Perslucht

Perslucht is één van de duurste vormen van energie. Dat heeft alles te maken met het lage rendement van deze nutsvoorziening: afhankelijk van de toepassing varieert het rendement tussen 5% en 15% en dat betekent dat de elektriciteit voor een groot gedeelte wordt omgezet in warmte.

Persluchtinstallaties verbruiken dus al snel te veel energie. Een installatie moet dus niet defect of tot op de draad versleten zijn voor beslissen tot aanpassingen of een vervanging een verstandige keuze wordt. Het is in ieder geval nuttig om uw persluchtinstallatie te laten doorlichten.  Zo weet u snel hoeveel geld uw bedrijf elke dag nodeloos verliest.

Waarom samenwerken met Encon?

De ingenieurs van Encon vertrekken van een vrijblijvende potentieelbepaling. Die brengt aan het licht of een aanpassing, vervanging of betere inregeling van uw installatie zichzelf snel terug betaalt.

Het stappenplan van Encon garandeert dat u niet aan een avontuur begint, maar altijd weet dàt u zal besparen, en hoeveel die besparing minstens zal bedragen.

Stap 1: Een potentieelbepaling zegt waar u kan besparen.

Encon heeft een methodologie ontwikkeld om snel het besparingspotentieel van een bedrijf in kaart te brengen. Met deze potentieelbepaling weten we welke technieken we nader moeten onderzoeken. Vaak is perslucht één van die aandachtsgebieden. Uit ervaring weten we dat een installatie ouder dan 10 jaar meestal een besparingspotentieel heeft van 20 tot 30% en dat de terugverdientijd van deze maatregelen korter zijn dan 5 jaar. Encon optimaliseert compressorparken gaande van 100kW tot 1.500 kW.

Stap 2: weten wat er nodig is

Blijkt uit onze potentieelbepaling dat uw persluchtinstallatie te veel energie verbruikt, dan kunnen onze ingenieurs een zuinigere nieuwe of aangepaste installatie op maat van uw bedrijfsactiviteiten uittekenen. Om dit te analyseren wordt er een persluchtaudit uitgevoerd. 

Een persluchtaudit als optimalisatie voor uw compressorpark

Encon heeft via een innovatieproject een simulatie- en meetprogramma ontwikkeld om het debiet in relatie tot het verbruik te bepalen. Door metingen wordt een duidelijk verbruiksprofiel in kaart gebracht. Dankzij de door ons ontwikkelde methodologie kunnen we het debiet bepalen dat op elk ogenblik wordt gevraagd. Die informatie is belangrijk om diverse concepten uit te werken om het energieverbruik van de compressoren, de drogers, de buffervaten en de diverse persluchttoepassingen te optimaliseren.

Stap 3: de ideale installatie op maat ontwerpen

Eens we weten aan welke persluchtvraag een installatie moet kunnen beantwoorden, kunnen we de ideale oplossing uittekenen rekening houdend met de kosten en de baten. Voor Encon staat de ideale installatie gelijk aan de installatie die het goedkoopst is wanneer alle kosten in rekening worden gebracht.

Het onderlinge verschil op het vlak van energieverbruik tussen installaties met eenzelfde vermogen is immers groot. Voor gelijkaardige vermogens van diverse merken van kan het verschil in energieverbruik maar liefst 20% bedragen. Dat heeft te maken met de bouw van de compressor in functie van het debiet. Bij Encon baseren we ons daarom op de total cost of ownership (investeringskosten, verbruikskosten en onderhoudskosten) van diverse compressoren over een periode van 15-20 jaar om alle kosten en de meest interessante combinaties op een rij te zetten en zo de beste keuze te maken.

Stap 4: Een goed bestek en een juiste offertevergelijking

Als onafhankelijk partij ontwerpt Encon niet alleen installaties, maar begeleiden we de tendering-procedure en de uiteindelijke installatie. Op basis van gekozen concept stellen we een bestek op. Via een tendering wordt er een vergelijk gemaakt tussen zowel de investeringskosten, verbruikskosten, onderhoudskosten en technische opbouw van de installatie. Daardoor beschikken we over betrouwbare kostpijsschattingsmodellen waarmee we de uiteindelijke kostprijs van de verschillende opties die we uitwerken goed kunnen voorspellen. In het bestek worden belangrijke randvoorwaarden opgenomen. Vervolgens worden de ingediende offertes van de verschillende leveranciers nauwkeurig  worden vergeleken. Voor elk onderdeel gaat Encon de conformiteit na en worden de prijzen vergeleken. De 3 beste aanbieders krijgen in een tweede ronde de gelegenheid om hun offerte te verbeteren op de punten waar ze minder goed scoren dan hun concurrenten. Daarna wordt er een partij gekozen.

Stap 5: Installatiebegeleiding: what you pay is what you get

Na de gunning kunnen de projectleiders de uitvoering van de werken voor u opvolgen. Minder zorgen langs klantenzijde, maar vooral ook de zekerheid dat alles wordt uitgevoerd zoals het in het lastenboek beschreven staat. Met de begeleiding bent u zeker dat u krijgt waarvoor u betaalt.

Die garantie zorgt voor een kwalitatieve, betrouwbare installatie die minstens de besparingen zal realiseren die werden voorgerekend.

3 redenen om Encon in te schakelen

Een nieuwe persluchtinstallatie kan je rechstreeks bij een installateur of fabrikant bestellen. Het lijkt voordeliger om dat rechtstreeks te doen ipv met een consultant te werken. Toch zijn er 3 redenen waarom Encon inschakelen gegarandeerd voordeliger is.

1. De installatie die we uittekenen zorgt voor het voordeligste evenwicht tussen aankoopkost, energieverbruik en onderhoud. De installaties die Encon uittekent hebben doorgaans een Total Cost of Ownership die minstens 20% hoger is door de analyse van diverse oplossingen.

2. De nieuwe installatie is betrouwbaar en realiseert gegarandeerd de beloofde besparingen.  Die garantie haalt u uit het bestek dat voor u door Encon wordt opgemaakt en de prijsvergelijking en onderhandelingen die onze experten voeren met de leveranciers die de beste offertes indienden. Gemiddeld bespaart Encon 7-12% door de toepassing van het tenderingsproces.

3. De combinatie tussen de onafhankelijke vergelijking en de ervaring van Encon met persluchtinstallaties zorgen ervoor dat u onze kost in een veelvoud terugverdient. De gemoedsrust dat u de juiste leverancier en de juiste oplossing heeft gekozen en u zelf geen zorgen moet maken over de installatie zijn bovendien waardevolle extras. Bovendien wordt tijd en risico gereduceerd door de toepassing van het gehele proces.

Title: 
Bent u op zoek naar een persluchtinstallatie op maat van uw bedrijfsactiviteiten?
Subtitle: 
Wilt u graag weten welke energiebesparing u kunt realiseren met uw bestaande persluchtinstallatie?
Background image: 
https://www.encon.be/sites/default/files/styles/contact_block/public/druppel.jpg?itok=lOibNXcm