Infinity

De theorie in de praktijk

Onze drijfveer

Encon heeft omwille van de verdere groei Infinty gebouwd. Het is een bijzonder gebouw dat een voorbeeld is op vlak van energiezuinigheid en duurzaamheid. En als het kantoor een voorbeeldfunctie heeft, dan kan het die alleen vervullen wanneer het ook door het brede publiek bezocht kan worden. Om die reden hebben we er een experience center van gemaakt.

Ontwerp

Als innovatief bedrijf is Encon continu op zoek naar vernieuwing.  Dit vormt dan ook de basis voor ons nieuw kantoorpand. Het gebouw fungeert als voorbeeld voor toekomstige panden. Daarom is er bij de basis rekening gehouden met volgende eisen:

  • Duurzaamheid, rekening houdend met kosten-efficiëntie
  • Functionaliteit en praktische invulling voor de medewerkers
  • Kantoor, rekening houdend met het nieuwe werken

Infinity

Bij een bijzonder gebouw hoort een bijzondere naam. Infinity is het geworden. Van bovenuit gezien heeft het gebouw de vorm van het oneindigheidsteken. Binnenin is de structuur zo opgebouwd dat je kan blijven wandelen langs de kantoren zonder dat je ooit moet stoppen. De oneindigheid staat vanzelfsprekend symbool voor duurzaamheid. Naast duurzaamheid staat het Infinity ook voor het doorzettingsvermogen en de creativiteit waarmee de medewerkers van Encon naar oplossingen zoeken om de activiteiten van bedrijven kostenefficiënter, milieuvriendelijker en nog meer toekomstgericht te maken.

Voor ons is ‘Infinity’ het kantoor voor de toekomst. Dit heeft de ambitie om verregaande technieken en ideeën te verzamelen, met prototypes te werken en een mogelijke toekomst te voorspellen. Een kantoor hoort daarom de best beschikbare technieken te tonen. Technieken die hun werkzaamheid elke dag bewijzen en waarvan we weten hoe efficiënt ze zijn en hoe rendabel ze vanuit financieel oogpunt zijn. Alles wat in het Encon-kantoor te zien is, moet ook een verstandige keuze kunnen zijn voor een ander bedrijf.

Eigen windturbine & hernieuwbare energie

Het gebouw voorziet in zijn eigen energie. Infinity heeft zijn eigen windturbine die stroom levert en tegelijk dienst doet als een torenhoog uithangbord. Naast het gebouw staan er 2 sun trackers: grote panelen gevuld met zonnepanelen die zich, net zoals zonnebloemen, altijd richten naar de zon. Bezoekers kunnen in het gebouw zien hoeveel energie zon en wind voor het gebouw produceert.

Levende toonzaal

Omdat we het gebouw zien als een levende toonzaal, is er bewust gekozen om verschillende technieken voor verwarming, koeling, verlichting, verluchting en energieopwekking naast mekaar te gebruiken. In de constructie van het gebouw hebben we er rekening mee gehouden dat we technieken, wanneer ze achterhaald zouden zijn, gemakkelijk kunnen vervangen door nog milieu- en energievriendelijkere alternatieven.

Voorbeeld voor de horeca

Maar een gebouw kan alleen als voorbeeld en inspiratie dienen als er ook bezoekers over de vloer komen. Daarom is er eveneens een auditorium voorzien externen opleidingen rond energie en duurzaamheid kunnen volgen. Het gebouw is gemaakt om mensen te ontvangen. Het complex beschikt zelfs over een restaurant en een professionele keuken met laag energieverbruik. In het restaurant zijn diverse technologieën verwerkt om te tonen welke mogelijkheden de horecasector heeft om energiezuiniger te werken.

