Back to overview Nieuws

300 energie-intensieve bedrijven besparen samen het verbruik van 150.000 gezinnen

Bedrijven kunnen spectaculaire besparingen realiseren met kennis uit onverwachte hoek

Energiespecialist Encon heeft een aanpak uitgewerkt die energiebesparingen realiseert die tot 3 keer hoger ligt dan het gemiddeld EBO-project in grote. Hoe dat kan? Door de kennis en inzichten van de mensen op de werkvloer te gebruiken.

Energiespecialist Encon heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld waarbij het de kennis en het inzicht in de bedrijfsinstallaties van de mensen op de werkvloer mee opneemt bij het uittekenen van de besparingsmogelijkheden. Via interactieve workshops worden medewerkers uit alle lagen van het bedrijf betrokken. Zo gebeurt het dat zowel het management als de operatoren en technisch uitvoerend personeel samen aan tafel zitten om na te denken over mogelijke energiebesparende maatregelen binnen het bedrijf.

Resultaat bij 19 bedrijven

De resultaten liegen er niet om. Bij 19 industriële bedrijven waar het deze aanpak ondertussen heeft toegepast, werd een gemiddelde energiebesparing van 11% gerealiseerd die leidt tot een gemiddelde kostprijsbesparing van maar liefst 16%. Die cijfers liggen tot 3 keer hoger dan de besparingen die gemiddeld binnen EBO-trajecten worden gerealiseerd.

Robin Bruninx: “Een installatie op papier is niet noodzakelijk de installatie zoals die in de praktijk werkt. Daar zitten nogal wat afwijkingen op die de mensen op de werkvloer perfect kennen. De manier waarop een installatie wordt gebruikt doet ook veel. De actieve betrokkenheid geeft de medewerkers bovendien een verantwoordelijkheidsgevoel waardoor ze met nog meer aandacht omgaan men de installaties en ook permanent een vinger aan de pols houden voor de goede werking ervan. Bovendien zorgt dat engagement ook voor een veel groter draagvlak voor de gekozen oplossingen. Dat betekent dat de directie de maatregelen gemakkelijker kan implementeren, omdat ze al gedagen worden op de werkvloer. De impact van de kennis, inzichten en het buikgevoel van de werkvloer mag niet worden onderschat. Dat doen we dus ook niet. Onze
nieuwe werkmethode maakt er gretig gebruik van.”

Het eerste project als voorbeeld: maar liefst 146 ideeën bij producent van bouwmaterialen

Bij het eerste project waarin de nieuwe methodiek werd getest, bleek onmiddellijk het grote potentieel. Met een jaarverbruik van meer dan 500.000 GJ behoort de fabrikant van dakbedekking en andere bouwmaterialen tot de energie-intensieve industrie in Vlaanderen. In de brainstormsessies hebben de medewerkers maar liefst 146 ideeën voor energiebesparingen aangebracht. De hele organisatie heeft meegedacht over mogelijke manieren om energie te besparen. Het proces leefde duidelijk bij iedereen. Zo erg zelfs dat collega’s fier kwamen vertellen dat ze nog een extra idee bedacht hadden. Het bleken waarde volle ideeën. Met de hulp van de medewerkers heeft Encon bijna 300.000 euro kunnen besparen. De veranderingen zijn bovendien zo fundamenteel dat ze ook op lange termijn hun vruchten zullen blijven afwerpen.

Geïntegreerde aanpak als antwoord op EBO

Deze geïntegreerde aanpak van externe en interne kennis werd ontworpen als antwoord op de Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten (EBO). Deze traden in 2015 voor grote industriële eindverbruikers van energie in werking. Hiermee wil de Vlaamse Regering bedrijven op vrijwillige basis aanmoedigen om efficiënter om te gaan met energie. De EBO zijn specifiek gericht op bedrijven met een groot energieverbruik (groter dan 0,1 PetaJoule primair per jaar). Het gaat hierbij om ruim 300 bedrijven die samen meer dan 80% van het energieverbruik in Vlaanderen voor hun rekening nemen.

0