Emissiehandelsysteem voor bedrijven

EU-ETS regelgeving

Sinds 2005 is het emissiehandelsysteem of het European Emissions Trading System (EU-ETS) voor industriële installaties ingevoerd door de Europese Unie.

Doelgroep zijn bedrijven waarbij het thermisch vermogen van de industriële installaties meer dan 20MW bedraagt. Er wordt ook wel gesproken van de VER-bedrijven (VER staat voor Verhandelbare EmissieRechten).

Een VER-bedrijf verkrijgt emissierechten voor elke ton CO2 die wordt uitgestoten. Een deel van de emissierechten wordt kosteloos toegewezen, het overig aandeel kan door de exploitant aangekocht worden bij de Europese Unie.

Volgende EU ETS acties worden van deze bedrijven jaarlijks verwacht:

  1. 14 maart: indiening geverifieerd emissiejaarverslag (goedkeuring uiterlijk 15 april)
  2. 30 juni: indiening verbeteringsverslag monitoring (optioneel)
  3. 15 november: indiening EU-ETS monitoringplan

 

Nieuwe toewijzingsregels vanaf 2018

De EU toewijzingsregels voor de handelsperiode 2021-2030 zijn immers aangepast sedert eind 2017. Ieder VER-bedrijf dient namelijk voor deze periode een nieuwe methodologie op te stellen.

Voor deze nieuwe regelgeving zijn volgende acties van toepassing:

  1. 15 november 2018: deadline indiening voorbereiding monitoring methodologieplan 2021-2030
  2. 31 maart 2019: indiening monitoring methodologieplan (MMP) 2021-2025
  3. 30 juni 2019: indiening baselinerapport 2021-2025

Bij Encon begeleiden we het EU-ETS traject van A tot Z volgens een specifieke aanpak, gericht op ontzorging en het maximale rendement. Hierbij kiezen de klanten welke ondersteuning vereist is:

  • Opstellen van het monitoringsplan en emissiejaarrapport
  • Opstellen van het monitoring methodologieplan & baselinerapport 2021-2025
  • Begeleiding bij de toekenning van de emissierechten

Het correct opmaken van deze documenten is essentieel, aangezien de toekenning van de kosteloze emissierechten (en dus ook te vermijden kosten) hieraan verbonden zijn.