan moet springen als de elektriciteit duur is.

“Het artificieel intelligent model dat Thijs heeft ontwikkeld doet dat nu als voorbeeld voor een huishoudelijk verwarmingssysteem. Maar het kan morgen net zo goed het laden van een elektrische wagen regelen, of het gebruik van huishoudelijke toestellen zoals wasmachines en koelkasten.” licht Robin Bruninx, voorzitter van de jury, het eindwerk van de winnaar toe.

Winnaar 2016

School: Katholieke Universiteit Leuven – Technologiecampus De Nayer
Titel eindwerk: Design and manufacturing of a smart iris mechanism for a solar reactor

Jonathan Bogaert doet de 6de editie van de Encon Energieprijs met zijn winnende thesis over een mechanische iris voor zonnereactoren alle eer aan. Zonne-reactoren zijn grote installaties waarbij vele spiegels verspreid over een grote oppervlakte zonlicht reflecteren naar één punt, meestal een torengebouw. Door een op zich eenvoudige, maar geniaal bedachte techniek zou de bouw van zo’n nieuwe zonnereactoren in de toekomst veel goedkoper kunnen. De nieuwe techniek die Jonathan in zijn thesis “Design and manufacturing of a smart iris mechanism for a solar reactor” ontwikkelt, is zo nieuw en baanbrekend dat de jury zelfs extra studiewerk nodig had om de rijkwijdte van de uitvinding te kunnen doorgronden.

De wedstrijdjury, met een sterke vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven, loofde het vernieuwende  traject van de winnaar. Robin Bruninx, voorzitter van de jury: “De impact van deze thesis is potentieel zeer groot. Hiermee zet Jonathan op jonge leeftijd al een grote stap binnen de ontwikkeling van een recent en veelbelovend onderzoekdomein. Door de verhoogde nauwkeurigheid en dus efficiëntie van deze technologie is een fundamentele duurzamere productie van diverse producten, op internationale schaal, een grote stap dichterbij.”

Winnaar 2015

School: Katholieke Universiteit Leuven
Titel eindwerk: Interactions of the European gas and electricity grids: the case of Power To Gas technology

De thesis van Sander Vaeck kwam in deze vijfde editie van de Encon Energieprijs na een fel bevochten finale als beste uit de bus, op basis van sterk analytisch inzicht en heldere analyse van een complexe context.

De thesis met als titel “Interactions of the European gas and electricity grids: the case of Power To Gas technology”, onderzoekt hoe we de overgang kunnen maken van een energiemodel dat draait op fossiele brandstof en kernenergie naar een maatschappij die steunt op hernieuwbare energie. Omdat hernieuwbare energie afhankelijk is van de weerselementen, moet een maatschappij die hoofdzakelijk energie haalt uit hernieuwbare bronnen energie kunnen opslaan. Eén van de mogelijkheden voor opslag is energie omzetten in gas, methaan of waterstof, die achteraf weer kan worden omgezet in elektriciteit. De thesis rekent voor welke investeringen er nodig zullen zijn om een betrouwbare duurzame energievoorziening te bouwen die de klimaatdoelstellingen van 2050 haalt.

Sander onderzocht scenario’s die het mogelijk maken om de 80% CO2 –reductie (onze 2050-doelstelling) te kunnen halen. Zelfs een 100% hernieuwbaar energiemodel blijkt mogelijk.

De jury, met een sterke vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven, loofde het sterke analytische inzicht van de winnaar. Immers, de energiesector zoals we die nu kennen is een veranderende en bovendien erg complexe sector. Het is niet eenvoudig om deze technisch en economisch uitdagende sector goed te doorgronden. Er is nog meer inzicht nodig om bruikbare en realistische voorspellingen te maken voor 2050. Sander toonde niet alleen zijn gedegen kennis en inzicht, maar zijn aanpak en bevindingen gaven ook blijk van maturiteit en realiteitszin.

Winnaar 2014

School: Katholieke Universiteit Leuven
Titel eindwerk: Applying solvent storage to post-combustion in a low electricity system with intermittent renewable energy sources

Caro De Brouwer verbaasde de jury van de Encon Energieprijs met een brede kennis en uitzonderlijk sterke thesis.

De thesis van de winnares handelde over een moeilijk onderwerp: de tussentijdse opslag van solventen die CO2 capteren uit de uitlaatgassen van fossiele energiecentrales. Om de opgeslagen CO2 weer uit deze oplossers vrij te maken is energie nodig. Als je de oplossers tussentijds kan stokkeren en zelf kan kiezen wanneer het CO2 er wordt uitgehaald, kan dat op het ogenblik dat energie het goedkoopst is. Dat maakt dit klimaatvriendelijk procedé economisch haalbaarder.