Duurzaamheid in de breedte

Dat efficiëntie vooraan staat en in elk aspect van het gebouw grondig doordacht werd, wordt bewezen door het feit dat Infinity het eerste gebouw in Europa zal zijn dat zowel het BREEAM als het LEED duurzaamheidscertificaat op dergelijk KMO-gebouw zal behalen. Dat is Encon, als gecertifieerd auditeur van elk van beide systemen, aan zichzelf verplicht. Het gebouw is zo ontworpen dat het zelfs de hoogste niveaus van duurzaamheidscertificatie, namelijk een BREEAM Outstanding en een LEED Gold zijn behaald als kwaliteitslabel. Op deze wijze zal de duurzaamheid meetbaar gemaakt worden als voorbeeld voor andere bedrijven. In Infinity zal bijvoorbeeld de lokale verankering een rol spelen. Bij de selectie van leveranciers en materialen zal er specifiek op toegezien worden dat deze in de lokale regio worden geproduceerd. Naast deze materialenselectie zal Infinity als pionier niet enkel vooraanstaand zijn op de duurzaamheidsdomeinen energie, water, gezondheid en welzijn, maar ook het gebouwmanagement en het ecologische aspect worden toegepast volgens de hoogste normen en waarden.

 

Verwarmen en koelen via beo-veld

Het gebouw beschikt ook over een duurzaam klimatisatie-systeem. Een installatie waarbij kosten-efficiëntie en doorgedreven energetische optimalisatie als doel is gesteld. De installatie is ontworpen om continu te streven naar een hoog thermisch jaarrendement voor verwarmen en koelen door gebruik te maken van een beo-veld (boor-energie-opslag) met warmtepompen.

Het systeem is ontworpen om zo minimaal mogelijk primaire energie te gebruiken voor de gebouwverwarming en koeling, desondanks de investering van wind- en zonne-energie. Op de site zullen geen fossiele brandstoffen aangewend worden!

In het gebouw wordt de levende toonzaal doorgetrokken op vlak van afgiftesystemen. Het gebouw is opgedeeld in zones waarin diverse afgifte-systemen geplaatst worden waaronder vloerverwarming, klimaatplafonds, ventiloconvectoren en textielkanalen, zodat toekomstige gebouwgebruikers het binnenklimaat/comfort van de verscheidende systemen kunnen ervaren in dit uitzonderlijke pand.

Het nieuwe werken

Maar vanzelfsprekend staan de medewerkers centraal in ons nieuwe kantoor. De inrichting en planning van het gebouw is volledig aangepast aan de unieke manier van werken die door Encon doorheen de jaren werd ontwikkeld. Daarnaast is het gebouw aangepast aan de inzichten die horen bij de nieuwe manier van werken.

De volgorde van de kantoren langs het infinity-pad komt overeen met de stappen die een project doorloopt binnen de organisatie. Op de manier liggen de diensten die in een project het meest intensief met elkaar communiceren ook het dichtst bij elkaar.

De ingenieurs werken in kleine groepjes in ruimtes die met glas van de omgeving zijn gescheiden zodat ze ongestoord kunnen werken. Omdat thuiswerken wordt gepromoot, zijn er naast de vaste werkplaatsen ook flex offices. Die hebben geen afzonderlijke plaats gekregen, maar liggen net verspreid over alle kantoren zodat iemand die even binnenkomt kan bijschuiven bij het team dat werkt aan zijn of haar project. Naast kantoren beschikt het gebouw over vergaderruimte en plekken die gericht zijn op creatieve denkprocessen. Er schuilt inderdaad behoorlijk wat technologie in het gebouw. Maar technologie speelt nu eenmaal een belangrijke rol in de activiteiten van Encon en verdient dus ook een ondersteunende rol bij de uitrusting van het gebouw.

Integratie met de natuur

De natuur is voor Encon zo mogelijk even belangrijk dan de technologie. Want het behoud van ons leefmilieu, dat is uiteindelijk de drijfveer van iedereen die bij Encon werkt. En daarom hebben we bewust gekozen om de natuur zoveel mogelijk aanwezig te brengen in het gebouw. Ook middenin Infinity moeten medewerkers en bezoekers kunnen voelen wat ons drijft. Via speciaal geplaatste raampartijen zijn we er in geslaagd om een rij levende bomen doorheen het gebouw te laten lopen. Omdat de echte variant in een gebouw niet in leven te houden is, hebben we op bepaalde plekken kunstgras voorzien. Dat gras zorgt er voor dat we, vrij letterlijk, met onze voeten midden in de natuur staan. Voor een milieubewust tuinontwerp wordt tevens beroep gedaan op een erkend ecoloog.

Klik hier om naar de website van Infinity te gaan

Klik hier om een bezoek te brengen aan het gebouw

Voorstelling Infinity door kinderen

Sfeerbeelden Inhuldiging Infinity