Industriële koelinstallaties

Door de Europese wetgeving inzake het uitfaseren van synthetische koudemiddelen zijn veel bedrijven verplicht om het installatie aan te passen of te vervangen. Bij onder andere voedingsbedrijven of diepvriesbedrijven is een industriële koelinstallatie één van grootste energieverbruikers van het bedrijf. Niet verwonderlijk, want de meeste koelinstallaties werken 24 uur op 24 uur, zeven dagen op zeven. Om die reden kan er meestal een grote optimalisatie van de bestaande koelinstallatie gerealiseerd worden. 

Gezien de complexiteit tussen de keuze van het koudemiddel in functie van het ontwerp van een nieuwe koelinstallatie, is er een groot verschil tussen zowel de investeringskosten als de exploitatiekosten van een nieuwe koelinstallatie. 

Encon begeleidt de aanpassingen of vervanginging van industriële koelinstallaties in de markt en heeft een uitgebreide kennis in zowel consultancy, engineering als projectbegeleiding voor industriële koelinstallaties. De ervaring is opgebouwd door het doorlichten van meer dan 100 bedrijven in Nederland in het kader van energie besparen voor de sector koel- en vrieshuizen in Nederland. Bovendien heeft in het afgelopen jaren in de voedingssector bij bedrijven als Ter Beke, Pauwels Sauzen en Greenyard diverse industriële koelinstallaties begeleid met een investeringskost van 750.000 € tot 5.000.000 €.

Het koudemiddel

Het koudemiddel is de brandstof van de koelinstallatie. Hierin circuleert het koudemiddel en wordt het verdampt, gecomprimeerd, gecondenseerd, en gekoeld. Het koudemiddel draagt zorg voor het warmtetransport doordat het onder normale omgevingstemperatuur warmte via verdamping opneemt en deze warmte boven omgevingstemperatuur via condensatie afgeeft. De keuze van het koudemiddel is van grote invloed op de werking, constructiekosten en natuurlijk het energieverbruik van de koelinstallatie

Op 20 mei 2014 heeft de EU de nieuwe F-gassenverordening gepubliceerd die vanaf 1 januari 2015 is ingetreden voor alle lidstaten.
Het betreft de Europese doelstelling tot reductie van het gebruik van F-gassen aangezien deze stoffen sterk broeikasgas verhogende gevolgen hebben bij lekkage. Het betreft verbod op gebruik van alle synthetische koudemiddelen voor bepaalde toepassingen, verbod op onderhoud op termijn, quota voor beschikbaarheid op de markt in een afbouwend scenario per jaar, eisen aan personen en bedrijven die koeltechnische handelingen verrichten.  De F-gassenregeling kent een geleidelijke afbouwscenario van het op de markt brengen van HFK’s. Vanaf 2018 mag slechts nog 63% worden ingevoerd (of geproduceerd) in vergelijking met 2015. Daardoor stijgt de kostprijs van synthetische koudemiddelen in de markt.

Het Ideale koudemiddel

Voor de duidelijkheid, het ideale koudemiddel bestaat niet. Gezien de Europese wetgeving rond koudemiddelen is het niet evident om de juiste keuze te maken voor het koudemiddel voor uw industriële koelinstallatie. Bij koudemiddelen wordt onderscheid gemaakt in natuurlijke koudemiddelen en synthetische koudemiddelen

Natuurlijke koudemiddelen komen ook van nature voor in het milieu en zijn bijgevolg minder milieubelastend. Voorbeelden van frequent gebruikte natuurlijke koudemiddelen zijn: CO2 (R744), NH3 (ammoniak - R717) en propaan (R290). 

Synthetische koudemiddelen zijn stoffen die van nature niet voorkomen, maar door de mens zijn ontwikkeld voor industriële doeleinden. Synthetische koudemiddelen zijn (H)CFK's en HFK’s. Hiervoor gelden direct werkende Europese verordeningen met voorschriften die gericht zijn op het beschermen van het milieu.

Waarom samenwerken met Encon?

