BREEAM/LEED

Begeleiding en certificatie van duurzaamheidslabels 

Wij plannen regelmatig een opleiding omtrent BREEAM. Om te weten wat zo'n opleiding inhoudt en/of op de hoogte te blijven omtrent een volgende opleiding, kan u informatie vinden via deze link of u inschrijven om op de hoogte te blijven.

Steeds meer bedrijven voelen de noodzaak om bij nieuwbouw, renovatie of zelfs voor een bestaand gebouw te kiezen voor een duurzaam project. En met een duurzaamheidscertificaat kunnen ze deze moeilijke thematiek toegankelijk maken. Eén van de bekendste certificaten is BREEAM.

BREEAM is in het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld en vindt nu ook in ons land zijn ingang. Het is een ratingsysteem om de duurzaamheid van gebouwen in kaart te brengen. Wereldwijd zijn er al meer dan 100.000 gebouwen BREEAM-gecertificeerd. LEED is de tegenhanger van BREEAM in de Verenigde Staten.

Alhoewel de meeste bedrijven in Europa voor een BREEAM certifiëring kiezen, komt ook een LEED-certificaat regelmatig voor. Het gaat dan vooral om bedrijven waarvan de hoofdzetel in de US is gevestigd. Ook al is de doelstelling voor beide certificaten erg vergelijkbaar, toch verschillen de regels en toepassing van beide systemen.

Wat houdt het certificaat in?

Het systeem heeft verschillende niveaus. Deze gaan van één tot vijf. Maar zelfs met één niveau doet een bedrijf het al veel beter dan wat de wet voorschrijft. De meeste bedrijven gaan voor niveau twee of drie. En daarvoor moeten ze een specifiek traject afleggen. De uiteindelijke toekenning van het certificaat gebeurt op de hoofdzetel van BREEAM in Groot-Brittannië of in Nederland voor de Nederlandse bedrijven.

Meer dan energie

BREEAM houdt rekening met een 70-tal parameters of credits binnen negen categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Energieverbruik is bijgevolg slechts één aspect van het duurzaamheidscertificaat. Wil een bedrijf een BREEAM-certificaat behalen voor een bestaand gebouw, dan kan Encon op basis van een BREEAM scan kijken op welke credits het al goed scoort om vervolgens op de meest kostprijs-efficiënte manier het certificaat te behalen.

Waarom een certificaat?

Waarom zou u een certificaat overwegen als uw gebouw daarmee duurder wordt en het certificaat helemaal niet verplicht is? Daar zijn verschillende goede redenen voor. Voor grote bedrijven is het interessant om hun internationale bedrijfssites met elkaar te vergelijken.

Voor projectontwikkelaars en gebouwenverhuurders zijn de hogere bezettingsgraad en verhuurprijs belangrijke voordelen, en ook het feit dat ze op een heel eenvoudige manier, door te verwijzen naar een bepaald BREEAM-niveau, een aanzienlijke inspanningsverplichting kunnen opleggen aan de uitvoerders van het gebouw. De gebruikers zelf genieten van directe kostendalingen en lagere operationele kosten. Ook voor het verkrijgen van groene leningen bij de banken is een BREEAM-certificaat interessant.

Kostenefficiënte credits

Encon is officieel assessor voor zowel het BREEAM- als het LEED-certificaat en bezit hiervoor een assessorlicentie. Dit betekent dat Encon zelf gebouwen kan beoordelen en begeleiden. Door de uitgebreide ervaring van Encon i.v.m. engineeringsprojecten en budgetteringen kan Encon ervoor zorgen dat het certificaat op een kosten-efficiënte manier kan behaald worden.

Deze ervaring leidt ertoe om de kosten van credits correct te kunnen inschatten om zo de juiste credits te selecteren voor het certificaat te behalen. We onderzoeken welk duurzaamheidsniveau met welke inspanningen haalbaar is en optimaliseren de inspanningen voor een zo goed mogelijk resultaat.

BREEAM & LEED In de praktijk

Encon heeft in 2018 één van de duurzaamste panden van Europa ontworpen, m.n. Infinity. Infinity is een experience center rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energie én duurzaamheid. Het gebouw heeft als eerste KMO-gebouw van deze grootte-orde de beide certificaten, BREEAM & LEED behaald. In de nabije toekomst wordt verwacht dat tevens het Well certificaat wordt verwacht. U kan een bezoek plannen op de website van infinity om de duurzaamheidscertificatie in praktijk te ervaren.