ISO50.001

Goede besparingsresultaten vasthouden, én nog verder verbeteren

Op 17 juni 2011 heeft ISO de 50001-norm ingevoerd. Deze ISO-standaard legt de procedures vast voor energiemanagement in bedrijven en grote organisaties. Encon helpt uw organisatie bij het behalen van deze ISO-norm.

Waarom een ISO50.001 halen?

Uit een studie die Encon heeft uitgevoerd blijkt dat energiemanagement volgens de ISO50.001-standaard belangrijke voordelen heeft voor het bedrijf. Het programma sluit nauw aan op alle aspecten van efficiënt energie besparen zoals we die in deze website ook hebben omschreven. De ISO-standaard voegt daar een opvolgingstraject voor de lange termijn aan toe. Dat garandeert dat de eerder uitgevoerde inspanningen opgevolgd en gecontroleerd worden en dat er bijkomende initiatieven worden genomen wanneer dat nuttig of nodig is.

Als uw bedrijf het ISO50.001–logo onder de bedrijfsnaam mag plakken, dan is dat onbetwistbaar een sterke troef voor het imago. Bedrijven die de norm behaalden doen belangrijke inspanningen voor het milieu.

Maar in essentie is het volgen van het energiemanagement ook gewoon een teken van goed bedrijfsleiderschap. Het bedrijf haalt er belangrijke financiële en operationele voordelen uit. Voordelen die in de toekomst alleen nog maar zullen toenemen.

Wat houdt de standaard in?

De ISO50.001-standaard levert een aantal duidelijke procedures die helpen bij de verschillende facetten van het energiemanagement:

  • De procedures helpen bedrijven bij het efficiënter inzetten van de bestaande energieverbruikers.
  • De norm creëert transparantie en helpt bij de communicatie rond het beheer van de energiebronnen.
  • De standaard promoot de ‘best practices’ en versterkt goede praktijkvoorbeelden van goed energiebeheer.
  • De evaluatie van energiebesparende technologieën wordt gemakkelijker en de procedures helpen bij het bepalen van de juiste prioriteit voor implementatie.
  • Er zijn specifieke managementprogramma’s rond de reductie van CO2 emissies.
  • De procedures zijn gemakkelijk te combineren met andere managementsystemen (milieu, gezondheid, veiligheid).

Waarom Encon?

  1. Snelheid
  2. Ontzorgen
  3. Focus op kostenefficiëntie en budgetten: d.m.v. ISO-scan die eerst duidelijk  maakt wat de inspanningen en kosten zullen zijn
  4. Pragmatisch en op maat: via deskonderzoek samen met uw bedrijf worden met realistische kijk de mogelijkheden in kaart gebracht