Audits voor grote ondernemingen

Verplichte audits voor grote ondernemingen (EER/EED)

Bedrijven die geen KMO zijn (volgende de Europese definitie van een kmo) zijn verplicht in het kader van de Europese Energie Efficiëntie richtlijn (EER of EED) om om 4 jaar een audit te laten uitvoeren.
Deze richtlijn is in 2015 van start gegaan. 

De Europese definitie van KMO leest u hier.

Verplichtingen en procedures

U kan ons contacteren voor meer gedetaillerde informatie omtrent de Europese Energie-efficiëntierichtlijn, de voorwaarden, verplichtingen en te volgende procedures hiervan.

U vindt ook meer informatie terug hieromtrent in onze whitepaper

Waarom Encon inschakelen?

Zoals voor alle audits van Encon gelden ook hier 4 belangrijke principes:

 1. Pragmatisch
  Bij Encon een keuze voor degelijke technieken die werken en hun deugdzaamheid in de praktijk hebben bewezen. Encon houdt in haar audits enkel rekening met besparingen die zich op een redelijke termijn terugverdienen. De audits van Encon verdienen zich daardoor altijd in een veelvoud terug via de besparingsmogelijkheden die via de audit aan het licht komen.
 2. Ontzorgend
  Omdat Encon zowel het ontwerp als de uitvoering van energieprojecten voor haar rekening kan nemen, ontzorgt ze haar klanten in de realisatie van de projecten.
 3. Gegarandeerde besparing
  Door de specifieke manier van werken en de praktijkervaring beschikt Encon over een unieke ervaring. Die ervaring zorgt ervoor dat de besparingen die op papier worden voorgerekend, in de praktijk ook gerealiseerd kunnen worden.
 4. Onafhankelijk
  Encon voert de energieaudits uit in onafhankelijkheid van leveranciers en er worden diverse concepten uitgewerkt met de focus naar total cost of ownership.

De audit mag dan wel verplicht zijn, Encon streeft ernaar om een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde te halen uit de audit. Ons motto luidt: als het dan toch moet, kan een bedrijf maar beter zoveel mogelijk uit die audit halen.

In 2 stappen naar een gegarandeerde besparing

Bij het uitvoeren van een EER-audit, gelden voor Encon 2 belangrijke principes:

 1. Een audit moet belangrijke besparingen met een korteterugverdientijd aan het licht brengen
 2. De audit moet leiden tot effectieve besparingsmaatregelen en mag niet in de kast belanden.

Een belangrijke extra troef: Encon begeleidt haar klanten in het afhandelen van de administratie en helpt bij het invullen van de aan de audit verbonden webapplicatie.

Title: 
Interesse in zo'n audit voor uw bedrijf?
Subtitle: 
Contacteer ons voor een analyse in uw bedrijf.
Background image: 
https://www.encon.be/sites/default/files/styles/contact_block/public/contacteer_ons_1600.jpg?itok=BWRYe2tO