paragraphs: 

Onderzoek & Ontwikkeling

Omwille van de evolutie in de energiemarkt en de ontwikkeling van de steeds evoluerende energiebesparende technieken is het voor Encon belangrijk om continue aan onderzoek te doen. Nieuwe technieken worden onderzocht en geanalyseerd met als doelstelling om onze klanten te informeren over de beste beschikbare technieken.

Ook innovatie en een continue productontwikkeling is zeer belangrijk voor een duurzame groei van onze firma. Encon heeft een innovatieafdeling actief over alle business-units heen die de lange termijn continuïteit van de groep waarborgt.

Enkele voorbeelden als resultaat van O&O activiteiten:

 

Persluchtlabo

Encon heeft o.a. een eigen persluchtlabo opgezet zodat de compressoren van diverse fabrikanten op een objectieve manier met elkaar vergeleken kunnen worden.

Duurzame industrieterreinen

Er onderzoeksprojecten betreffende de ontwikkeling van duurzame industrieterreinen. De doelstelling van een duurzame energieterreinen is ervoor te zorgen dat de utiliteiten centraal geproduceerd worden en dat de secundaire energievormen (zijnde warmte, perslucht, elektriciteit,..) rechtstreeks naar de omliggende bedrijven gebracht worden. Doordat de energiestromen centraal geproduceerd worden ontstaan er diverse voordelen.

Demand Side Management

Demand side management (DSM) is een concept waarbij de vraag van energie door elektrische verbruikers flexibel wordt aangepast met het doel de vraag beter af te stemmen op de productie van elektriciteit. De doelstelling van ons onderzoek is de praktische implementatie van DSM in de industrie. Hier heeft Encon eveneens een IWT project in gerealiseerd.

Onderzoek op productieprocessen

Op vraag van klanten wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe technologieën om productieprocessen te optimaliseren of te verbeteren op gebied van energie-efficiëntie. Via modelleringen worden simulaties uitgevoerd om processen te optimaliseren. Eén van de toekomstige productie is eveneens de Bottle-neck audit, die de knelpunten in het productieproces identificeren en op die manier het specifiek energieverbruik verder reduceert. 

Smart Lighting

In de businessunit Relighting is er een onderzoeksproject waarbij via sensoren, gekoppeld aan de verlichting informatie geven over onder andere de bezetting van gebouwen. Gekoppeld via sturingen kan er informatie verkregen worden over het optimaal gebruik van meetingrooms en werkplekoptimalisatie. 

Klimaatportefeuilles - impact investing

Door de jarenlange ervaring van Encon in de energiebesparingssector en projectbegeleiding hernieuwbare energie heeft Encon een fonds opgericht waarbij aandeelhouders en ondernemers kunnen investeren in een klimaatportefeuille. Met de verkregen middellen wordt er geïnvesteerd in windenergieparken, zonne-energieparken en energiebesparingsprojecten met een interessant investeringsrendement. In 2018 heeft Encon een klimaatportefeuille opgezet voor 60.000.000 € waarvoor diverse middelen zijn vrijgemaakt om de projecten te realiseren.

Breng een bezoek aan Infinity en ervaar onze onderzoeksprojecten

Encon heeft in 2018 één van de duurzaamste panden van Europa ontworpen, mn Infinity. Infinity is een experience center rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energie én duurzaamheid. In het gebouw zijn de diverse onderzoeksprojecten waarneembaar en worden nieuwe innovatieprojecten opgezet. 

Seminaries en lezingen

Onze experten worden regelmatig uitgenodigd voor het geven van lezingen en keynotes. Regelmatig organiseert Encon ook zelf bijeenkomsten of conferenties over thema’s rond duurzaamheid en (duurzame) energie.

show header: 
1
Header image: 
https://www.encon.be/sites/default/files/onderzoek_en_ontwikkeling.jpg
Title: 

Onderzoek & ontwikkeling