Operational excellence

Laat uw werknemers aangeven waar zij besparingsmogelijkheden zien

Of het nu in het kader van een EBO-procedure is, binnen een andere auditformule of gewoon omdat u uw bedrijf duurzamer wil maken, de medewerkers kunnen van onschatbare waarde zijn in de zoektocht naar besparingsmogelijkheden.

Medewerkers kennen de installaties waarmee ze elke dag aan de slag gaan en de omgeving waarin ze werken natuurlijk op hun duimpje. Dat betekent ook dat zij een heel eigen kijk, een kijk van binnen uit hebben op de gebruikte technieken en procedures. Daarom zien medewekers vaak besparingsmogelijkheden die experten, die niet over dezelfde praktijkkennis beschikken, over het hoofd zien. Omgekeerd kunnen die experten mensen op de werkvloer vaak nuttige tips geven rond gebruik en aanpassingen.

Wat zijn werkvloersessies?

Om de hierboven geschetste voordelen optimaal te benutten, heeft Encon een specifieke methode ontwikkeld waardoor de praktijkkennis van de mensen op de werkvloer wordt samengebracht met de technische kennis van energie-experten. We noemen het werkvloersessies.

Afhankelijk van de grootte van de installaties, gebouwen en fabriekshallen die moeten worden bekeken, worden werkvloersessies georganiseerd, telkens samen met de personeelsleden die vertrouwd zijn met de betrokken infrastructuur. Elk groep heeft minstens twee sessies: één sessie waarbij de werknemers hun kijk geven op de installatie, haar werking en besparingsmogelijkheden en waar de experten van Encon op kunnen inspelen en reageren. En één sessie waarbij het omgekeerde gebeurt: de experten van Encon komen met mogelijke besparingsmogelijkheden en oplossingen waarop de personeelsleden kunnen reageren. Tevens wordt in de tweede sessie feedback gegeven op de ideeën van de personeelsleden.

Waarom werkvloersessies met Encon doen?

De werkvloersessies werken zeer doeltreffend en leveren resultaten op die beter zijn en verder gaan dan met een traditionele benadering. Het voordeel rijkt bovendien verder dan het realiseren van besparingen.

1. Optimaliseren van de besparingsmogelijkheden
Door de inzichten van de gebruikers op de werkvloer te koppelen aan de kennis en ervaring van experten, komen extra besparingsmogelijkheden aan het licht.

2. Draagvlak voor de voorgestelde aanpassingen
Omdat de mensen die dagelijks met de installaties moeten werken direct betrokken worden bij het kiezen van de beste oplossing, wordt die oplossing ook hun oplossing. En dat zorgt voor extra draagvlak tijdens de installatie en het gebruik achteraf.

3. Betrokkenheid
Op een meer algemeen niveau creëren de werkvloersessies algemene betrokkenheid. Omdat de inbreng van werknemers uitdrukkelijk gewaardeerd wordt, komen ze zelf met extra besparingsmogelijkheden en inzichten die voorheen nooit naar boven kwamen.

Waarom Operational Excellence?

  1. Het creëert continuïteit: bedrijven kunnen het zelf overnemen.

  2. Het is gealigneerd met de ISO50.001 doelstellingen.