Duurzaamheidsstandaard

Steeds meer organisaties zijn op zoek naar een manier om duurzaamheid te verankeren in hun portefeuille van gebouwen. Wat duurzaamheid betekent voor een organisatie is vaak eenvoudig, de weg hiernaartoe echter een stuk moeilijker.

Om duurzaamheid meetbaar te maken, heeft Encon Green Building een specifieke methode ontwikkeld waarbij een duurzaamheidsstandaard voor gebouwen op maat wordt opgemaakt. Zo wordt extra administratie van certificatie vermeden en kan de organisatie zelf beslissen wat de duurzaamheidsambities zijn en hoe deze te bereiken.

De standaard, ook wel Green Building Manual genoemd, vormt een combinatie van maatregelen voor facility/beheer, masterplanning, technieken en het gebouw op zich, vanuit de strategische doelstellingen:

Plan van aanpak Encon Green Building – Duurzaamheidsstandaard

Stap 1: Bepaling duurzaamheidsambitie

Binnen de eerste stap wordt vorm gegeven aan de langetermijn duurzaamheidsambitie en -strategie. Dit is van belang voor de verdere selectie van de duurzaamheidscriteria.

Stap 2: Analyse duurzaamheidscriteria

Vervolgens analyseert een erkend duurzaamheidsexpert van Encon de duurzaamheidscriteria die van toepassing kunnen zijn voor de gebouwstandaard. Dit afhankelijk van de typologie van de gebouwen en context. Ondermeer volgende domeinen worden onderzocht: 

 • Akoestiek
 • Thermisch comfort
 • Binnenluchtkwaliteit
 • Integrale toegankelijkheid
 • Energieprestatie
 • Grondstoffen & materialen
 • Biodiversiteit

Stap 3: Opzet van de methodologie, score en prestatieniveaus

Na de selectie van de duurzaamheidscriteria, wordt een methodologie opgezet voor de duurzaamheidsscore en prestatieniveaus van de gebouwen. Dit resulteert in de baseline voor duurzaamheid met de “must-have” en “nice-to-have” criteria voor de portefeuille van gebouwen.

Stap 4: Opzet van de business case

De business case wordt uitgewerkt. Hierbij worden de gedetailleerde kosten/baten en het financieel rendement voor de toepassing van de gebouwstandaard in kaart gebracht. Doelstelling is dat de standaard zich terugverdient door de implementatie van de duurzaamheidscriteria.

Stap 5: Nazorg

Encon biedt tot slot ondersteuning bij de praktische toepassing van de standaard voor concrete gebouwen. Op basis van deze ervaring wordt de duurzaamheidsstandaard geoptimaliseerd zodat de effectieve resultaten ook in de praktijk worden behaald.

Stap 6: Ontwikkeling van een duurzaamheidslabel (optioneel)

Optioneel kan een duurzaamheidslabel op maat van de organisatie ontwikkeld worden. Dit kan zowel voor de interne als externe marketing gebruikt worden als kwaliteitsstempel voor de gebouwen.

Meerwaarde duurzaamheidstandaard

Het opzetten van de duurzaamheidsstandaard biedt diverse voordelen:

 • Vorm geven aan interne duurzaamheidsstrategie:

Om de interne strategie en ambities (bijvoorbeeld CO2-neutraliteit tegen 2050, 50% energie besparen tegen 2030,…) voor duurzaamheid concreet te maken, kan de standaard een oplossing bieden.

 • Duurzaamheidsambitie is meetbaar, haalbaar en realistisch:

In een steeds concurrentiëler wordende markt, waarbij diverse organisaties de titel “duurzame onderneming” claimen, kunnen slechts weinig van deze de duurzaamheidscriteria concreet maken. De standaard zorgt voor een realistische, meetbare en haalbare ambitie op lange termijn.

 • Voorbereiding voor strengere wetgeving, “future-proof”:

De energie- en milieuwetgeving wordt alsmaar strenger. Door duurzaamheidscriteria te linken aan de gebouwen, blijven de gebouwen langer voldoen aan de wetgeving met lagere aanpassingskosten tot gevolg.

 • Verhoging van de marketingwaarde:

Communicatie over duurzaamheid en de “groene gedachte” is een trend in de markt. Het ontwikkelen van een duurzaamheidsstandaard positioneert de organisatie op het hoogste niveau. Dit met differentiatie tegenover concurrenten en verhoging marketingwaarde tot gevolg.

 • Verhoging vastgoedwaarde en comfort, verlaging gebruikskosten:

Door en me de duurzaamheidsstandaard verhoogt de vastgoedwaarde van het gebouw, verhoogt het comfort voor de gebouwgebruikers en verlagen de energie-, water-, onderhouds- en gebruikskosten.

 • ​Minder administratie:

In tegenstelling tot duurzaamheidscertificatie zoals BREEAM, brengt de standaard minder administratie met zich mee.

 • Tijdsbesparing voor interne medewerkers:

Door het gebruik van de standaard wordt tijd bespaard voor de interne medewerkers, zoals de projectmanagers. Denk hierbij aan de toepassing van pasklare bestekfragmenten en berekeningstools voor duurzaamheid.