Back to overview Nieuws

Wat betekent de wijziging van de steun voor een zonne-energie project?

Op 1 april 2018 gaat het steunmechanisme voor zonne-energie in Vlaanderen wijzigen. De belangrijkste wijziging in het energiebesluit is het verkorten van de steunperiode van 15 naar 10 jaar. Omdat het totale subsidiebedrag ongeveer hetzelfde blijft, stijgt de steun per opgewekte MWh elektriciteit met meer dan 22€. Indien 80% van de opgewekte energie intern wordt verbruikt daalt de terugverdientijd voor een PV-installatie van ongeveer 8 jaar naar 6,5 jaar.

Andere belangrijke aanpassingen zijn dat er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid tot burgerparticipatie en daalt het aandeel van de zelfafname van 65% naar 60%. Dit laatste wil zeggen dat om eenzelfde vooropgesteld rendement van de installatie te halen, er minder energie intern zal moeten worden verbruikt. Met andere woorden, des te meer opgewekte elektriciteit u zelf kan verbruiken, des te hoger het rendement van de installatie zal zijn.

Ten opzichte van de periode 2010-2012, waarin het aantal geplaatste zonnepanelen gemaximaliseerd  werd in functie van de dakoppervlakte , is het vandaag heel belangrijk om het lokale energieverbruik af te stemmen op de grootte van de installatie. Omwille van de vele aanbieders in de markt is het belangrijk om een tendering uit te voeren waarbij naast de kostprijs, het gegarandeerd rendement, de kwaliteitsparameters en aanbieders administratief worden doorgelicht.

Koopt u de juiste kwaliteit aan de laagste prijs, is de plaatsing optimaal, krijgt u de beste garanties, ….? Allemaal vragen waarop energiestudiebureau Encon u een antwoord kan helpen vinden. Met meer dan 5 miljoen vierkante meter geplaatste panelen, hebben we een brede ervaring in PV-installaties voor bedrijven.  

 

Download hieronder het rapport met de wijzigingen

0