ENO

Energie besparen door het veranderen van gedrag

Bijna alle bedrijven en organisaties kunnen fundamentele besparingen realiseren door bestaande installaties en technieken te vervangen door energiezuinige varianten. Het is een zeer efficiënte manier om energie te besparen. Maar het is niet de enige...

Wie of Wat is ENO?

Er gaat veel energie verloren door het 'niet optimale gedrag' van medewerkers. Of, anders gezegd, er kan heel wat energie worden bespaard wanneer medewerkers hun gedrag aanpassen. Uit de praktijk weten we dat aangepast gedrag gemiddeld een besparing van 10% tot 15% kan opleveren.

Daarom heeft Encon ook een methode ontwikkeld waarbij een bedrijf actief kan werken op het energiegedrag van haar werknemers. Die methode heet ENO, naar het figuurtje dat er een centrale rol in speelt.

Waarom ENO?

In essentie is ENO een sensibiliseringscampagne. Maar het is veel meer dan dat. ENO is niet de standaardcampagne zoals die meestal gevoerd wordt.

De ENO-campagnes gebruiken bijzondere technieken op twee verschillende vlakken: het systeem vertrekt van effectieve metingen en realistische besparingsmogelijkheden, en gebruikt daarnaast een bijzondere thematiek om medewerkers te motiveren en te betrekken bij uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Engagerend concept

De essentie van de ENO-campagne is dat de besparingen niet draaien om euro’s maar om CO2. Deze besparing wordt gekoppeld aan de toekomst van onze planeet. We maken dat tastbaar door die te koppelen aan de toekomst van de kinderen en kleinkinderen van de medewerkers. En dat doen we met het figuurtje ENO.

ENO is een tot leven gekomen kindertekening die duidelijk aangeeft waar medewerkers op het werk, onderweg of thuis kunnen besparen. ENO is nieuw, fris, eerlijk en to-the-point. En vooral, ENO betrekt op een persoonlijke en actieve manier de medewerkers, hun kinderen of kleinkinderen. Het is zelfs zo dat de kinderen en kleinkinderen van de medewerkers zorgen voor het centrale campagnebeeld. Dit maakt dat ENO niet alleen een gepersonaliseerde campagne is van en voor uw bedrijf, maar ook van de medewerkers en hun familie.

De volgende figuur geeft een overzicht van het plan van aanpak voor een ENO-campagne:

Focus op resultaten

Mensen zijn best bereid om hun gedrag aan te passen als ze weten waarom, en als ze merken dat hun inspanningen ook resultaat opleveren.

Daarom vertrekt elke ENO-campagne van een uitgebreide doorlichting die niet alleen aangeeft waar een ander gedrag energie kan besparen, maar die ook toont hoeveel er kan worden bespaard.

Op regelmatige tijdstippen wordt de doorlichting herhaald om de inspanningen van de medewerkers, en de resultaten die daarbij horen, in kaart te brengen. Die resultaten komen dan uitgebreid aan bod in de campagne.