Infinity verdient eerste LEED Zero certificaat in Europa

Het Encon-kantoor te Bilzen, Infinity, is een certificaat rijker. Sinds 12 maart bezitten we het eerste LEED Zero certificaat in Europa. Dit betekent dat ons gebouw gedurende een periode van een jaar (2019-2020) actief was met een nul-uitstoot aan CO2. We willen met Encon niet enkel een voortrekkersrol spelen op vlak van duurzaamheid in de bedrijfswereld, we vinden het ook heel belangrijk dat onze werknemers in een duurzame omgeving kunnen werken. Dit certificaat is in ieder geval weer een mooi bewijs van onze duurzame bedrijfsvoering.

Voor dit certificaat brachten we de energieverbruiken zoals zon, wind en het energienet in kaart maar ook de transportpatronen van medewerkers. Vervolgens berekenden we volgens de LEED Zero methode de CO2-balans van het gebouw. Om het certificaat uiteindelijk te bemachtigen moet deze balans kleiner of gelijk zijn aan 0 CO2 equivalent, wat voor Infinity het geval was. We zijn erg trots op ons interne team dat hier zijn schouders onder heeft gezet en dit heeft waargemaakt.

Bij Encon geloven we in 'leading by example'. LEED Zero certificaten (carbon, waste, energy, water) zijn nog vrij nieuw: de eersten werden in 2019 behaald. We hopen dus hier andere bedrijven mee te inspireren. Bedrijven die zeer zwaar inzetten op hernieuwbare energie, en die dit projectgebonden realiseren, komen hier bijvoorbeeld zeker voor in aanmerking. Het is een losstaand, minder zwaar certificaat dan LEED en BREEAM. Het is geen keuzemenu, maar je brengt alle verbruiken in kaart en de berekeningen tonen aan of je CO2-neutraal bezig bent of niet.

Enkele belangrijke apecten om LEED Zero Carbon te behalen

  • Zo weinig mogelijk gewone energiebronnen (standaard elektriciteit, gas, …)
  • Hoeveelheid werknemers en hun transportroutes (afstand + type voertuig)
  • Zonnepanelen en windturbines op de site waarvan de energie gebruikt wordt op de site, maar vooral ook het teveel dat naar het net wordt gestuurd
  • Hernieuwbare/groene energie die wordt aangekocht (i.p.v. de standaard energie van het net)
  • Aangekochte CO2-compensaties

Wist je trouwens dat er honderden duurzaamheidslabels bestaan? Allemaal met hun eigen accenten, en sommigen al bekender en/of geloofwaardiger dan anderen. Bij Encon hebben onze specialisten zich helemaal ingewerkt in deze materie en zijn we in staat om onze klanten te begeleiden in het halen van de meest toonaangevende labels, die het best passen bij het specifieke karakter en de duurzaamheidsdoelen van je bedrijf.