Energiebeleidsovereenkomsten

Bedrijven die tot de Energiebeleidsovereenkomsten (vroeger ook wel Benchmark- of Auditconvenant genoemd) willen toetreden, moeten om de 4 jaar een audit laten uitvoeren.

Verplichtingen en procedures

De audits in het kader energiebeleidsovereenkomsten zijn van toepassing voor bedrijven met een primair jaarverbruik boven de 0,1 PJ.

Behoort uw bedrijf tot deze categorie? Test het hier.

Wanneer kan een bedrijf tot de energiebeleidsovereenkomst toetreden en hoe verloopt die toetreding? U kan ons altijd contacteren om hieromtrent meer informatie te verkrijgen.

Als tegenpresetatie voor de inspanning van de ondernemingen biedt de EBO verschillende voordelen:

 • Kostenbesparing door verhoogde energie-efficiëntie
 • Vrijstelling voor vierjaarlijkse uitvoering energieplan Vlarem (afdeling 4.9.1) voor bestaande installaties (≥0,5 PJ primair energieverbruik) en nieuwe installaties (≥0,1 PJ primair energieverbruik)
 • Accijnsverlaging gas
 • Degressiviteit federale bijdrage en offshore toeslag elektriciteit
 • Vrijstelling onroerende voorheffing
 • Subsidies zoals ecologiepremie plus en strategische ecologiesteun kunnen toegepast worden
 • Geen verdere verplichting door de overheid inzake energie-efficiëntie

 

Waarom Encon inschakelen?

Encon heeft specifiek voor de EBO-bedrijven een plan van aanpak opgemaakt met een positieve impact op besparingen en terugverdientijden. Dit plan van aanpak is van toepassing op diverse sectoren: kunststoffen, chemie, voeding, bouwindustrie, textiel-, staal-, non-ferro-, glas-, papier- en karton-, alsook houtindustrie enzovoort.

Zoals voor alle audits van Encon gelden ook hier 4 belangrijke principes:

 1. Pragmatisch
  Encon kiest altijd voor degelijke technieken die werken en hun deugdzaamheid in de praktijk hebben bewezen. Encon houdt in haar audits enkel rekening met besparingen die zichzelf op een redelijke termijn terugverdienen. Meer nog, de audits van Encon verdienen zich altijd in een veelvoud terug dankzij de besparingsmogelijkheden die via de audit aan het licht komen.
 2. Ontzorgend
  Omdat Encon zowel het ontwerp als de uitvoering van energieprojecten voor haar rekening kan nemen, ontzorgt ze haar klanten in de realisatie van de projecten.
 3. Gegarandeerde besparing
  Door de specifieke manier van werken en de praktijkervaring beschikt Encon over een unieke ervaring. Die ervaring zorgt ervoor dat de besparingen die op papier worden voorgerekend, in de praktijk ook gerealiseerd kunnen worden.
 4. Onafhankelijk
  Encon werkt onafhankelijk. Daardoor heeft Encon de vrijheid om de meest rendabele oplossingen voor te stellen uit alle mogelijkheden die de markt biedt. De ‘total cost of ownership’ is onze belangrijkste drijfveer.

Werknemers worden betrokken via unieke methodiek

Uit ervaring weten de experten van Encon dat de mensen op de werkvloer hun machines en installaties heel goed kennen en aanvoelen. Zij zien daardoor besparingsmogelijkheden die specialisten, hoe ervaren ook, niet kunnen zien.

Bij Encon hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld waarbij we de kennis en het inzicht in de bedrijfsinstallaties van de mensen op de werkvloer mee opnemen bij het uittekenen van de besparingsmogelijkheden. Via interactieve workshops en brainstormsessies betrekken we medewerkers uit alle lagen van het bedrijf: het management, de operatoren en technisch uitvoerend personeel zitten samen aan tafel om na te denken over mogelijke energiebesparende maatregelen.

Deze unieke methode biedt 2 belangrijke voordelen

 1. De experten van Encon krijgen nieuwe inzichten in werking en besparingsmogelijkheden waardoor er een groter besparingspotentieel in kaart wordt gebracht.
 2. Het overleg creëert een uniek draagvlak waardoor gedragsveranderingen veel gemakkelijker en sneller gebeuren.

   

  Title: 
  Interesse in een unieke methode voor de begeleiding van uw EBO?
  Subtitle: 
  Contacteer ons voor een analyse in uw bedrijf.
  Background image: 
  https://www.encon.be/sites/default/files/styles/contact_block/public/contact_block_1_0.jpg?itok=h7GRFfqs