Caro heeft gekozen voor een technisch moeilijk onderwerp. Ondanks die moeilijkheidsgraad bleek de dame zeer communicatief. Ze had haar presentatie ook in één ruk en zonder haperingen opgenomen. Maar vooral tijdens de vragenronde was de voltallige jury onder de indruk van haar accurate kennis. Caro had op de relatief korte periode waar men werkt aan een thesis, een enorme kennis weten op te bouwen over de markt van de emissierechten. Ook toen ze door de jury, die al zeer lang vertrouwd is met de materie, het vuur aan de schenen werd gelegd, bleek de winnares niet van haar stuk te brengen. Niemand kon een gat in haar pleidooi of haar kennis vinden. Bovendien legde de winnende thesis ook nog eens zeer mooi de link tussen technologie en economie, iets waar het soms nogal eens durft mislopen. Kortom, een zeer sterke kandidaat.

Winnaar 2013

School:Lessius Mechelen, Campus De Nayer
Titel eindwerk: Ontwerp en optimalisatie van de Tesla Turbine

De jonge ingenieur Bob Tielemans zocht in zijn eindwerk een oplossing voor een reële uitdaging in de sector van de duurzame energieopwekking. Biogas, dat onder andere kan worden gewonnen uit organisch afval maar ook uit de vergisting van slib in waterzuiveringsinstallaties en vrij komt op oude stortplaatsen, kan vandaag niet rechtstreeks worden gebruikt om energie op te wekken. Het biogas moet eerst worden opgewerkt tot aardgas voor het naar een gasmotor kan die er elektriciteit en warmte van maakt. Het opwerken is een duur en complex proces. Bob Tielemans heeft nu een gasmotor ontwikkeld, in dit geval een zogenaamde Tesla Turbine, waarmee biogas kan worden omgezet zonder dat het eerst wordt opgewerkt.

De jury was vol lof over het eindwerk. Bob heeft niet alleen op papier een oplossing gezocht voor de door hem gekozen uitdaging, maar heeft zelf een Tesla Turbine ontworpen. Sterker nog, hij heeft er zelf één gebouwd én getest!.

De gasmotor moet nog verder worden ontwikkeld, maar de eerste testen blijken alvast veelbelovend. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Bob aan de slag kan bij DWS, fabrikant van gasmotoren en bedrijfspromotor van het eindwerk. Om al deze redenen riep de jury Bob Tielemans uit tot winnaar van de Encon Energieprijs 2013.

Winnaar 2012

School: De Nayer Instituut
Titel eindwerk: Haalbaarheidsstudie van een WKK voor droogovens

Het eindwerk van Joran Peeters is doordacht uitgewerkt en goed onderbouwd. Tijdens zijn mondelinge verdediging toonde Joran aan dat hij zijn onderwerp uitstekend in de vingers heeft. Bijzonder sterk daarbij vond de jury de kritische houding die Joran ook toonde tegenover de juiste conclusies van zijn eigen studiewerk.

Alhoewel zijn thesis onderzoekt onder welke omstandigheden een WKK-installatie rendabel is, concludeert Joran dat het toch interessanter is om eerst te kijken waar een bedrijf zijn warmteverliezen kan tegen gaan vooraleer te onderzoeken of een WKK nuttig kan zijn. Een juiste houding, die heel erg aansluit bij de filosofie van Encon en die ingaat tegen de gewoonte om te vertrekken vanuit een techniek en dan pas de behoefte van een bedrijf te onderzoeken. Hierdoor kaapte hij de hoofdprijs weg met zijn eindwerk.

Winnaars 2011

School: Katholieke Hogeschool Kempen
Titel eindwerk: PV en opslag

Hannelore Claes en Kristof Leemans hebben de prijs in de wacht gesleept omdat hun eindwerk meerdere troeven wist te combineren. Het eindwerk onderzoekt welk type batterijen het meest geschikt is voor opslag van zonne-energie. Het is een erg actueel thema dat de komende jaren in de praktijk alleen maar aan belang zal winnen.

Hannelore en Kristof komen tot de conclusie dat er grote verschillen zijn tussen de eigenschappen en rendementen van batterijen. Sterk daarbij is vooral ook dat hun analyse niet alleen vertrekt van een theoretische benadering, maar ook wordt onderbouwd met een analyse in de praktijk. De resultaten van het eindwerk bieden een belangrijke meerwaarde voor de sector.

Hiermee is meteen één van de belangrijkste doelstellingen van de Encon Energieprijs ingevuld. Hannelore bleek de beste in presentatie en communicatie en kwam daarom als eindwinnaar naar voren.