CO2-neutraliteit

Gedurende duizenden jaren hebben de activiteiten van de mens geen noemenswaardige impact gehad op ons klimaat en onze leefomgeving. Daar is op zeer korte tijd – iets meer dan 150 jaar, verspreid over 3 industriële revoluties – verandering in gekomen.

Deze excessieve stijging moeten we nu in een tijdsbestek dat 5 keer korter is dan de periode waarin we het probleem gecreëerd hebben terugdringen, willen we de opwarming van onze aarde een halt toeroepen. Dat veel bedrijven dus maatregelen nemen om hun CO2-uitstoot terug te dringen, is niet alleen iets dat we toejuichen, maar vooral ook erg belangrijk voor de toekomst van onze planeet.

Start met je footprint

Eender wat de uiteindelijke doelsteling wordt, we starten steeds met een CO2-footprint. Deze brengt in kaart hoeveel CO2 je als bedrijf of product uitstoot en dit op 3 niveaus:

  • Scope 1: directe emissies van bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het bedrijf (bv. verbranden van brandstoffen)
  • Scope 2: indirecte emissies elektriciteit (bv. aankoop van elektriciteit)
  • Scope 3: indirecte emissies (bv. gebruik van materialen, afvalverwerking, transport,…), zowel upstream als downstream activiteiten

De resulterende CO2 footprint geeft een duidelijk beeld van de activiteiten van je bedrijf en de bijhorende CO2 impact. Het is een eerste stap naar een actief CO2 management, en vormt daarom een basis om realistische maar impactvolle maatregelen te identificeren en uit te werken.

Het berekenen van de footprint is gebaseerd op de meest gebruikte  internationale standaard Greenhouse Gass protocol. Deze standaard wordt wereldwijd gebruikt door ondermeer 90% van de Fortune 500 bedrijven.

Reductie vs. compensatie

Om er als bedrijf voor te zorgen dat je CO2-emissie naar omlaag gaat kan je inzetten op zowel CO2 reductie als compensatie.

In eerste instantie is het belangrijk om in eigen boezem te kijken en te gaan evalueren hoe je je eigen CO2 kan reduceren. Dit kan door te investeren in mogelijke energiebesparingen en door in te zetten op het produceren van eigen groene energie dankzij bijvoorbeeld wind, zon of geothermie. Door je volledige gebouw en producten te analyseren, kunnen er verschillende mogelijkheden voorgesteld worden.

Er is echter steeds een stuk uitstoot dat niet gereduceerd kan worden door noodzakelijke processen die we niet kunnen uitsluiten of aanpassen; zoals bijvoorbeeld vliegreizen naar het buitenland. Om tot volledige CO2-neutraliteit te komen, wordt er vaak geopteerd om CO2 compensatie door te voeren.

Compenseren doe je door te investeren in projecten die ergens in de wereld zorgen voor een reductie van uitstoot. Bijvoorbeeld wanneer je je vliegreis kan compenseren door x aantal bomen te planten voor een herbebossingsproject in Zuid-Amerika. Zo kan je een gewenst offset project selecteren om zo je voetafdruk tot 0 te brengen. Belangrijk is hierbij om dit op de juiste manier aan de hand van de juiste projecten te doen.

Het uiteindelijke doel blijft echter om zoveel mogelijk eigen uitstoot te voorkomen en te reduceren en dus ons effectieve gedrag aan te passen. Compensatie is geen doel op zich maar een middel om de CO2- emissie te herleiden naar 0 want met compensatie alleen gaan we geen grote impact op het klimaat verwezenlijken.

Science based targetting

Na de nulmeting en een daaropvolgend CO2-emissieplan, kunnen we ons natuurlijk de vraag stellen of dat plan wel ambitieus genoeg is. En hoe kan je deze afweging maken? 

De Science Based Targets (SBTi) geeft hierop een antwoord. Deze samenwerking tussen het CDP, United Nationals Global Compact, World Resources Institute en het WWF, wilt ervoor zorgen dat bedrijven wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor ogen nemen bij hun overgang naar een koolstofarme economie. Zij valideren de doelstellingen die naar hen gestuurd worden op basis van de haalbaarheid met betrekking tot de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Een vermelding op de Science Based Targets site geeft jouw doelstelling een onderbouwde, internationale waarde die je merk kan versterken en waarmee je een verschil kan maken met de concurrentie.

Meer weten

Op zoek naar meer inspiratie?
Nieuwsgierig naar ons living lab?
Op zoek naar een job met impact?