Van duurzaamheidsstrategie tot duurzame merk- of bedrijfsstrategie

Zowel bij het opzetten van een duurzaamheidsstrategie als het opmaken van een duurzame merk- of bedrijfsstrategie volgen we steeds 4 stappen. Eerst bepalen we het kader waarin de strategie opgemaakt wordt, vervolgens brengen we deze in balans met de typische bedrijfs- of merkkenmerken. Ten slotte zullen we op basis van een gedetailleerde kennis van de huidige situatie een actieplan opmaken.

We helpen je terug het bos door de bomen te zien op vlak van volgende universele duurzame policies

Duurzaamheidsscope
Aan de hand van verschillende workshops en tools vertalen we de universele duurzaamheidspolicies naar een kader aangepast aan de specifieke kenmerken van het bedrijf.
Materiality assessment
Een materialiteitsbeoordeling is een formele oefening om belanghebbenden te betrekken en erachter te komen hoe belangrijk specifieke milieu-, sociale en bestuurskwesties voor hen zijn. De opgedane inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden om strategie en communicatie te sturen.
SWOT analyse
De Sustainability SWOT Analysis (sSWOT) helpt bedrijven milieurisico's te beoordelen en maatregelen te nemen op het gebied van milieu-uitdagingen. De sSWOT is nuttig om zowel binnen interne afdelingen als met leveranciers, klanten en andere belanghebbenden op lange termijn duurzame bedrijfswaarde te creëren.
Business Model Canvas
Het Sustainable Business Model Canvas ondersteunt de ontwikkeling van een idee tot een levensvatbaar businessmodel. Het volgt een holistische bandering met betrekking tot de relaties binnen en buiten het bedrijf. Naast economische criteria richt het zich op ecologische en sociale gevolgen van de activiteit.
Impact Canvas
Het Impact Canvas dwingt gebruikers om zowel naar de positieve als de negatieve impact van hun product of bedrijfsidee te kijken en genereert zo de eerste input voor een realistische impactanalyse. Het is op dire niveaus gestructureerd, die rekening houden met alle mogelijke impactcategorieën van een product of bedrijf.

Nulmetingen

Om een juist actieplan op te stellen heb je niet alleen een goed beeld nodig van waar we naartoe gaan, maar ook een duidelijk overzicht van waar je bedrijf vandaag staat. Onze verschillende nulmetingen brengen de huidige situatie van je bedrijf juist in kaart zodat het actieplan wat volgt accuraat is. Ontdek onze niet-limitatieve lijst van mogelijke nulmetingen.

  • De (renewable) energie audit geeft een duidelijk beeld van je huidige energieverbruik en de mogelijkheden voor de implementatie en integratie van hernieuwbare energie-installaties zoals wind en zon.
  • De CO2-footprint brengt in kaart hoeveel CO2 je als bedrijf of product uitstoot en dit zowel in scope 1, 2 en 3.
  • Bij de product/service innovation scan gaan we na welke opportuniteiten er zijn om je product of dienst te verduurzamen.
  • In de mobility scan maken we een overzicht van je wagenpark, het woon-werkverkeer van je medewerkers en opportuniteiten voor een laadinstallatie.

 

Ontdek hier de volledige lijst nulmetingen

De integratie van duurzaamheid met je merk

Om een juiste integratie mogelijk te maken tussen de duurzaamheidsstrategie en de merk- en bedrijfsstrategie is het belangrijk dat de merk- en/of bedrijfsstrategie op basis van gekende universele kaders is opgemaakt. Wij hanteren hiervoor het principe van de community brand method©️. Deze methode zorgt ervoor dat een geloofwaardige integratie mogelijk is waarbij er een focus ligt op een consistente en consequente bedrijfsvoering.

  • Duurzame bedrijfs- en/of merk policy We onderzoeken de twee kaders - de bedrijfsstrategie en de duurzaamheidsstrategie - en definiëren deze kaders op een manier die integratie mogelijk maakt.
  • Duurzame bedrijfs- en/of merkscope Vervolgens vertalen we de geïntegreerde duurzame bedrijfs- of merkstrategie naar de verschillende afdelingen en functies binnen het bedrijf. Deze vertaalslag is noodzakelijk om een juiste integratie mogelijk te maken. In deze stap gaan we dus gestructureerd na welke keuzes elke afdeling binnen een bedrijf moet maken op vlak van het uitdragen van het afgestemde en de geïntegreerde duurzame strategie én welke impact deze keuzes hebben op de huidige cultuur, bedrijfsprocessen en -procedures per afdeling.
  • Duurzame bedrijfs- en/of merk nulmetingen We gaan voor elk departement na waar het bedrijf vandaag staat. Want zonder een grondige kijk op hoe elk departement het huidige bedrijfs- en/of merkstrategie interpreteert, benadert en uitdraagt én hoe deze strategie gepercipieerd wordt door de buitenwereld kunnen we geen uitspraken doen over hoe de integratie eruit moet zien.

  • Duurzaam bedrijfs- en/of merk integratieplan Tenslotte maken we op basis van een S.M.A.R.T target setting een geïntegreerd plan van aanpak op om de transitie naar een integratie van de duurzaamheidsstrategie en merk- en/of bedrijfsstrategie in te zetten. Het is belangrijk dat dit plan van aanpak een goed zicht geeft op de systemische aanpak van deze integratie én dat alle belanghebbende departementen juist betrokken worden.

Meer weten

Op zoek naar meer inspiratie?
Nieuwsgierig naar ons living lab?
Op zoek naar een job met impact?