Thema audits

Laat een techniek helemaal doorlichten

In een meerderheid van de gevallen geeft een algemene audit een goed beeld van het energieverbruik in een bedrijf. Die audit toont waar er rendabele investeringen in energiebesparing mogelijk zijn. In de engineeringsfase zal dan blijken of de besparingen mogelijk nog groter zijn dan de inschatting in de audit.

Waarom een thema-audit?

Soms volstaat een algemene audit niet. Dat komt vooral voor bij meer complexe installaties waarvan het gebruik ook sterk fluctueert. In die gevallen is een thema-audit, een audit voor een specifieke techniek, wel aangewezen.

De meest gevraagde thema-audits bij Encon:

 • Utiliteiten
  • Perslucht
  • Verlichting
  • Koeling
  • HVAC (Heating, Ventilation, Air conditioning)
  • Stoom
  • Geothermie
 • Thermische processen en procesinstallaties
  • Proceswarmte
  • Restwarmteoptimalisatie
  • Proceskoeling – industriële koelinstallatie
  • Optimalisatie van productieprocessen (droogprocessen, batchprocessen, etc…)
 • Hernieuwbare energie
  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • WKK (warmtekrachtkoppeling)
  • Houtverbrandingsinstallaties

Waarom Encon?

Zoals voor alle audits van Encon gelden ook hier 4 belangrijke principes:

 1. Pragmatisch
  Encon kiest altijd voor degelijke technieken die werken en hun deugdzaamheid in de praktijk hebben bewezen. Encon houdt in haar audits enkel rekening met besparingen die zichzelf op een redelijke termijn terugverdienen. Meer nog, de audits van Encon verdienen zich altijd in een veelvoud terug dankzij de besparingsmogelijkheden die via de audit aan het licht komen.
 2. Ontzorgend
  Omdat Encon zowel het ontwerp als de uitvoering van energieprojecten voor haar rekening kan nemen, ontzorgt ze haar klanten in de realisatie van de projecten.
 3. Gegarandeerde besparing
  Door de specifieke manier van werken en de praktijkervaring beschikt Encon over een unieke ervaring. Die ervaring zorgt ervoor dat de besparingen die op papier worden voorgerekend, in de praktijk ook gerealiseerd kunnen worden.
 4. Onafhankelijk
  Encon werkt onafhankelijk. Daardoor heeft Encon de vrijheid om de meest rendabele oplossingen voor te stellen uit alle mogelijkheden die de markt biedt. De ‘total cost of ownership’ is onze belangrijkste drijfveer.

Implementatie-ervaring als extra troef ten opzichte van traditionele studiebureaus

Omdat ook het implementeren van energiebesparingstechnieken tot de standaard dienstverlening van Encon behoort, beschikken de experten van Encon niet alleen over een grondige kennis. Ze kunnen ook terugvallen op een brede praktijkervaring. Dat biedt 2 belangrijke voordelen.

1. Juiste inschatting van de besparing

Dankzij die ervaring kennen de experten van Encon niet alleen de potentiële prestaties van een installatie op papier. Ze weten ook hoe installaties van verschillende merken zich in de praktijk gedragen. Het spreekt voor zich dat dit de betrouwbaarheid van de ingeschatte besparing sterkt verhoogt.

2. Juiste inschatting van de investeringskost

Besparingen realiseren is een belangrijk aspect van een business case. Het juist inschatten van de kosten is een andere. Die blijkt in de praktijk vaak nog moeilijker correct in te schatten dan de kostenbesparing. Dankzij hun brede en continue ervaring in de praktijk, kunnen de experts de kostprijs van een voorgestelde oplossing zeer goed inschatten. Toch rekenen ze ook nog met een veiligheidsmarge.

Het gevolg is dat de in de thema-audit ingeschatte kostprijs ofwel juist is, of in de praktijk zelfs lager blijkt te zijn.

Title: 
Interesse in een energiebesparing van 30% en meer?
Subtitle: 
Contacteer ons voor een analyse in uw bedrijf.
Background image: 
https://www.encon.be/sites/default/files/styles/contact_block/public/contact_block_1_0.jpg?itok=h7GRFfqs