Audits

Besluit energieplanning (BEP)

Bedrijven die vallen onder de voorwaarde van het ‘Besluit Energieplanning’ (wet van 16 juli 2004) moeten bij het vernieuwen van hun milieuvergunning een energieplan opmaken. Wordt de bestaande milieuvergunning uitgebreid, dan moet daarvoor een energiestudie worden opgemaakt. Bovendien moeten bedrijven die vallen onder het Besluit Energieplanning elk jaar rapporteren aan het Verificatiebureau. Naast het Besluit Energieplanning kan uw bedrijf ook toetreden tot de Energiebeleidsovereenkomsten. In dat geval moet u eveneens een energieplan opstellen.

Klik hier voor meer informatie over Besluit Energieplanning

Encon kan u helpen bij het opstellen van een energieplan, het maken van een energiestudie en met de jaarlijkse rapporteringen en met het uitvoeren van de maatregelen. 
 

Valt uw bedrijf onder het Besluit Energieplanning?

Bedrijven met een jaarlijks primair energieverbruik van 0,1 PJ hebben de verplichting om energie-analyses uit te voeren in het kader van het ‘Besluit Energieplanning’ (wet van 16 juli 2004). 0,1 PJ komt overeen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 11,1 GWh of een jaarlijks aardgasverbruik van 36 GWh. Indien een uitbreiding ervoor zorgt dat de grens van 0,1 PJ wordt overschreven, is eveneens een energieplan vereist.

Waarom kiezen voor Encon?

 1. Snelheid 
  Bedrijven die in het kader van Besluit Energieplanning een audit moeten uitvoeren, moeten dat meestal snel uitvoeren. Encon stelt zich hier flexibel op om de audit snel te kunnen starten.
   
 2. Pragmatisch
  Bij Encon een keuze voor degelijke technieken die werken en hun deugdzaamheid in de praktijk hebben bewezen. Encon houdt in haar audits enkel rekening met besparingen die zich op een redelijke termijn terugverdienen. De audits van Encon verdienen zich daardoor altijd in een veelvoud terug via de besparingsmogelijkheden die via de audit aan het licht komen.
   
 3. Ontzorgend
  Encon begeleidt het proces in het kader van Besluit Energieplanning en alle nodige administratie.
   
 4. Onafhankelijk
  Encon voert de audits uit in onafhankelijkheid van leveranciers en er worden diverse concepten uitgewerkt met de focus naar total cost of ownership.
1

Zit u in de doelgroep van de EBO of de BEP?

Geef hier uw verbruik in:

PJ