Text: 

Controleer uw energieverbruik, waar u ook bent

paragraphs: 

De hartslagmeter van uw energieverbruik

Wie op een gezonde manier het maximale uit zijn lichaam wil halen, sport met een hartslagmeter. Een bedrijf dat op een duurzame manier een maximaal energierendement wil halen, doet aan energiemonitoring.

Een energiemonitoringsysteem vertelt u immers niet alleen hoe het nu met uw energieverbruik is gesteld, maar wijst u ook de weg naar het verhogen van uw energieprestaties. Net zoals een hartslagmeter is het een must voor bedrijven die topprestaties willen leveren.

Daarnaast kan u beroep doen op een topcoach: Encon. De jarenlange nationale en internationale expertise van Encon helpt u om continuïteit te bereiken in uw topprestaties.

Plan van aanpak

Op basis van 16 jaar ervaring in monitoringsystemen analyses in de productiebedrijven hebben we een groei in monitoring voorzien bij bedrijven om zo het monitoringsysteem uit te breiden voor de toekomst. Encon werkt hiervoor in diverse fases om de doelstellingen te bereiken, telkens met een uitbreiding van het systeem. De volgende figuur geeft een overzicht van de fases van Enconnect:

  • Fase 1 omhelst basis energieverbruik (hoofdverbruiken, elektriciteit en/of gas en/of water);
  • Fase 2 omhelst een verdere opsplitsing van de energieverbruiken, waarbij de 80% grootste gebruikers in kaart worden gebracht. In deze fase wordt er rekening gehouden met de compliance voor EER, EBO en ISO 50.001 monitoring;
  • Fase 3 houdt in dat het energieverbruik wordt gerelateerd aan productgroepen voor de bepaling van het specifiek energieverbruik;
  • Fase 4 houdt in dat de gemonitorde gegevens naar de werkvloer worden gebracht (eventueel via tv-schermen) om zo inzage te geven aan de productieverantwoordelijken zodat per shift of per batch kan getoond worden hoe het specifiek energieverbruik evolueert;
  • Fase 5 houdt in dat er op repetitieve momenten, eventueel per kwartaal, brainstormsessies worden georganiseerd met de betrokken productieverantwoordelijken om de evolutie van specifiek energieverbruik te bespreken;
  • Fase 6 zorgt ervoor dat de data real-time wordt doorgestuurd om zo nog actueler op de diverse processen te kunnen ingrijpen. Hier kan eventueel de koppeling met een Scada systeem worden gemaakt.

Maak uw energiedata visueel

Enconnect visualiseert al uw energiedata samen op één platform. Voor elk van uw energieprojecten helpt Enconnect u om een nulmeting uit te voeren en het effect te monitoren van elke maatregel. Voert u verschillende energieprojecten tegelijk uit of is een project verspreid over verschillende sites? Ook dan is Enconnect uw vinger aan de pols. Het visuele dashboard en de personaliseerbare energierapporten maken Enconnect het instrument om uw energieprestaties op te volgen, zowel in real-time als doorheen de tijd.

Gericht leren wat beter kan

Weinig mensen en bedrijven staan echt stil bij hun energieverbruik. Ze betalen simpelweg de facturen die binnenkomen. Maar zelfs wie nadenkt over zijn verbruik, zit met de vraag wat voor hem een normaal, realistisch verbruik is.

Een energiemonitoringsysteem geeft u het kader om gericht te achterhalen waar u kan verbeteren. Vanuit Encon en Enconnect benaderen we uw bedrijf op verschillende manieren:

  • Compliance & Sustainability: verplichtend voor de overheid of andere zaken: denk dan bijvoorbeeld aan meetpunten in het kader van EER, voor EBO, voor emissierechten, etc...
  • Kost-efficiency:  we monitoren installaties of plaatsen in gebouwen waarvan we vermoeden dat ze teveel energie verbruiken
  • Sustainability: opvolgen van hernieuwbare energieproductie, en duurzaamheidsparameters
  • Facturatie/administratie: meetpunten voor factuurcontrole

Enconnect, het energiemonitoringssysteem van Encon

Enconnect is vandaag al een partner voor veel bedrijven, van KMO's tot internationale bedrijven. U ziet dat we met Enconnect nagenoeg alle sectoren en niveaus van ondernemingen kunnen ondersteunen in hun energiebeleid. Door het gebruik van Enconnect energiemonitoring geven we bedrijven niet alleen een tool om zicht te krijgen op hun verbruik en profiel, we monitoren ook de beleidsvisie. Met vele klanten startten we succesvolle projecten, als gevolg van energiemonitoring, waarmee we het energieverbruik drastisch konden beperken. En net daar ligt de meerwaarde van monitoring.

show header: 
1
Header image: 
https://www.encon.be/sites/default/files/energiemonitoring.png
Title: 

Energiemonitoring