Back to overview Vlaams Energiebedrijf - Brussel

Vlaams Energiebedrijf - Brussel

Audits Andere Audit voor KMO

De afdeling Energie-Efficiëntie van het Vlaams EnergieBedrijf (hierna “VEB”) levert energie-efficiëntiediensten aan haar klanten, waarbij wordt gestart vanuit een potentieelscan rond energie-effciëntie en waaraan bijkomende diensten m.b.t. energie-effciëntie kunnen worden toegevoegd. 

Projectfiche

Type project: Energiescans 

Opdrachtgever: Vlaams Energiebedrijf

Omschrijving:

Een potentieelscan is een dynamische analysetool dat volgt uit een gebouwanalyse en dat de mogelijke energiebesparende maatregelen rangschikt in een actieplan. Eerst wordt het kosten-optimale besparingspotentieel in kaart gebracht door de maatregelen op te sommen en naar relevantie te rangschikken. De rangschikking van zinvolle maatregelen houdt rekening met het huidige energieverbruik, de toestand van de installaties en de gebouwdelen, de impact op andere maatregelen en de praktische uitvoerbaarheid, rekening houdend met de timing. Verder geeft het potentieelscanrapport een indicatie van de totale geactualiseerde investeringskosten (met inbegrip van onderhoud) en inzicht in het besparingspotentieel op het primaire energieverbruik en de CO2-uitstoot.

De potentieelscan is binnen energie-efficiëntie een analysetool:

  • waarmee men de juiste kennis kan vergaren over het energieverbruik van een gebouw;
  • waarmee men kan bepalen en kwantificeren hoe men energie kan besparen tegen een optimale totale kostprijs.

De potentieelscan omvat een analyse van het energieverbruik in het gebouw gekoppeld aan een inventarisatie van de belangrijkste energieverbruikers. De potentieelscan moet de gebouweigenaar in staat stellen om gefundeerde beslissingen te maken over investeringen in energiebesparende maatregelen. De gebouweigenaars kunnen die maatregelen zelf aankopen, via een samenaankoop of onder een energieprestatie contract.