Materiaalbeheer

De dagelijkse werking van een onderneming duurzaam maken is belangrijk. Maar als een bedrijf echt duurzaam wil werken, moet het ook kijken naar de hele keten waarbinnen het werkt. Welke grondstoffen gebruik ik, waar komen die vandaan en hoe worden ze gewonnen? Maar ook: wat gebeurt er met mijn producten als ze aan het einde van hun leven zijn?

Uiteindelijk zal onze maatschappij moeten evolueren naar een circulaire economie. We zullen moeten streven naar een economisch systeem waarin grondstoffen optimaal worden gebruikt en hergebruikt. Vandaag zitten we veelal nog in een lineaire economie, waarin elk product in principe slechts één leven heeft. De overstap kan, en de eerste stappen zijn gemakkelijker dan vaak wordt gedacht. Maar het vraagt een andere manier van denken, van ontwerpen en omgaan met producten en materialen.

Encon helpt bedrijven om hun producten en hun manier van werken klaar te maken voor de circulaire economie.

Praktisch en rendabel

Wij helpen onze klanten, vanaf de eerste stap. Ook voor deze diensten geldt dezelfde praktische ‘no nonsense’-aanpak die klanten van ons gewoon zijn. Zo zijn wij ervan overtuigd dat een ver doorgedreven LCA-analyse (Life Cycle Analysis) niet het eerste is waar je mee moet beginnen. Er zijn eenvoudigere benaderingen die je al op de goede weg zetten. En wat geldt voor de rest van onze dienstverlening geldt ook hier: duurzaam denken is niet alleen goed voor onze planeet, het brengt bijna altijd ook financieel heel wat op.

Hoe gaan we te werk

Wij adviseren u in het anders omgaan met materialenbeheer, en in het circulair maken van uw bedrijf. Daarnaast begeleiden we u in het behalen van duurzaamheidscertificaten.

  Circulaire economie in een notendop

  In de circulaire economie wordt er in elk stadium van de levenscyclus van een product rekening gehouden met de impact op het milieu op langere termijn.

  We onderscheiden 5 stadia in de levenscyclus:

  • Materialen: De materialen waar het product uit bestaat. Deze kunnen ofwel gewonnen worden uit de aarde, of uit recuperatie van afgevoerde producten.
  • Productie: Het product wordt geproduceerd uit bepaalde materialen.
  • Distributie: Het product wordt naar de gebruiker(s) gedistribueerd.
  • Gebruik: De gebruiker gebruikt het product.
  • Afvoer: Het product wordt niet meer gebruikt of is stuk, en wordt afgevoerd.

  In een ideale wereld leidt de afvoer van een product weer tot een herleiding in de oorspronkelijke materialen waar het product uit bestond. Zo kan de cyclus opnieuw beginnen. Maar dit is natuurlijk niet altijd het geval. In elk van deze stadia is er potentieel voor belasting van het milieu.

  Encon maakt uw bedrijf circulair

  Encon adviseert uw bedrijf in het ecologisch doordenken van alle stadia in de levenscyclus van uw producten en materialen.De impact van een product op het milieu kan namelijk in elk van deze stadia bepaald worden, en ligt bij elk product anders. Wij weten in welk stadium uw product de meeste negatieve impact heeft op het milieu, en adviseren hoe u uw producten circulair maakt.

  Bijvoorbeeld: de productie van het materiaal aluminium is zeer energie-intensief. Maar het recyclen van aluminium is dan weer een zeer energiezuinige oplossing. Bij producten die van aluminium zijn gemaakt, ligt de intensiteit van de impact dus bij het onderdeel “materialen”.

  De mate waarin producten schadelijk zijn voor de omgeving kan dus bepaald worden door de manier waarop er in de verschillende stadia met de producten wordt omgegaan. De afvoer van producten is hier een belangrijk voorbeeld van. Veel materialen zijn gedegradeerd zodat ze niet kunnen terugkeren in de natuurlijke stroom. Terwijl dit soms wel perfect mogelijk is door anders te denken en anders naar onze materialen te kijken. Encon is uw partner in het anders denken over producten en materiaalstromen.

  Biologische en Industriële producten

  We onderscheiden eigenlijk twee soorten levenscycli: de natuurlijke levenscyclus en de industriële levenscyclus van een product. Veel producten bestaan namelijk uit zowel biologische (natuurlijk afbreekbare) materialen als uit industriële materialen.

  Waar in de gesloten cyclus enkel gesproken werd over afvoer, zien we nu dat het herwinnen van de materialen een belangrijk sleutelmoment is in de verschillende cycli. Het product of de materialen kunnen dan verschillende kanten op: hergebruik, recycling of herproductie. Ook in deze verschillende stadia adviseert Encon.