CO2-neutraliteit

Indien we de doelstellingen tegen 2050 wensen te bereiken is het belangrijk dat bedrijven CO2-neutraliteit dienen na te streven. Het positieve nieuws is dat dit mogelijk is om te bereiken met een interessant investeringsrendement.

Op basis van de ervaring met impact investing en de jarenlange ervaring die Encon heeft in energieprojecten hebben we een specifiek plan van aanpak gemaakt, gebaseerd op de trias energetica. De volgorde kan op maat van de klant gemaakt worden i.f.v. de acties, de regelgeving en de reeds uitgevoerde projecten. De methodologie is gebaseerd op de PAS 2060 - methologie van de BSI (Britisch Standards).

Deze fases zijn als volgt gedefinieerd:

Om dit te kunnen uitvoeren starten we met een studie waarbij er wordt geanalyseerd hoeveel de CO2-uitstoot bedraagt door het verbruiken van energie in de operationele activiteiten, alsook transport. Om CO2-neutraliteit te bereiken wordt er gekeken welke potentiëlen er zijn voor energiebesparingen en vervolgens op de productie van hernieuwbare energie.

In de volgende fase worden energiebesparingen en/of de ontwikkeling van hernieuwbare energie verder uitgewerkt. Na het uitvoeren van de energiebesparingen zal de resterende energie duurzaam opgewekt worden hetzij door extra lokale productie te investeren met zon- en/of windenergie om CO2-neutraliteit te bereiken. Indien dit niet mogelijk is om lokaal op te wekken, dan zal er in de nabije omgeving gekeken worden of het mogelijk is om mee te investeren in een zonne-energiepark of een windenergiepark.

De concepten CO2-neutraliteit die worden geanalyseerd in de studie zijn de volgende:

  • Concept 1: Aankoop groene energie
  • Concept 2: Analyse van hernieuwbare energie met productie on site
  • Concept 3: Investering hernieuwbare energieprojecten in België

Het resultaat van deze analyse zorgt ervoor dat er diverse oplossingen met kosten/baten worden gegeven om ervoor te zorgen dat er CO2-neutraliteit kan behaald worden voor uw bedrijf. De diverse concepten worden budgettair uitgewerkt en diverse besparingen worden in kaart gebracht. De doelstelling is dat er één of meerdere concepten worden gekozen waarbij de engineering en realisatie worden opgestart om op het project te kunnen realiseren.