plan van aanpak industrie

Encon is een onafhankelijk bureau met meer dan 16 jaar ervaring in energiebesparingen, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en duurzaamheid voor industriële bedrijven. Op basis van deze ervaring heeft Encon een specifiek plan van aanpak gemaakt, gebaseerd op de trias energetica. De volgorde kan op maat van de klant gemaakt worden i.f.v. de acties, de regelgeving en de reeds uitgevoerde projecten.

  • Fase 1: Uitvoering van basisaudits met focus op energiewetgeving, quickwins en doorlichting van utiliteiten;
  • Fase 2: Uitvoering van besparingsprojecten met terugverdientijden op korte termijn en tussen 2 tot 5 jaar. Binnen deze fase wordt er ook voor geopteerd om een energiemonitoringssysteem te installeren;
  • Fase 3: Creatie van medewerkersbetrokkenheid door het uitvoeren van sensibiliseringscampagnes;
  • Fase 4: Optimalisatie van processen door middel van operational excellence in nauwe samenwerking met medewerkers van de klant;
  • Fase 5: Analyse en implementatie van hernieuwbare energie en/of WKK;
  • Fase 6: Installatie van een zorgsysteem zoals ISO 50.001 om continuïteit in de besparingen te garanderen;
  • Fase 7: Begeleiding van investeringen in duurzaamheid in de breedte zoals BREEAM/LEED/WELL & investeringen in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Om een voorstel te kunnen maken wordt er eerst een analyse van het potentieel geïdentificeerd om zo de doelstellingen voor de resultaten goed te kunnen definiëren. Wanneer we een potentieel identificeren om uw energieverbruik daadwerkelijk te verlagen, dan stellen we een besparingsplan op, volledig op maat voor uw bedrijf.

We maken immers alleen een besparingsplan wanneer de mogelijke besparingen echt rendabel zijn voor uw bedrijf en een terugverdientijd hebben. Deze terugverdientijd hangt af van project tot project. Sommige investeringen betalen zichzelf terug in enkele maanden, voor andere aanpassingen duurt dat langer. Het zullen in ieder geval interessante investeringen zijn, zowel op korte als op lange termijn. Omdat we altijd werken met kwaliteitsproducten, zal de nieuwe installatie minstens 20 jaar up-to-date blijven. Dat is in elk geval veel langer dan de terugverdientijd van uw investering.

Uw besparingsplan is zo opgevat dat we de aanpassing met de grootste besparing als eerste uitvoeren. Daarna volgen de andere projecten in volgorde van rendabiliteit of belangrijkheid. Dit gebeurt steeds in afstemming met uw bedrijf.