Seminaries & opleidingen

Om meer te weten over onze geplande opleidingen, klik hier

Knowhow en projectervaring zijn de twee hoekpeilers van de dienstverlening van Encon. De technieken evolueren echter zo snel en ingrijpend dat onze adviseurs op het vlak van kennis nooit op hun lauweren kunnen rusten. Onze medewerkers worden daarom permanent bijgeschoold. Maar ook onze klanten kunnen van onze kennis gebruik maken.

Op uw vraag kunnen we voor u een specifiek aanbod uitwerken:

 • inhoudelijke opleidingen en seminars
 • coachingtrajecten voor teams/afdelingen
 • tailormade workshops

Dit kan gebeuren voor uw managementteam, uw technische professionals, maar evenzeer voor uw klanten of zakenrelaties, zowel profit en non-profit, nationaal of internationaal.

Indien u interesse heeft in een dergelijke professionele vorming of coaching, neem dan gerust even contact met ons op.

Volgende thema’s kunnen onderdeel zijn van een seminarie of training:

 • Trends en visie op energie voor bedrijven (duur: 45 min);
 • Infinity: praktijkvoorbeeld van één van de duurzaamste gebouwen in Europa (duur: 1 uur);
 • Energiebesparingen in de praktijk met case studies (duur: 1 uur en kan uitgebreid worden tot 4 uur);
 • Hernieuwbare energie in de praktijk met case studies (duur: 1 uur en kan uitgebreid worden tot 2,5 uur);
 • Hoe werkt de energiemarkt? (duur: 1 uur);
 • Energiebeleid Europa, België & Vlaanderen (duur: 1 uur);
 • Green building rating systems – duurzaamheidscertificaten BREEAM & LEED (duur: 1,5 uur);
 • Duurzame bedrijventerreinen van de toekomst (duur: 1 uur);
 • ISO 50001 en energiezorg + case study (duur: 1,5 uur);
 • EBO methodologie - opmaak energieplan + energiebeheersmaatregelen (duur: 45 min);
 • ESCO’s in de praktijk + case study (duur: 45 min);
 • Energiemonitoring in de industrie + case study (duur: 1 uur);
 • Energiebesparingen op processen – methodologie + case study (duur: 1 uur);
 • Energiebesparingen in kantoren (duur: 1 uur);
 • Thema’s (duurtijd per thema: 30 min – 1uur):
  • Kostenbesparingen door windenergie + case study;
  • Kostenbesparingen door zonne-energie + case study;
  • Kostenbesparingen door WKK + case study;
  • Energiebesparingen door relighting + case study;
  • Energiebesparingen in het domein perslucht + case study;
  • Energiebesparingen in het domein koeling + case study;
  • Energiebesparingen in het domein HVAC + case study;
  • Energiebesparingen in het domein verwarming + case study;
  • Energiebesparingen door ENO-gedragsenergiescan en medewerkersbetrokkenheid+ case study;
  • Energiebesparingen door quick wins + case study.

Er kan steeds een thema op maat gemaakt worden, indien dat gewenst is. Alle seminaries zijn inhoudelijk en zijn geen commerciële presentaties. De seminaries worden periodiek geüpdatet met actuele informatie, waardoor het mogelijk is dat hetzelfde thema over meerdere jaren kan herhaald worden.

Daarnaast worden de experten van Encon regelmatig gevraagd voor voordrachten en worden ze uitgenodigd als spreker op seminaries en studiedagen. Hierna vindt u een overzicht van de verschillende evenementen waarop we spraken.

Gedetailleerde informatie over opleidingen en seminaries

In ons kantoorgebouw Infinity is er een auditorium ter beschikking tot 80 personen voor het geven van opleidingen en seminaries. Door Encon worden er regelmatig seminaries geörganiseerd, voor meer informatie kijk verder naar onze opleidingskalender. Het auditorium kan ook gebruikt worden voor externen om seminaries te organiseren. Voor meer info, klik op de Infinity website

http://www.infinity-building.be

KMO-Portefeuille

Encon is al jaren een erkende dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Dit voor zowel advies als opleidingen.

Erkenningen
#f7f7f7