Thermische installaties

Warmtekrachtkoppeling

Bij een warmte-krachtinstallatie wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd. Dit gebeurt op basis van een brandstof zoals gas, stookolie of biomassa.

In een gescheiden opstelling bedragen de rendementen van een elektriciteitscentrale en een verwarmingsinstallatie lager dan bij een WKK installatie. Bij een WKK installatie kan een rendement verkregen worden dat meer dan 16% hoger ligt dan bij een gescheiden opstelling.

Belangrijk bij een WKK installatie is dat de dimensionering van de installatie wordt uitgevoerd op het verwarmingsprofiel. Hiervoor wordt een belastingsduurcurve opgesteld. Op basis van deze curve wordt de WKK-installatie gedimensioneerd en ontworpen.
 

Plan van aanpak

Bij de engineering van een WKK installatie wordt volgend traject uitgevoerd:
 

 • 1.Opmaak van een haalbaarheidsstudie
  • 1.1 Analyse van het huidige verbruik
  • 1.2. Opmaak van een belastingsduurcurve
  • 1.3. Analyse van de nodige vergunningen
  • 1.4.Opmaak van een kosten/baten analyse rekening houdend met mogelijke subsidies
 • 2.Dimensionering van de nieuwe WKK installatie
  • Opmaken van het P&ID –schema voor de uit te voeren installatie
  • Opstellen van principeschema
  • Opmaken van een montageplan
 • 3.Controle van de uitvoering
 • 4.Oplevering van de installatie

 

€ 260000000
 besparing bij onze klanten
126000 ha
bos is het equivalent in bomen
1513800
Ton CO2 bespaard
0