Door de jarenlange ervaring heeft Encon een specifiek plan van aanpak opgemaakt voor de aanpassing of vervanging van een industriële koelinstallatie:

  • Stap 1: budgettering + potentieelbepaling
  • Stap 2: conceptbepaling + keuze van het koudemiddel
  • Stap 3: Engineering van het gekozen project + opmaken van prestatiebestek
  • Stap 4: tenderen van installatiebedrijven + prijsvergelijking
  • Stap 5: Werfopvolging tem oplevering

Door de jarenlange ervaring van het optimaliseren van koelinstallaties heeft Encon een stappenplan opgemaakt om bestaande koelinstallaties, hetzij ammoniak-pompinstallaties, CO2-installaties of tradionele koelinstallaties te optimaliseren. Hier focust Encon zich niet alleen op de energiebesparingen en onderhoudsbesparingen, maar tevens op het comfort en de gewenste ruimtetemperaturen in functie van het buitenklimaat.

Stap 1: Potentieelbepaling en budgettering

De eerste stap van het optimalisatieproces in energiebesparingen of comfortsoptimalisatie is een analyse van de bestaande installatie. Om het potentieel in kaart te brengen zal Encon een bezoek brengen en een potentieelbepaling uitvoeren. Dit is een gratis scan naar besparingspotentieel. Krijgt u daarna een offerte van ons, dan betekent dit dat niet alleen dat u kunt besparen. De besparing is dan bovendien zo groot dat de investering zich met uitgespaarde kosten snel zal terug betalen.

Door de jarenlange ervaring die Encon heeft in de engineering van projecten is er een uitgebreide kennis voorhanden voor het opmaken van een realistisch budget van uw nieuwe koelinstallatie. Uit ervaring weten we dat dit zeer moeilijk te bepalen is in het begin van een project, maar het is essentieel voor de keuze van gewenste technologie. Het budget kan bepaald worden voor een installatie van 500.000 € tot 5.000.000 €.

Stap 2. Maximale kostenbesparing door vergelijking van concepten

Of het nu gaat over nieuwbouw of renovatieprojecten, er zijn steeds verschillende oplossingen om de ruimtes te koelen. In een conceptstudie vergelijken we diverse koudemiddelen in combinatie met de bijhorende installatie. Zo worden zuigercompressoren met schroefcompressoren vergeleken, maar ook Ammoniak-pompsystemen met CO2 transkritische installaties en/of een tradionele freon koelinstallatie. Hierin worden niet alleen de investeringskosten vergeleken, maar ook de exploitatiekosten. Gezien de verschillende toepassingen kunnen de investeringskosten en exploitatiekosten met meer dan 50% van elkaar verschillen, waardoor de toegevoegde waarde van de conceptstudie meestal zeer groot is. Boven dien wordt er, gezien de uitwisseling van warmte en koude, steeds gekeken naar warmterecuperatie. Ieder systeem heeft zijn voor- en nadelen in functie van de toepassing. Ieder systeem heeft een andere investeringskost, besparing en bijhorend comfort in functie van de toepassing. Om die reden wordt een conceptanalyse uitgewerkt waarbij diverse oplossingen met elkaar worden vergeleken en kan u de juiste keuze maken voor de exploitatie van uw koelinstallatie. 

Stap 3: De ideale installatie op maat ontwerpen - engineering

Een ontwerpstudie start met een koellastberekening. Bij een ontwerpstudie wordt er bij een voorontwerp de koelinstallatie gedimensioneerd en ingetekend op de bestaande architectuurplannen. Dit geeft de klant een overzicht van de impact van de koelinstallatie en vervolgens worden alle parameters in kaart gebracht om de nieuwe installatie goed te laten werken.

Op basis van reeds uitgevoerde projecten en een onze uitgebreide marktkennis kunnen wij u al in de ontwerpfase van uw bouwproject een eerste en realistisch idee geven van het te voorziene budget. Deze leveren we geheel vrijblijvend en binnen enkele dagen aan nadat u uw ontwerp aan ons hebt bezorgd. Krijgen uw plannen vervolgens meer vorm? Dan kunt u niet alleen bij Encon terecht om uw oplossing op maat te laten uitwerken en de meest geschikte leverancier te selecteren, maar ook de realisatie van uw project nauwgezet op te volgen. Door de engineering uit te voeren worden de onduidelijkheden in het project weggewerkt en wordt het budget vervolgens verfijnd dat dient als basis voor een meetstaat in de tenderingsprocedure. 

