Text: 

Krijg snel een zicht op uw verbruik

Audits zijn de beste en de snelste manier om een zicht te krijgen op het energieverbruik van uw bedrijf. Na een audit weet u waar uw energieverbruik optimaal is en waar de energiekosten nodeloos hoog zijn. Aanvullend krijgt de klant meerdere oplossingen aangeboden met een overzicht van kosten en baten om het verbruik te reduceren. Een audit brengt niet alleen energiebesparingen in kaart, maar geeft ook aan wanneer het zelf opwekken van hernieuwbare energie een verstandige investering is.

Soorten audits

1. Wettelijk verplichte audits

Sommige audits worden verplicht door de wet. Dat geldt bijvoorbeeld voor audits in het kader van het ‘Besluit Energieplanning (BEP-studie)’, audits in het kader van de Energiebeleidsovereenkomsten (EBO), de verplichte energieaudit voor grote ondernemingen (EER) of audits voor het IBGE_BIM. Encon is erkend om alle wettelijk verplichte audits uit te voeren. Audits zijn doorgaans alleen verplicht voor grote bedrijven, of ondernemingen met een groot energieverbruik. Voor bedrijven gelegen in het Brussels Gewest zijn er echter andere verplichtingen. Zo kunnen ook kantoren hervergund worden. 

2. Vrijwillige audits

Alle bedrijven, zowel de grote ondernemingen als de kmo’s, kunnen los van enige verplichting altijd zelf een audit laten uitvoeren. De meeste kmo’s zijn niet verplicht om een audit uit te voeren. Toch is een audit ook voor kleinere bedrijven zeer nuttig. Temeer omdat audits voor kmo’s worden terugbetaald door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), precies omdat ze zo nuttig zijn en bedrijven helpen om te besparen op hun (energie-)kosten. Audits, haalbaarheidsstudies en advies zijn bovendien ook gesubsidieerd via de kmo-portefeuille waarvoor Encon reeds meerdere jaren een erkend dienstverlener is.

Encon werkt volgens een specifieke werkmethode waarmee we haalbare energiebesparingsmogelijkheden in kaart brengen die zorgen voor realistische besparingen.

Download onze uitgebreide folder omtrent audits of test hier welke audit geschikt is voor uw onderneming. 

paragraphs: 
Title: 
Soorten audits
Text: 

Encon voert verschillende soorten audits uit. Klik op de gewenste audit voor meer informatie.

Audits bij Encon

Bij onze energieprojecten primeert de kostenefficiëntie en het rendement op kapitaal. Door kennis, ervaring en pragmatische aanpak worden er aantoonbare resultaten behaald op maat van onze klanten. Onze aanpak is gericht op het ontzorgen van onze klanten. 

Wil je graag weten welke audit voor uw bedrijf geschikt is? Ontdek het hier. 

Onze aanpak

Wilt u zelf weten hoe u rendabel kunt investeren in energiebesparingen? Neem dan even contact met ons op voor een eerste energiescan.
Vrijblijvend analyseren we uw nutsinstallaties (HVAC, elektriciteit, …) en machinepark (op basis van bv. perslucht, elektrische installaties, verlichting, …) naar het potentieel aan energiebesparingen.

Consultancy

Encon werkt steeds vanuit een reële toegevoegde waarde. Encon werkt niet met standaardoplossingen. Daarom bestaat ons eerste werk uit een audit uw onderneming, productieproces of utiliteit. een audit resulteert in een overzicht van potentiële besparingen of optimalisaties met bijhorende investeringskosten.

Engineering

Voor de gekozen oplossing wordt er een engineering uitgevoerd die start met een ontwerp en een dimensionering van de nieuwe installatie of oplossing. De detailengineering resulteert in een bestek met meetstaten en bijhorende ontwerpplannen eventueel aangevuld met een prestatieborging. Het bestek wordt gebruikt voor het uitvoeren van een tendering in de markt.

Implementatie

Encon biedt een totaaloplossing. We zorgen ervoor dat de oplossing op de juiste manier bij u wordt geïnstalleerd. Dat kan via contracting of via projectbegeleiding. Bij een contracting nemen we alle opvolging en verantwoordelijkheid van u en uw diensten over. Bij de tweede mogelijkheid, als projectmanager, begeleiden we u en uw medewerkers bij de toewijzing en opvolging van de werken.

Waarom uw audit laten uitvoeren door Encon?

Encon heeft een erkenning voor alle wettelijk verplichte audits, en mag zowel de audits voor energie-intensieve bedrijven uitvoeren als die voor grote ondernemingen. Bovendien is Encon een van de 5 geselecteerde bedrijven die audits voor kmo’s mag uitvoeren in opdracht van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Maar dat is niet de enige reden waarom u voor Encon zou kiezen.

4 belangrijke argumenten om te kiezen voor Encon

Alle audits van Encon voldoen aan 4 belangrijke principes:

 1. Pragmatisch
  Encon kiest altijd voor degelijke technieken die werken en hun deugdzaamheid in de praktijk hebben bewezen. Encon houdt in haar audits enkel rekening met besparingen die zichzelf op een redelijke termijn terugverdienen. Meer nog, de audits van Encon verdienen zich altijd in een veelvoud terug dankzij de besparingsmogelijkheden die via de audit aan het licht komen.
 2. Ontzorgend
  Omdat Encon zowel het ontwerp als de uitvoering van energieprojecten voor haar rekening kan nemen, ontzorgt ze haar klanten in de realisatie van de projecten.
 3. Gegarandeerde besparing
  Door de specifieke manier van werken en de praktijkervaring beschikt Encon over een unieke ervaring. Die ervaring zorgt ervoor dat de besparingen die op papier worden voorgerekend, in de praktijk ook gerealiseerd kunnen worden.
 4. Onafhankelijk
  Encon werkt onafhankelijk. Daardoor heeft Encon de vrijheid om de meest rendabele oplossingen voor te stellen uit alle mogelijkheden die de markt biedt.  De ‘total cost of ownership’ is onze belangrijkste drijfveer.
show header: 
0
Title: 

Breng uw verbruik in kaart