Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Encon

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO); bij ons beter bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wat is ISO 26000?

ISO 26000 geeft handvatten om organisaties te ondersteunen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 'op maat' in te vullen. ISO 26000 geeft een antwoord op het wat en hoe van MVO. Zo geeft de richtlijn duidelijke definities en afbakening van MVO en duurzame ontwikkeling, en handvatten voor de implementatie van MVO in een organisatie. 

De richtlijn ISO 26000 is gemaakt voor organisaties die ondersteuning willen bij het in praktijk brengen van MVO, vanuit de wens hun steentje bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. De internationale norm ISO 26000 werd door het Bureau voor Normalisatie (NBN) ongewijzigd geregistreerd en gepubliceerd als Belgische norm. De Nederlandstalige versie van deze norm is opgesteld door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en integraal overgenomen door het NBN.

ISO 26000 & SDG's

Alle producten die Encon uitvoert worden gekaderd in Impact Investing. Impact Investing genereert zowel een financieel als maatschappelijk rendement. De investeringen en projecten binnen Impact Investing hebben dus naast een financieel rendement een positieve maatschappelijke impact doordat er energiebesparingen, hernieuwbare energie en duurzaamheidsprojecten worden gerealiseerd.

Ontdek hier hoe ISO 26000 bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Encon en ISO 26000 

Als organisatie willen wij verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. MVO zit al jaren in de normen en waarden van Encon, maar om dit ook inzichtelijk te maken hebben wij de ISO 26000 als richtlijn gebruikt. Met deze internationale richtlijn is het mogelijk MVO aanwijsbaar te integreren in de werkwijzen en de procedures.

De ISO 26000 richtlijn is het resultaat van de grootste internationale multi-stakeholderproces ooit in de geschiedenis. Met andere woorden, ISO 26000 is een gedegen onderbouwde paraplu voor MVO-initiatieven waarbij Encon aansluiting heeft gevonden. Naast op formele wijze, geeft Encon juist ook op praktische wijze invulling aan deze richtlijn. De verklaring, de bijhorende referentiematrix en prioriteitenmatrix zijn opgesteld volgens de NBN/NEN NPR9026. In september 2021 vindt de volgende update plaats van deze documenten.

  • ISO 26000:2010 zelfverklaring

Dit document bevat de officiële verklaring dat Encon de principes en richtlijnen binnen NBN/NEN-ISO 26000:2010 toepast en de richtlijn heeft onderzocht en beoordeeld aan de hand van het proces zoals beschreven in NPR9026:2011.

 

  • Referentiematrix ISO 26000

De onderbouwing op de ISO 26000 zelfverklaring is opgenomen in de referentiematrix, die de antwoorden op de vragen uit de NPR9026:2011 bevat met de daarbijhorende bronnen. Door de publicatie van dit document voldoent encon aan de voor de ISO 26000 zelfverklaring vereiste eenduidigheid en transparantie. 

  • Prioriteitenmatrix ISO 26000

Encon heeft van de 37 MVO-onderwerpen uit de ISO 26000 de relevantie bepaald. Dit resulteerde in 26 relevante onderwerpen. De significantie van de 26 onderwerpen is vastgesteld door de impact en de invloed te beoordelen. Op basis van de impact en invloed is de prioriteit bepaald. Het resultaat van deze acties is weergegeven in de prioriteitenmatrix en in de referentiematrix. Onze prioriteitenmatrix kun je hier bekijken. 

 

  • Duurzaamheidsvisie Encon

Encon wil graag transparant zijn in haar MVO beleid. In de duurzaamheidsvisie geeft Encon een antwoord op de wijze waarop duurzaamheid vloeit door haar gehele organisatiebeleid en welke doelstellingen hieraan gekoppeld zijn. Onze duurzaamheidsvisie is hier terug te vinden.

Meer weten

Op zoek naar meer inspiratie?
Nieuwsgierig naar ons living lab?
Op zoek naar een job met impact?