Stap 4: Een goed bestek en een juiste offertevergelijking

Als onafhankelijke partij ontwerpt Encon niet alleen installaties, maar begeleiden we de tendering-procedure en de uiteindelijke installatie. Op basis van gekozen concept stellen we een prestatiebestek op. Via een tendering wordt er een vergelijk gemaakt tussen zowel de investeringskosten, verbruikskosten, onderhoudskosten en technische opbouw van de installatie. Daardoor beschikken we over betrouwbare kostpijsschattingsmodellen waarmee we de uiteindelijke kostprijs van de verschillende opties die we uitwerken goed kunnen voorspellen. In het bestek worden belangrijke randvoorwaarden opgenomen. Vervolgens worden de ingediende offertes van de verschillende leveranciers nauwkeurig worden vergeleken. Voor elk onderdeel gaat Encon de conformiteit na en worden de prijzen vergeleken. De 3 beste aanbieders krijgen in een tweede ronde de gelegenheid om hun offerte te verbeteren op de punten waar ze minder goed scoren dan hun concurrenten. Daarna wordt er een partij gekozen.

Stap 5: Installatiebegeleiding: what you pay is what you get

Na de gunning kunnen de projectleiders de uitvoering van de werken voor u opvolgen. Minder zorgen langs klantenzijde, maar vooral ook de zekerheid dat alles wordt uitgevoerd zoals het in het bestek beschreven staat. Met de begeleiding bent u zeker dat u krijgt waarvoor u betaalt.

Die garantie zorgt voor een kwalitatieve, betrouwbare installatie die minstens de besparingen zal realiseren die werden voorgerekend.

5 redenen om Encon in te schakelen

Een nieuwe koelinstallatie kan je rechstreeks bij een installateur of fabrikant bestellen. Het lijkt voordeliger om dat rechtstreeks te doen ipv met een consultant te werken. Toch zijn er 3 redenen waarom Encon inschakelen gegarandeerd voordeliger is.

1. Het opmaken van een realistisch budget in combinatie met een conceptanalyse geeft u een helicopterview van oplossingen met een evenwicht tussen aankoopkost, energieverbruik, comfort en onderhoud. De installaties die Encon uittekent hebben doorgaans een Total Cost of Ownership die minstens 30% hoger is door de analyse van diverse oplossingen.

2. Een juiste dimensionering van de koelinstallatie is bepaald de investeringskosten voor de installatie. Encon houdt hierbij rekening met een juiste dimensionering van de koelcompressoren en een correcte dimensionering van de verdampers, 

3. De nieuwe installatie is betrouwbaar en realiseert gegarandeerd de beloofde besparingen bij begeleiding.  Die garantie haalt u uit het bestek dat voor u door Encon wordt opgemaakt en de prijsvergelijking en onderhandelingen die onze experten voeren met de leveranciers die de beste offertes indienden. Gemiddeld bespaart Encon 7-12% door de toepassing van het tenderingsproces.

4. De combinatie tussen de onafhankelijke vergelijking en de ervaring van Encon met koelinstallaties zorgen ervoor dat u onze kost in een veelvoud terugverdient. De gemoedsrust dat u de juiste leverancier en de juiste oplossing heeft gekozen en u zelf geen zorgen moet maken over de installatie zijn bovendien waardevolle extras. Bovendien wordt tijd en risico gereduceerd door de toepassing van het gehele proces.

5. Kennis van wetgeving op Europees en lokaal niveau. De Europese wetgeving heeft belangrijke impact op het gebruik van chemische koudemiddelen. De beschikbaarheid van de huidig gangbare synthetische koudemiddelen zoals R410 en R404 wordt door deze wetgeving sterk teruggedrongen. Encon houdt rekening met de toekomstige beschikbaarheid van de koudemiddelen en de verwachte levensduur van de installatie om de keuze van het concept te bepalen.