Back to overview Total Belgium - Brussel - Thema audit HVAC

Total Belgium - Brussel - Thema audit HVAC

Audits Chemie Thema audits

Projectfiche

Type project: Thema audit HVAC 

Opdrachtgever: Total Belgium - Brussel 

Oppervlakte: 5.148m²

Omschrijving: Op de site van Lichtenbusch zijn er comfortproblemen. Zowel in de winter als in de zomer kan de gewenste temperatuur niet bereikt worden. In de winter krijgt men er het niet warm, in de zomer is het te warm. Er kon ook worden vastgesteld dat op enkele locaties tocht voorkomt. Tijdens het bezoek was er in het restaurant een “keukengeur” aanwezig die als onprettig werd ervaren. Encon zal daarom de huidige installatie analyseren en controleren op haar werking. Daarna zullen er een aantal concepten worden uitgewerkt om de problemen op te lossen. Van elke concept worden de voor- en nadelen besproken. Ook krijgt men een idee van de investerings- en exploitatiekosten. Finaal zal de operationele impact worden bekeken voor het realiseren van het gekozen concept.

Op basis van het bezoek ter plaatse en de studie van de aangeleverde documenten stelt Encon concept 2 of 3 voor als beste concept voor Total Lichtenbusch/Raeren. Om diverse problemen aan te pakken, waaronder de geurhinder in het restaurant, kan best de bestaande rooftop van het restaurant vervangen worden door een luchtgroep met warmterecuperatie. Met deze oplossing wordt ook een interessante reductie in energieverbruik gerealiseerd. Daarnaast kan best ook de warmteverdeling in het restaurant worden aangepakt met als doel een aangename omgeving te creëren waar er geen tocht is en waar in de winter en in de zomer een aangename binnenklimaat kan worden gegarandeerd. Concept 2 bestaat uit het vervangen van de rooftop restaurant, renovatie andere componenten en afstellen van de regeling met een totale investeringskost van € 141.500. Concept 3 is hetzelfde als concept 2, maar met deze aanpassing dat de luchtkanalen worden aangepast. Door het nieuwe ontwerp van de luchtverdeling in het restaurant worden de bestaande comfortproblemen weggewerkt. De extra investering hiervoor bedraagt 40.000 € meer tov concept 2.