Duurzaamheidscertificering

Duurzaamheidscertificatie is een onafhankelijk en extern gecoördineerd beoordelingssysteem dat de duurzaamheid van gebouwen meetbaar maakt. Op basis van verschillende parameters worden gebouwen beoordeeld en wordt deze beoordeling vertaald in een certificaat. De parameters van duurzaamheidscertificaten worden voortdurend bijgestuurd en geïnnoveerd, waardoor we steeds als eerste op de hoogte zijn van nieuwigheden in de sector. Het certificaat geeft de koper van het gebouw de garantie dat het pand gebouwd is op basis van de meest recente duurzame innovaties. Op die manier is de certifiëring van het gebouw een belangrijke troef bij het vercommercialiseren van vastgoed.

Beoordeling en begeleiding
Geaccrediteerd duurzaamheidsexpert en assessor
Encon is geaccrediteerd duurzaamheidsexpert en assessor. Dit wilt zeggen dat wij, naast het projectmanagement, de gebouwen ook zelf kunnen beoordelen voor de meest courante schema’s. Naast de begeleiding bij het behalen van het certificaat, kan Encon tevens ondersteuning bieden bij de uitvoering van diverse deelstudies voor de certificering. Dit zijn studies die bijdragen tot de eindscore van het project zoals bijvoorbeeld daglichtsimulatie, dynamische gebouwsimulatie, travel plan...

BREEAM

BREEAM is één van de meest gebruikte en grootste duurzaamheidsprogramma’s  ter wereld. Gebouwen worden gequoteerd op basis van een lijst van 90 parameters binnen 9 categorieën (energie, gezondheid & welzijn, management, water, afval, landgebruik & ecologie, vervuiling, transport en materialen).

Een gestandaardiseerde en alom bekende aanpak maakt van dit label een gewaarborgde duurzaamheid voor je gebouw nu en in de toekomst met een toegevoegde marketingwaarde.

Ontdek hier meer over BREEAM

LEED

LEED staat voor Leasership in Energy & Environmental Design en is het meest gebruikte certificatiesysteem in de Verenigde Staten. Dit komt omdat dit systeem daar vaak gekozen wordt voor overheidsprojecten. Dit systeem wordt ook meer en meer toegepast binnen Europa voor bedrijven die een nauwe affiliatie hebben met de V.S. 

Volgende elementen worden beoordeeld: ontwikkeling van duurzame locaties, waterbesparing, energie-efficiëntie, materiaalselectie, kwaliteit van de binnen omgeving, innovatie en ontwerp en regionale prioriteit.

Ontdek hier meer over LEED

WELL

Waar BREEAM en LEED vooral focussen op de milieu impact van een gebouw, gaat WELL zich focussen op de gezondheid van de mensen die zich in het gebouw bevinden. Een WELL certificaat kan uitgereikt worden voor verschillende onderdelen. Zo is er een specifiek certificaat voor enkel de bouwkundige kern en gevel, maar ook voor nieuwe en bestaande gebouwen interieur en exterieur. Bij interieur wordt er zelfs gekeken naar het soort schoonmaakmiddel dat gebruikt wordt. WELL kan zowel interessant zijn voor kantoren als voor hospitality, retail, gezondheidszorg en vele andere sectoren.

Ontdek hier meer over WELL

Overige certificaten

Naast BREEAM, LEED & WELL zijn er wereldwijd gezien meerdere certificeringsmogelijkheden naast de meest courante zoals bijvoorbeeld GRO en Greenstar. Ook hebben vele landen hun specifieke systeem zoals HQE in Frankrijk, DGNB in Duitsland, Minergie in Zwitserland, enz.

Afhankelijk van de wensen en noden, selecteren we een systeem waarmee we aan de slag gaan.

Green Building Manual

Sommige bedrijven hebben geen nood aan een specifiek certificaat maar dragen hoe dan ook duurzaamheid hoog in het vaandel binnen hun gebouwen. Om duurzaamheid meetbaar te maken, heeft Encon een specifieke methode ontwikkeld waarbij een duurzaamheidsstandaard voor gebouwen op maat wordt opgemaakt. Zo wordt extra administratie van certificatie vermeden en kan de organisatie zelf beslissen wat de duurzaamheidsambities zijn en hoe deze te bereiken.

 

Deze standaard, de Green Building Manual, is een combinatie van strategische maatregelen voor de bouw en het beheer van de constructie en bijhorende gebouwtechnieken. Op basis van de eigen duurzaamheidsambitie bepalen we duurzaamheidsparameters en bijhorende prestatiesniveaus om op die manier een scoresysteem op te maken. Vervolgens kunnen wij als onafhankelijk expert dit scoresysteem toepassen en vertalen in een duurzaamheidsprestatie. Als je ten slotte deze duurzaamheidsprestatie wil vercommercialiseren dan creëren we eenvoudig en geloofwaardig een gepersonaliseerd duurzaamheidslabel.  

Aan de slag met Encon
Onze aanpak
Er bestaat geen one-size-fits-all oplossing voor het bepalen van de juiste duurzaamheidsparameters voor je gebouw. Waar het ene pand met redelijk eenvoudig ingreep een groot verschil kan maken, is dat door de unieke omstandigheden voor het andere gebouw onmogelijk. Daarom onderzoeken onze experten op maat van jouw pand welke ingrepen op de meest kostenefficiënte manier de grootste impact creëren. Op die manier slagen we er dankzij onze onafhankelijke expertise steeds in om onze klanten te ontzorgen en meer te doen met minder.
Certificatiescan
In deze scan van een nieuwbouw of een bestaand gebouw, kijken we eerst op welke credits er goed gescoord kan worden. Via een indicatieve score per credit zien we vervolgens welk certificaat haalbaar is. We geven ook een overzicht van de totale investeringskost die nodig is om het certificaat te kunnen behalen.
Optimalisatiestudie
Na een positief bevonden scan, wordt met een optimalisatiestudie de kosten-efficiëntie vastgelegd. Hierbij worden de definitieve credits geselecteerd met een lage meerkost & hoge meerwaarde, een lage moeilijkheidsgraad en een hoog aandeel in de eindscore. Encon onderzoekt welk duurzaamheidsniveau met welke inspanningen haalbaar is, en optimaliseert de inspanningen.
Projectregistratie en opmaak work scope
Op basis van de resultaten van de optimalisatiestudie wordt het gebouw bij de de juiste instanties door Encon geregistreerd. Eveneens wordt de work scope opgemaakt. Hierin worden de taken, actiehouders, timings en bewijslast per credit vastgelegd en is een essentiële tool voor het projectmanagement tijdens de certificatie.
Projectbegeleiding en assessment
Binnen de effectieve assessment is het aanstellen van een erkend Assessor vereist. Deze persoon zorgt zowel voor de tussentijdse als de eindbeoordeling van het project: de ‘Design Stage Assessment’ en ‘Post Construction Stage Assessment’. Omdat Encon werkt met sjablonen op maat voor de opmaak van de bewijslast, neemt de voorbereiding van de assessment minder tijd in beslag.

Meer weten

Op zoek naar meer inspiratie?
Nieuwsgierig naar ons living lab?
Op zoek naar een job met impact?