Energieconformiteit

Energieconformiteit

Het in kaart brengen van energieverbruik legt vaak interessante besparingsopportuniteiten bloot, die zowel een positief effect hebben op de eigen energiekosten als op bredere maatschappelijke kosten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de overheid enkele energie audits wettelijk verplicht. Bovendien krijgen de niet-verplichte bedrijven de steun van de overheid om via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) de kosten van een audit terug te vorderen. Er blijven met andere woorden weinig redenen over om je bedrijf niet te laten doorlichten om interessante energiebesparingen te identificeren.

Energie Beleidsovereenkomst

Bedrijven met een jaarverbruik boven de 0,1 PJ kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de energie beleidsovereenkomst. In ruil voor verplichte audit- en energie inspanningen krijgen de toegetreden bedrijven tal van interessante voordelen:

  • Kostenbesparing door verhoogde energie-efficiëntie
  • Vrijstelling voor vierjaarlijkse uitvoering energieplan Vlarem (afdeling 4.9.1) voor bestaande installaties (≥0,5 PJ primair energieverbruik) en nieuwe installaties (≥0,1 PJ primair energieverbruik)
  • Accijnsverlaging gas
  • Degressiviteit federale bijdrage en offshore toeslag elektriciteit
  • Vrijstelling onroerende voorheffing
  • Subsidies zoals ecologiepremie plus en strategische ecologiesteun kunnen toegepast worden
  • Geen verdere verplichting door de overheid inzake energie-efficiëntie

Wettelijk verplichte audits

  • Verplichte audits voor grote ondernemingen

Grote ondernemeingen zijn verplicht in het kader van de Europese Energie Efficiëntie richtlijn (EER of EED) om elke 4 jaar een audit te laten uitvoeren.

 

  • Besluit energieplanning

Bedrijven die vallen onder de voorwaarde van het ‘Besluit Energieplanning’ (wet van 16 juli 2004) moeten bij het vernieuwen of uitbreiden van hun milieuvergunning een energieplan opmaken. Bovendien zijn deze bedrijven elk jaar verplicht te rapporteren aan het Verificatiebureau.

  • Emissie handelssysteem voor bedrijven

Het European Emissions Trading System (EU-ETS) verplicht bedrijven met industriële installaties met een thermisch vermogen van meer dan 20MW om emissie-rechten aan te kopen per ton CO2 dat ze meer uitstoten dan vastgelegd. 

Meer weten

Op zoek naar meer inspiratie?
Nieuwsgierig naar ons living lab?
Op zoek naar een job met impact?