BREEAM/LEED

Productanalyses

“Zijn uw producten BREEAM gecertificeerd?”
“Hoeveel punten levert uw product bij toepassing binnen BREEAM?”
“Kan u ons de productfiches bezorgen die aantonen dat jullie product overeenstemt met de LEED credits?”

Steeds meer producenten en leveranciers van bouwmaterialen krijgen de vraag van klanten wat de specifieke meerwaarde is van hun producten binnen duurzaamheidscertificatie zoals BREEAM en LEED. Vragen zoals hierboven omschreven komen steeds vaker voor.

Bovendien kan het in de verkoopfase reeds belangrijk zijn om de meerwaarde van de bouwmaterialen met het oog op de BREEAM en LEED credits in de verf te zetten om uw bedrijf te differentiëren van de concurrenten en een samenwerking met de klant te kunnen afsluiten.

Om de meerwaarde van bouwmaterialen inzake BREEAM en LEED in kaart te brengen, heeft Encon Green Building een specifieke methode ontwikkeld waarbij de technische productspecificaties worden getoetst aan de BREEAM en LEED credits. We noemen het de productanalyse.

Plan van aanpak Encon Green Building – BREEAM & LEED productanalyse

Stap 1: De technische analyse

Binnen de technische analyse analyseert een erkend assessor en expert van Encon de raakvlakken van zowel de technische als niet-technische producteigenschappen met de BREEAM of LEED crediteisen. Op basis van meetings met de productexperts wordt een overzicht voorzien van de scores per product voor de verschillende duurzaamheidseisen.

Stap 2: De integratie in marketing & sales

De resultaten van de productanalyse worden vertaald in een commerciële strategie. Samen met marketing, communicatie & sales worden de resultaten weergegeven in brochures, presentaties,…

Stap 3: De BREEAM & LEED workshop

Tot slot wordt een workshop georganiseerd met marketing, sales en productexperts. Dit met als doelstelling de toegevoegde waarde van de producten voor BREEAM of LEED te kunnen verkopen. Aan het eind van de workshop kennen de deelnemers de basisprincipes van de schema’s en de brochures om deze kennis en tools in de verkoopstrategie op te nemen.

 

Meerwaarde productanalyse

Het toepassen van de BREEAM & LEED productanalyse biedt diverse voordelen:

  • Focus op nieuwe innovatieve markten: In een steeds concurrentiëler wordende markt, wordt het koppelen van een innovatieve insteek aan het productgamma steeds belangrijker. Door de meerwaarde van de producten in kaart te brengen voor duurzaamheidscertificatie wordt gefocust op toegevoegde waarde in plaats van kostprijs van het product.
  • Juiste contactpersoon bij verkoop: Op basis van de analyse kan door de leverancier contact genomen worden met de bouwheer, architect of studiebureau. Producten kunnen rechtstreeks bij de eindklant aangeboden worden, zonder aan de aannemers gebonden te zijn.
  • Differentiatie verkooptraject tegenover concurrerende markt: Doelstelling van de productanalyse is meer producten te verkopen voor en door duurzaamheidsprojecten. De eindklant selecteert doorgaans de producent of leverancier met doeltreffende kennis voor BREEAM of LEED. Het verschil maken tegenover de concurrenten is onontbeerlijk.
  • Optimaal communicatieproces bij certificatie: Met de productanalyse kan correct omgegaan worden met vragen van de klanten, waardoor het communicatieproces bij certificatie een efficiënter verloop kent met een tevreden eindklant tot gevolg.
  • Tijdsbesparing voor productexperts: De resultaten van de productanalyse vormen meteen de antwoorden op de BREEAM of LEED vragen van de klanten, waardoor de productexperts snel en efficiënt een antwoord kunnen bieden.
  • Verkoop van toegevoegde waarde: Indien duurdere producten een hogere certificaatscore opleveren, kiest de eindklant vaak voor deze producten op basis van de toegevoegde waarde.