Back to overview Volvo - EnergieBeleidsOvereenkomst

Volvo - EnergieBeleidsOvereenkomst

Audits Automotive Energiebeleidsovereenkomst

Projectfiche

Type project: Energiebeleidsovereenkomst

Opdrachtgever: Volvo - Oostakker

Oppervlakte

Omschrijving: Als opvolger van de audit- en benchmarkconvenanten is op 4 april 2014 de energiebeleidsovereenkomst of EBO definitief goedgekeurd. De EBO daagt energie-intensieve ondernemingen (>0,1 PJ primair energieverbruik per jaar) uit om vooraanstaand te worden en blijven inzake energie-efficiëntie zonder hierbij hun competitiviteit te verliezen. De overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2020.
Bij toetreding tot het EBO verbindt de onderneming zich tot het nemen van verschillende engagementen. De onderneming dient allereerst een eerste Energieplan op te stellen. Acties dienen ondernomen te worden voor de (potentieel) rendabele maatregelen en studiemaatregelen die resulteren uit dit Energieplan.

Verder dienen de ondernemingen ook een kwalitatieve WKK potentieelstudie uit te voeren (indien geen vrijstelling van toepassing is). De onderneming engageert zich verder om energiebeheermaatregelen toe te passen betreffende de ISO50001 Standaard of sensibiliseringsmaatregelen.
Tot slot dient de onderneming jaarlijks een monitoringverslag uit te brengen aan het Verificatiebureau over de uitgevoerde maatregelen, studies, energieverbruiken,… Na een looptijd van 3 jaar dient een tweede Energieplan opgesteld te worden.