paragraphs: 

Alle producten die Encon uitvoert worden gekaderd in Impact Investing. Impact Investing genereert zowel een financieel als maatschappelijk rendement. De investeringen en projecten binnen Impact Investing hebben dus naast een financieel rendement een positieve maatschappelijke impact doordat er energiebesparingen, hernieuwbare energie en duurzaamheidsprojecten worden gerealiseerd.

De maatschappij van nu vraagt dat kapitaalverschaffers en investeerders zich aanpassen. Investeerders zijn, qua mindset maar ook qua organisatiemodel, nog onvoldoende gericht op het belonen van impact. Investeringsbeleid is wel steeds meer gericht op het voorkomen van schade, maar dat is echt wat anders. De volgende stap is dat met investeringen een maatschappelijk rendement gerealiseerd wordt, naast economisch rendement. Het is daarom belangrijk dat beleggers, banken, vermogensbeheerders en grote corporates zich dienen te richten op impact investing. Onze overtuiging is dat de groei van impact investing zal toenemen op grote schaal. Doordat er betere circulaire en sociale verdienmodellen komen, maar ook omdat de maatschappij dat eist. In de economie van morgen zal het steeds meer voor zich spreken dat ondernemen twee doelen dient; iets doen waar de wereld beter van wordt én waarbij toch een rendement kan bereikt worden.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de United Nations

Impact investing en de projecten die Encon realiseert kaderen eveneens in de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstelling die sinds 1 januari 2016 door de United Nations in werking zijn getreden. Van 2016 tot 2030 dienen deze doelstellingen bereikt te worden.

De impact van Encon

Encon is ontstaan omdat de oprichters geloofden dat ze bedrijven konden overtuigen om energie-efficiënter en duurzamer te werken. Die essentie zit nog steeds in de kern van het bedrijf. Een essentieel deel van de werking van Encon bestaat nog steeds in het overtuigen van bedrijven om te investeren in duurzaamheid.  Wat Encon zelf doet gaat echter nog veel verder dan waar het haar klanten bij helpt. Het hoofdkantoor Infinity is hier een voorbeeld van. Omwille van de continue evolutie van projecten heeft Encon fondsen opgezet in klimaatportefeuilles, waarbij investeerders mee kunnen investeren in duurzaamheidsprojecten. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering van Encon. Als organisatie willen wij verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Kijk op deze webpagina hoe Encon de ISO26000 implementeert binnen haar onderneming.

De volgende tabel geeft een overzicht van de besparingen die Encon heeft bereikt sinds het ontstaan van de organisatie. 

€ 260500000
directe groei
129000 ha
bomen gespaard
1547100 ton
CO2 bespaard
show header: 
1
Header image: 
https://www.encon.be/sites/default/files/impact_investing2.jpg
Title: 

Impact Investing