Back to overview Nieuws

EOC start ook in vestiging Evergem met ENO-campagne

Op minder dan jaar al 740.000 kWh bespaard in energiegebruik

Als gevolg van een eerste campagnejaar met zeer goede besparingsresultaten in Oudenaarde, start EOC nu ook in Evergem met de energiebesparingscampagne ENO. In 2014 startte EOC, internationaal producent van onder meer adhesives, surfactants, latex en emulsies voor haar vestiging in Oudenaarde met de ENO-campagne. ENO is een energiesensibiliseringscampagne en draait om de toekomst van onze kinderen. Met deze campagne zetten alle werknemers hun beste beentje voor om in hun dagdagelijks handelen op de werkvloer energie te besparen. Een belangrije evolutie is dat sensibilisering almaar aan belang wint, zo wordt het meegenomen in de Energiebeleidsovereenkomsten voor energie-intensieve bedrijven.

“De resultaten van deze campagne overtreffen onze verwachtingen,” aldus Guy Van Hecke van EOC. “Het is opvallend hoe herkenbaar de ENO-campagne al binnen het bedrijf is, en vooral welke moeite onze medewerkers doen om effectief energie te besparen in hun eigen gedrag.” De ENO-campagne werd in het voorjaar van 2014 geïmplementeerd bij EOC Oudenaarde.

740.000 kWh energie, ofwel 190 ton CO2 uitgespaard

Gedurende de eerste 2 golven alleen al (met daarin de thema’s verlichting, stoom- en persluchtlekken) realiseerden de medewerkers van EOC Oudenaarde een besparing van maar liefst 740.000 kWh aan energie. De CO2-uitstoot zakte op een jaar met 190 ton, te vergelijken met een 80-tal gemiddelde personenwagens die uit het verkeer gehouden werden. Door de aanhouding van deze inspanning, en het cumulerende effect van nieuwe campagnegolven (rond onder meer verwarming en poortbeheer), kan de impact van deze campagne de komende jaren alleen maar stijgen.

Uitbreiding naar EOC Evergem

Daarom besliste het management van EOC de campagne nu ook uit te breiden naar hun site in Evergem. In Evergem wordt in de drie afdelingen respectievelijk adhesives, surfactants en latex geproduceerd,. Vanaf eind mei zal een nieuwe campagnegolf starten in het bedrijf, waarin aan werknemers gevraagd wordt hun eigen top3 van energiebesparend engagement per afdeling op te maken. Dit resulteert in een charter waarmee iedereen zich verbindt om te werken aan een mooie toekomst voor onze kinderen. Later in het jaar start een tweede golf met focus op de aan/uit-knop (aan/uitschakelen van energieverbruikers), binnen de verschillende afdelingen.

0