Back to overview Nieuws

Encon ontwerpt en levert het bestek voor grootschalige uitrol van zonnepanelen voor 7 woningcorporaties in Overijssel.

Encon ontwerpt en levert het bestek voor grootschalige uitrol van zonnepanelen voor 7 woningcorporaties in Overijssel. 
Zonnig Overijssel is live: zeven corporaties investeren in zonnepanelen op 1.200 sociale huurwoningen en 150 flats. Vandaag, 12 december om 10 uur zijn de eerste panelen gelegd op een huurwoning van deltaWonen in Zwolle. 

Corporaties investeren in duurzame woningen. Dat doen zij op allerlei manieren; bijvoorbeeld door het isoleren van woningen en andere energiemaatregelen bij groot onderhoud of door bijvoorbeeld de plaatsing van zonneboilers, warmtekoude-installaties en/of groene daken bij nieuwbouw projecten. Nieuw in hun pakket aan duurzame maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen op hun huurwoningen en flats. 
  
Encon is specialist in het opsporen van rendabele energiebesparingen bij bedrijven en instellingen en helpt bedrijven en instellingen bij het produceren van duurzame energie. “Encon Nederland heeft het adviesteam zonnig huren bijgestaan in het ontwerp en het bestek voor dit grootschalige zonne-energieproject van Zonnig Overijssel”, vertelt general manager Encon Nederland Ad Verbaas. Encon is specialist is op het terrein van zonne-energie, in het bijzonder engineering en aanbesteding van zonne-installaties en het beheer hiervan. Encon verzorgt ook het project management en de oplevering van dergelijke installaties. “Het unieke van dit zonne-energieproject is dat alle individuele installaties centraal worden gemonitord zodat de afgesproken opbrengstgarantie met de leverancier van dit project nagekomen kunnen worden.  Dit is uniek voor Europa.” 
  

Goed voor milieu en de portemonnee 
Door de installatie van zonnepanelen op de woningen en flats leveren de corporaties, samen met hun huurders, een bijdrage aan het verlagen van de CO2 uitstoot en aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Bovendien is het goed voor de portemonnee van de huurders, want hoewel de huurder een eigen bijdrage betalen voor de panelen is deze lager dan de besparing die het de huurders oplevert. Huurders beginnen dus direct na plaatsing van de zonnepanelen op hun woning met geld verdienen. 
  
Opbrengstgarantie 
Encon Nederland ziet steeds vaker vergelijkbare initiatieven van bedrijven en instellingen om op deze schaal zonne-energie toe te passen. “Een gedegen begeleiding bij de realisatie van deze projecten is onontbeerlijk voor succes”, licht Verbaas toe. “Encon brengt de technische en economische haalbaarheid in kaart van grotere duurzame energieprojecten. Hierna volgt de engineering van de installatie en de aanbesteding van de installatie met leveranciers van de systemen. Tot slot begeleidt Encon de realisatie van het project en doet de oplevercontroles. Een oplevercontrole als de installatie gereed is en een oplevercontrole na één jaar om na te gaan of de energieopbrengsten van de installatie overeenkomen met de afgesproken opbrengstgarantie in het contract.” 
 

Lees hieronder het persbericht

0