Audits

Welke audit is geschikt voor u?

Audits zijn de beste en de snelste manier om een zicht te krijgen op het energieverbruik van uw bedrijf. Na een audit weet u waar uw energieverbruik optimaal is en waar de energiekosten nodeloos hoog zijn. Aanvullend krijgt de klant meerdere oplossingen aangeboden met een overzicht van kosten en baten om het verbruik te reduceren. Een audit brengt niet alleen energiebesparingen in kaart, maar geeft ook aan wanneer het zelf opwekken van hernieuwbare energie een verstandige investering is.

Aan de hand van uw verbruik kunnen we bepalen welke geschikt is voor uw onderneming:

0

Welke audit is aangeraden voor u?

Geef hier uw verbruik in:

  • Een kmo is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.
  • Een kleine onderneming (ko) is een zelfstandig bedrijf met minder dan 50 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 10 miljoen of een balanstotaal van maximum € 10 miljoen.
  • Een onderneming die vaststelt dat zij op het laatst afgesloten boekjaar de criteria overschrijdt, verliest de hoedanigheid van kmo (of van ko) slechts wanneer deze situatie zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet en vice versa.
PJ