De wind uit een andere hoek

Ook binnen de dienstensector geldt in de strijd om de consument: stilstaan is achteruitgaan. Om je te onderscheiden van de concurrent is het belangrijk om je diensten kritisch onder de loep te nemen en te kijken waar je het verschil kan maken.

Consumenten hebben een betere kennis van onze consumptiemaatschappij en eisen – steeds luider - van bedrijven dat ze bewust en openlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze trend merkte Luminus al in een zeer vroeg stadium op. Door de jaren heen stelden zij hun duurzame beleid bij en gingen voor groei binnen het bedrijf door zich aan te passen aan het veranderende klimaat en de vraag van klanten. Sinds 2005 is Encon al betrokken binnen dit groeiproces. Samen bekeken ze waar zij aanvullende duurzame diensten konden aanbieden en dat maakt van Luminus een pionier als zijnde energieleverancier.

Door de enorme toestroom van concurrerende energieleveranciers in 2005, koos de consument voor “de goedkoopste”, een kenmerk waar Luminus op dat moment niet aan kon voldoen. Zij grepen de opportuniteit om een specifieke extra dienst aan te bieden die afstapte van het leveren van energie en duurzaamheid naar voren schoof. Zo kreeg elke B2B-klant een energie audit aangeboden, een extra dienstverlening die binnen de B2B-markt ongezien was.

Ook in 2010 ging Luminus opnieuw op zoek naar een manier om business te genereren in een wereld waarbij de consument wordt aangespoord om regelmatig van energieleverancier te veranderen.

Sindsdien heeft Luminus de weg ingeslaan naar een duurzame wereld met focus op CO2-neutraliteit en meer specifiek het opwekken van windenergie. Wie aan windturbines denkt, kan Luminus niet meer wegdenken uit het straatbeeld. Als grootste ontwikkelaar in onshore windenergie, zoeken zij continue bedrijven om samen te werken voor het plaatsen van windturbines. Dit met de focus op een duurzame wereld om de Kyoto-akkoorden en de doelstellingen van de Europese Unie na te streven en uiteindelijk CO2-neutraliteit te bereiken.

Om dit te kunnen verwezenlijken, vertrouwen zij op Encon voor het in orde brengen van alle vergunningen, een huzarenwerk in het klimaat van vandaag. Dankzij een uitgebreide kennis en ervaring, werd een uniek begeleidingstraject opgesteld. Van uitgebreide scan waarbij alle omgevingsfactoren worden beoordeeld naar haalbaarheidsstudie tot de effectieve vergunningsaanvraag. Vervolgens volgt Encon ook alle projecten vaan aanbesteding op tot oplevering. 

Op dit moment staat de teller op 212 turbines met een geïnstalleerd vermogen van 516 MW. Die windturbines leveren voldoende elektriciteit op voor meer dan 283.400 gezinnen.

Ook voor het plaatsen van zonnepanelen voorziet Encon voor elk traject een begeleiding van A tot Z. Dit betekent dat we eerst bestuderen welke zonne-installatie het meest geschikt en een maximaal rendement creëert rekening houdend met de specifieke kenmerken van het dak en het stroomverbruik van de winkel. Vervolgens stellen we een gedetailleerd plan van aanpak op en gaan we op zoek naar de aannemer die voor de specifieke eisen van het project het meest geschikt is. Ten slotte volgen we de installatie in detail op zodat de gegarandeerde rendementen ook effectief gehaald worden.

Duurzaamheid zal niet meer weg te denken zijn binnen de dienstensector. Momenteel is nog maar 18.6% van de geproduceerde elektriciteit in België groen (Rapport Eurostat 2019). Echter heeft België het Klimaatakkoord 2020-2050 ondertekend waarbij we ons engageren om voor 100% hernieuwbare (groene) energie  aan te bieden. Daarom zal Luminus hierin blijven investeren om deze transitie naar 100% hernieuwbare energie actief te helpen realiseren en dit samen met Encon.

Wil je ook graag eens een objectieve blik laten werpen op jouw diensten om jezelf klaar te stomen voor de toekomst?